De redactie

Caucase-Sud : un accord de paix avant la fin de l’année ? Il faut y croire

C’est Charles Michel, l’encore actuel Président du conseil européen, qui s’était engagé à tout faire pour parvenir à un accord de paix définitif entre...

FOD Volksgezondheid informeert over nieuwe Europese verordening voor ontbossingsvrije producten

Wie producten gemaakt uit hout, rubber, rundvlees, cacao, koffie, palmolie en soja in- of uitvoert in Europa of verhandelt, moet bewijzen dat die producten...

UITNODIGING De FOD Volksgezondheid lanceert de sensibiliseringscampagne: “Psychofarmaca: welke risico’s lopen uw patiënten ? Samen zorgen voor een gepast gebruik.”

Het hoofddoel van de campagne “Psychofarmaca: welke risico’s lopen uw patiënten ?  Samen zorgen voor een gepast gebruik.” is gezondheidsprofessionals en in het bijzonder...

Cijfers van de economische begroting 2023

De Belgische economische groei bedroeg in 2022 nog 3,2%, maar zou dit jaar aanzienlijk vertragen tot 1,0% en in 2024 licht hernemen tot 1,3%....

Technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit

Het koninklijk besluit van 22 april 2019 over het technisch reglement wordt in twee delen opgesplitst: het voorliggend ontwerp houdende een technisch reglement voor...

Financiering van de werkingskosten voor de Ombudsdienst voor Energie

De financiering van de Ombudsdienst voor Energie gebeurt hoofdzakelijk door een ombudsbijdrage van de elektriciteits- en gasondernemingen. Het koninklijk besluit zal als basis dienen voor...

Belgische kandidatuur om de zetel van het BBNJ-secretariaat te huisvesten

BBNJ is een verdrag over de bescherming en duurzame ontwikkeling van biodiversiteit buiten nationale jurisdictie en voorziet o.a. een procedure voor het creëren van...

Must read