AccueilNederlandSubsidie voor de...

Subsidie voor de NMBS voor grensoverschrijdend en internationaal passagiersverkeer

In het regeerakkoord staat dat België een voortrekkersrol moet opnemen in het kader van de ontwikkeling van meer en snellere internationale (nacht)treinverbindingen tussen grote Europese steden, met de ambitie om van Brussel een echte internationale treinhub te maken.

Hiervoor beoogt het ontwerp de toekenning van een aanvullende uitzonderlijke subsidie van twee miljoen euro aan de NMBS om maatregelen in het kader van de steun voor de ontwikkeling van grensoverschrijdend en internationaal passagiersvervoer te financieren.

Het gaat om de volgende maatregelen:

  • aanpassingen aan de infrastructuur voor grenscontroles in de Channel Terminal van het station Brussel-Zuid (1,9 miljoen euro) om de veiligheid van de passagiers te verbeteren
  • een potentieelstudie van de internationale treinverbindingen tussen Nederland, België en Luxemburg (100 000 euro) om na te gaan hoe het spooraanbod op deze verbindingen het beste kan worden ontwikkeld

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De paus vraagt ​​CEO’s en managers om « de armen in bedrijven te betrekken » europahoy.news

Francisco ontvangt zakenlieden, bedrijfsleiders en bankiers van over de hele wereld, verenigd in een netwerk dat de principes van Laudato si' naleeft. Hij herinnert hen aan het belang van hun eigen functies: "Grote bedrijven bepalen het lot van...

La Norvège restreint l’accès aux touristes russes

La Norvège limitera encore davantage l'accès des touristes russes en raison de la guerre en cours en Ukraine, a annoncé fin mai le ministère norvégien de la Justice, cité par Reuters. La Norvège, membre de l'OTAN, partage une frontière avec...

Mondiale inspanningen om een ​​einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking worden ondermijnd door ‘vakantiekorting’ europahoy.new

Hoewel veel staten hun uitroeiingsinspanningen hebben opgevoerd, blijft de praktijk over de hele wereld bestaan, deels als gevolg van “het clandestiene karakter van grensoverschrijdende en transnationale vrouwelijke genitale verminking”, zei hij. “Vrouwenbesnijdenis is dat wel maakt deel uit van een...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.