AccueilNederlandGoedkeuring van het...

Goedkeuring van het openbaredienstcontract van de NMBS en het performantiecontract van Infrabel

In het kader van het laatste IPCC-rapport en in overeenstemming met het regeerakkoord dat streeft naar een vermindering van de CO2-uitstoot met 55% tegen 2030, is de trein een deel van de oplossing. NMBS en Infrabel zijn dus onmisbare partners.

Op 6 mei 2022 heeft de federale regering de Spoorvisie 2024 goedgekeurd, die haar intenties voor het spoor voor de komende 20 jaar vastlegt en die in eerste instantie concreet gestalte krijgt via het openbaredienstcontract van de NMBS en het prestatiecontract van Infrabel. Deze contracten zullen het mogelijk maken de openbaredienstopdrachten uit te voeren op een kwantitatief en kwalitatief niveau dat in overeenstemming is met de ambities van de Spoorvisie 2040. Ze vormen bovendien een essentiële eerste stap in de geleidelijke verwezenlijking van de verwachte modal shift naar duurzamere vervoersmiddelen.

Concreet worden in het prestatiecontract de aan Infrabel gedelegeerde taken vastgesteld. Zo wordt van Infrabel verwacht dat het zich naast zijn rol als infrastructuurbeheerder ook positioneert als flowmanager en promotor van het spoor, in overleg met de overheids- en privébedrijven waaraan het diensten verleent.

In het openbaredienstcontract van de NMBS wordt gespecificeerd welke openbaredienstverlening van de spoorwegonderneming wordt verwacht. Deze prestaties zijn onderverdeeld in twee grote domeinen: het vervoersaanbod enerzijds en de andere diensten die aan passagiers worden aangeboden anderzijds (onthaal, informatie, beheer van de stations, beveiligingsactiviteiten, enz.).

De ontwerpen van koninklijk besluit worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het performantiecontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel

Ontwerp van koninklijk besluit houdende goedkeuring van het openbaredienstcontract gesloten tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS

Bron link

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Palmolie in biobrandstoffen op de Belgische markt valt terug naar nul

Een eerste analyse van de registraties in 2023 van biobrandstoffen die gebruikt worden in de transportsector leert dat het verbruik van palmolie als biobrandstof in België terugvalt naar nul. “Na een jarenlange groei van palmolie in biobrandstoffen, blijkt de...

Europese natuurherstelwet/Een tekst die de minimaal aanvaardbare ambitie handhaaft om de natuur niet on hold te zetten, en antwoorden geeft op bepaalde zorgen van...

Na analyse verwelkomt de federale minister van Milieu, Zakia Khattabi, het nieuwe voorstel van het Zweedse voorzitterschap over de Europese wet inzake natuurherstel: "Ik ben verheugd dat de nieuwe tekst die op tafel ligt een niveau van noodzakelijke ambitie...

Oekraïense vluchtelingen in de EU hebben meer steun nodig

Vandaag lanceert Caritas Europa haar nieuwe analyse over de implementatie van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TPD), gebaseerd op een enquête uitgevoerd in 21 landen. Een grote meerderheid van de vluchtelingen heeft moeite om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.