AccueilNederlandVerklaring op Internationale...

Verklaring op Internationale Migrantendag

De afgelopen weken heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Nicole De Moor, kolossaal werk geleverd om ervoor te zorgen dat niemand – noch mannen, noch vrouwen, noch kinderen – vandaag onbedoeld op straat slaapt. De burgemeester van Brussel, Philippe Close, bevestigde ook aan de regering dat de nachtelijke opvang in zijn stad momenteel voldoende is om ervoor te zorgen dat niemand gedwongen wordt te slapen in de vrieskou.
Ik wil dan ook mijn hartelijke dank uitspreken aan alle lokale autoriteiten en hun burgemeesters die hulp hebben geboden en opvangplaatsen hebben gecreëerd voor kwetsbare mensen, niet alleen asielzoekers maar ook vluchtelingen, die bijvoorbeeld uit Oekraïne komen.

België stelt momenteel alles in het werk om asielzoekers een dak boven hun hoofd, dringende medische zorg en snellere procedures te bieden die onzekerheid wegnemen en duidelijkheid brengen; duidelijkheid of er wel of geen toekomst is in ons land. Ik wil ook Nicole De Moor uitdrukkelijk bedanken voor haar voortvarende actie om de procedure te versnellen.

België heeft doorheen zijn geschiedenis altijd kunnen rekenen op internationale solidariteit, vooral tijdens de twee wereldoorlogen, toen honderdduizenden Belgen en hun kinderen werden opgevangen in onze buurlanden. Nu zijn wij degenen die mobiliseren om mensen in nood te helpen. Maar België kan het niet alleen en doet het ook niet alleen. De komende weken zal ik de besprekingen met veel van mijn Europese collega’s voortzetten om ervoor te zorgen dat ook andere Europese landen aan de inspanning deelnemen: betere controle van de Europese buitengrenzen, een meer samenhangende strijd tegen smokkelaars en zorgen voor een betere Europese coördinatie van de terugkeer het beleid. U kunt rekenen op de inzet van dit kabinet.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De beste manier om geld uit te geven

Het is mogelijk om het apparaat in te schakelen. Werkingswijze: Gebruik van het apparaat. op 20-24 december 2023 – Hoe u uw geld kunt verdienen علي عويري ndi anthu”. Zoek naar "het programma van de klant" أومونثو...

Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging? Een studie van de UCL

Via een uitgebreid praktijk onderzoek bij jongeren uit het hele land werd dit alles onderzocht. Daarbij werd ook bekeken of er verschillen zijn in onder meer de perceptie van de klimaatuitdaging op basis van sociaal-economische categorieën of leeftijdsgroepen. Om de...

PERSBERICHT van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Zelfs als de sterkste virale circulatie nu achter ons ligt, circuleren de verschillende luchtweginfecties nog steeds aanzienlijk in onze samenleving. Waakzaamheid blijft dus geboden om het risico op infectie te verkleinen, zeker voor kwetsbare mensen zoals ouderen of...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.