AccueilNederlandZakia Khattabi benoemd...

Zakia Khattabi benoemd tot onderhandelaar voor de Europese Unie op COP15

Op dit moment vindt in Montreal de Conference of Parties on Biodiversity (COP15) plaats. Gisteren aangekomen in de stad Quebec, is de federale minister van Milieu en hoofd van de Belgische delegatie, Zakia Khattabi, aangesteld als onderhandelaar voor de Europese Unie.
Minister Khattabi zal de stem van de Europese Unie zijn voor de rubrieken « goals & targets » en « capacity building ». Het eerste onderdeel heeft tot doel de ambitie van de internationale gemeenschap op het gebied van biodiversiteit vast te stellen, het tweede betreft de versterking en ontwikkeling van verschillende tools (technologieoverdracht, technische en wetenschappelijke samenwerking, kennisbeheer, enz.) voor een effectieve implementatie-efficiëntie van de wereldwijde biodiversiteit kader.

“Overeenkomst over 2030-doelen en -taakstellingen zullen de ambitie van de internationale gemeenschap op het gebied van biodiversiteit bepalen, in het kielzog van de 2050-visie leven in harmonie met de natuur. Het zal de toon zetten voor de rest van het Global Biodiversity Framework: hoeveel natuur we zullen beschermen of herstellen, hoe ver we zullen gaan in het terugdringen van vervuiling, hoe we kunnen zorgen voor de integratie van biodiversiteit in alle beleidsmaatregelen en alle sectoren, enz. zegt Zakia Khattabi.

“Om de doelstellingen van het wereldwijde biodiversiteitskader te bereiken, moeten we internationaal en op een gecoördineerde manier samenwerken. Door relevante instellingen te ondersteunen, ervoor te zorgen dat we gedurende het hele proces leren wat werkt en wat niet, en ervoor te zorgen dat deze kennis wordt gedeeld. »

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De beste manier om geld uit te geven

Het is mogelijk om het apparaat in te schakelen. Werkingswijze: Gebruik van het apparaat. op 20-24 december 2023 – Hoe u uw geld kunt verdienen علي عويري ndi anthu”. Zoek naar "het programma van de klant" أومونثو...

Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging? Een studie van de UCL

Via een uitgebreid praktijk onderzoek bij jongeren uit het hele land werd dit alles onderzocht. Daarbij werd ook bekeken of er verschillen zijn in onder meer de perceptie van de klimaatuitdaging op basis van sociaal-economische categorieën of leeftijdsgroepen. Om de...

PERSBERICHT van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Zelfs als de sterkste virale circulatie nu achter ons ligt, circuleren de verschillende luchtweginfecties nog steeds aanzienlijk in onze samenleving. Waakzaamheid blijft dus geboden om het risico op infectie te verkleinen, zeker voor kwetsbare mensen zoals ouderen of...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.