AccueilACTUALITEZakia Khattabi eist...

Zakia Khattabi eist stop misbruik van derogaties voor pesticiden

Het Hof van Justitie van de Europese Unie publiceerde deze donderdag een arrest over de derogaties die jaar na jaar door een reeks lidstaten blijven verlengd worden voor pesticiden die verboden zijn in Europa. Het hof bevestigt in dit arrest dat er misbruik wordt gemaakt van deze derogaties.

Het arrest bekrachtigt dat de lidstaten enkel in uitzonderlijke omstandigheden en voor een beperkte duur mogen afwijken van het uitdrukkelijke verbod om zaden op de markt te brengen en te gebruiken die behandeld zijn met gewasbeschermingsmiddelen die neonicotinoïden bevatten. Dit is met name het geval wanneer de productie bedreigd wordt en andere alternatieven ontbreken.

“De impact van pesticiden op de gezondheid van mens, dier en milieu is gekend. Misbruik van het systeem waarbij derogaties kunnen worden toegestaan, zet er niet toe aan om te investeren in onderzoek naar alternatieven!  Vertrekkende van de Belgische toestand herbevestigt het Hof vandaag het welomschreven kader waarbinnen derogaties mogen worden toegestaan”, zegt federaal Minister voor Leefmilieu, Zakia Khattabi. “Afgelopen maand werd op de COP-15 een historisch akkoord afgeklopt om de natuur wereldwijd te herstellen. Het akkoord strekt er onder meer toe de globale risico’s van pesticiden met 50% te verminderen tegen 2030. Er is dan ook dringend nood aan een koersverandering om die verbintenis na te komen!”, stelt ze tot besluit.

Lien de la source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

La lutte du Pakistan pour la liberté religieuse : le cas de la communauté Ahmadiyya

Ces dernières années, le Pakistan a été confronté à de nombreux défis concernant la liberté religieuse, notamment en ce qui concerne la communauté Ahmadiyya. Cette question est revenue sur le devant de la scène suite à une récente...

Empowerment van reacties op religieuze haat: een oproep tot actie op 8 maart

In een wereld waar de vijandigheid jegens religieuze minderheden voortduurt, is de behoefte aan krachtige reacties op religieuze haat nog nooit zo urgent geweest. De plicht van staten om gewelddaden en discriminatie op grond van religie te voorkomen...

Défi : Livraison ciblée d’un éditeur de génome (CIBLÉ)

Les progrès récents dans le technologie d'édition du génome Ce domaine a permis aux scientifiques de manipuler des séquences génomiques rapidement et efficacement. Malgré les progrès révolutionnaires dans ce domaine, plusieurs défis demeurent. Les technologies d’édition génétique...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.