AccueilNederlandSubsidie voor de...

Subsidie voor de NMBS voor grensoverschrijdend en internationaal passagiersverkeer

In het regeerakkoord staat dat België een voortrekkersrol moet opnemen in het kader van de ontwikkeling van meer en snellere internationale (nacht)treinverbindingen tussen grote Europese steden, met de ambitie om van Brussel een echte internationale treinhub te maken.

Hiervoor beoogt het ontwerp de toekenning van een aanvullende uitzonderlijke subsidie van twee miljoen euro aan de NMBS om maatregelen in het kader van de steun voor de ontwikkeling van grensoverschrijdend en internationaal passagiersvervoer te financieren.

Het gaat om de volgende maatregelen:

  • aanpassingen aan de infrastructuur voor grenscontroles in de Channel Terminal van het station Brussel-Zuid (1,9 miljoen euro) om de veiligheid van de passagiers te verbeteren
  • een potentieelstudie van de internationale treinverbindingen tussen Nederland, België en Luxemburg (100 000 euro) om na te gaan hoe het spooraanbod op deze verbindingen het beste kan worden ontwikkeld

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden

Bron link

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Douane neemt 2.757 kg cocaïne in beslag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief E-mail ...

Start van de haalbaarheidsstudie voor de interieurrestauratie van het Justitiepaleis in Brussel

Om deze ingrijpende restauratie en renovatie voor te bereiden, zal een voorbereidende haalbaarheidsstudie worden opgestart. Dit onderzoek zal een overzicht geven van de algemene staat van het gebouw. Het zal zich vooral richten op de technische aspecten...

18 ‘Ontmoetingen’

السودانو بوركينا فاسو van و مالي Dit is het geval أعلى مستوى تنبيه, انضمام Hoe u uw geld kunt verdienen و اليمن. النينيو المحتملة – وهي ظاهرة تح في وسط تثير أيضًا المخاوف من التق Het is mogelijk om het...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.