AccueilNederlandFOD BOSA: alternatieve...

FOD BOSA: alternatieve invulling van de interdepartementale provisie voor de digitaliseringsdossiers

In het kader van de begrotingscontrole 2022 werd een budget van 10 miljoen euro uitgetrokken voor de financiering van digitaliserings- en informatiseringsprojecten van de FOD’s. De enveloppe werd al voor 7 325 900 euro gebruikt.

  • Nieuwe ServiceNow-licenties en migratie – DG PersoPoint, voor een bedrag van 1 671 333 euro
  • Verlenging van de licenties en support voor het ForgeRock Identity – DG Vereenvoudiging & Digitalisering, voor een bedrag van 832 325 euro

Er zou dus een bedrag van 170 442 euro niet worden opgevraagd vanuit de betrokken provisie.

De ministerraad belast de staatssecretaris voor Begroting met de voorbereiding van het koninklijk besluit tot toekenning van deze fondsen aan de FOD BOSA, zodat ze zo snel mogelijk kunnen worden uitgegeven en de betalingen in 2022 kunnen worden uitgevoerd.

Bron link

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Circulaire Startbegroting 2024

De ontwerp-circulaire specificeert de uitgangspunten die de FOD Strategie en Ondersteuning (BOSA) hanteert, evenals het tijdschema en de procedures die voorzien zijn voor de opmaak van de initiële begroting 2024. De circulaire voorziet ook in de meerjarenraming voor 2025-2028. Het...

U kunt de volgende opties gebruiken:

عن طريق إتلاف الدماغ. يتضمن العلاج بالصدمات الكهربائية (العلاج بالصدمات الكهربائية) وضع قطبين كهربائيين على الرأس لتمرير الكهرباء عبر الدماغ بهدف التسبب في نوبة شديدة أو تشنج. تؤدي هذه العملية دائمًا إلى إتلاف الدماغ ، مما يؤدي...

De simpele waarheid over ECT: niemand mag een shockbehandeling krijgen

ECT werkt door de hersenen te beschadigen. ECT (elektroconvulsietherapie) omvat het aanbrengen van twee elektroden op het hoofd om elektriciteit door de hersenen te laten gaan met als doel een intense aanval of convulsie te veroorzaken. Het...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.