AccueilNederlandVoor een duurzaam...

Voor een duurzaam samenleven tussen Israël en Palestina

Jarenlang heb ik gesproken als moslim, maar nooit als islamist. Ik geloof stellig in de scheiding tussen persoonlijk geloof en politiek. Door te proberen zijn visie aan de samenleving op te leggen, is het islamisme in tegenspraak met de principes van een gematigde democratie en een moderne staat.

De islamistische beweging Hamas, opgericht in 1987, ontstond in de context van de Israëlische bezetting. Het begin ervan was doordrenkt van een gevoel van wanhoop en een verlangen om de rechten van het Palestijnse volk te verdedigen. Door de jaren heen is Hamas echter geëvolueerd naar een radicalere politieke benadering, waarbij een exclusieve en dogmatische visie wordt bepleit.

Hamas heeft vele doelstellingen, variërend van de totale bevrijding van Palestina, inclusief Israël, tot de oprichting van een islamitische staat in Palestina. Hamas wordt gefinancierd uit verschillende bronnen, waaronder individuele donoren, liefdadigheidsinstellingen en landen die enkele van zijn politieke ambities delen. Landen die Hamas steunen zijn onder meer Iran, Qatar en Turkije, die vergelijkbare politieke en religieuze belangen delen. Deze financiële en politieke steun heeft invloed gehad op de ontwikkeling van de beweging en heeft haar posities helpen versterken.

De recente dramatische gebeurtenissen als gevolg van Hamas-aanvallen hebben het leven gekost aan meer dan duizend Israëlische burgers, wat onmetelijk verdriet en verdriet heeft veroorzaakt.

De oplossing van vandaag ligt in het beëindigen van de wurggreep van Hamas. Het bevrijden van de Palestijnen uit de greep van het islamisme is van cruciaal belang als ze de kans willen krijgen om zich democratisch te uiten. Ze moeten de keuze hebben uit democratisch gekozen vertegenwoordigers om een ​​constructieve dialoog aan te gaan en vreedzame oplossingen te vinden voor het samenleven met hun Israëlische buurland.

Het is absoluut noodzakelijk om een ​​transparant democratisch proces tot stand te brengen, dat de deelname van alle Palestijnse stemmen garandeert. Dit betekent niet alleen de vrijheid om hun leiders te kiezen, maar ook het creëren van een omgeving die bevorderlijk is voor een open en respectvol debat. De Palestijnen verdienen de kans om actief bij te dragen aan het zoeken naar duurzame oplossingen, terwijl de waardigheid en rechten van ieder individu behouden blijven.

Het beëindigen van de wurggreep van Hamas zal de Palestijnen in staat stellen zichzelf te bevrijden van de beperkingen van het politieke islamisme en de weg naar een democratische en welvarende toekomst in te slaan. Dit is een cruciale stap in de richting van het opbouwen van een samenleving gebaseerd op rechtvaardigheid, tolerantie en wederzijds respect.

Het is tijd dat Europa zich bewust wordt van deze dreiging, die op de lange termijn de fundamenten van een moderne, democratische samenleving zou kunnen vernietigen. We moeten werken aan een duurzame vrede, gebaseerd op wederzijds respect en vreedzaam samenleven.

Laten we samen werken aan een toekomst waarin Israël en Palestina als goede buren leven, gerespecteerd en onafhankelijk, waarbij ieder individu zijn geloof in volledige vrijheid kan belijden en tegelijkertijd kan bijdragen aan de welvaart en vrede in de regio.

Voor een verlichte visie: Palestina steunen, extremisme onderscheiden

Ik wil graag mijn steun betuigen voor een vrij en onafhankelijk Palestina, dat harmonieus naast zijn buren kan bestaan. Het is echter cruciaal om een ​​cruciaal onderscheid te maken: tussen de Palestijnen, Palestina en de islamistische beweging Hamas. Hamas vertegenwoordigt Palestina niet in zijn geheel, maar is een islamitische politieke groepering met één enkel doel: de vernietiging van Israël.

Het valt niet te ontkennen dat Hamas aanzienlijke macht bezit, maar het is essentieel om te begrijpen dat deze beweging niet de aspiraties en verlangens van het Palestijnse volk als geheel weerspiegelt. Daarom is het absoluut noodzakelijk om onderscheid te maken tussen de islam als een spirituele religie, een bron van persoonlijk geloof, en het islamisme als een politiek project.

Helaas worden we in onze landen in Europa geconfronteerd met een situatie waarin de politiek en het maatschappelijk middenveld worden geïnfiltreerd door invloeden die deze twee realiteiten met elkaar verwarren. Degenen onder ons die dit onderscheid proberen te maken, worden vaak geconfronteerd met bedreigingen of veroordelingen.

Het is tijd dat onze landen in Europa wakker worden, onderscheidingsvermogen tonen en een verlichte dialoog bevorderen. Het steunen van Palestina betekent niet automatisch het steunen van Hamas. We moeten werken aan een vrij en onafhankelijk Palestina dat openstaat voor een constructieve dialoog met al zijn buurlanden.

Het is onze plicht als burgers om een ​​verlichte visie te bevorderen, waarin we onderscheid maken tussen de legitieme aspiraties van de Palestijnen voor onafhankelijkheid en de acties van een radicale politieke groepering. Zo dragen wij bij aan de zoektocht naar een duurzame en rechtvaardige vrede in de regio.

Onderscheid maken tussen eerlijke kritiek en overhaast oordeel

Het is betreurenswaardig dat sommige moslims tegenwoordig terughoudend zijn in het aanvaarden van enige vorm van kritiek op Hamas. Maar voor een gelovige die zijn geloof en religie koestert, is het ondenkbaar om terroristische daden te steunen, ongeacht hun oorsprong.

Hamas baart als islamistische organisatie grote zorgen. Het is absoluut noodzakelijk om te erkennen dat zijn acties, hoewel ze een zaak claimen, uiterst gevaarlijk kunnen zijn, in de eerste plaats voor de Palestijnen zelf. De realiteit is dat deze organisatie tactieken gebruikt die de levens en rechten van de Palestijnen in gevaar brengen, zonder altijd op zoek te gaan naar vreedzame en constructieve wegen naar een rechtvaardige oplossing.

Dit beperkt zich niet alleen tot de Palestijnen. Hamas heeft een aanzienlijke invloed op de perceptie van de islam over de hele wereld. Helaas kan het negatieve stereotypen versterken en wantrouwen jegens moslims in het algemeen oproepen. Als zodanig is dit een zorg die de grenzen van Palestina overstijgt en de mondiale moslimgemeenschap treft.

Het is van cruciaal belang voor moslims om te onthouden dat geloof in God en liefde voor hun religie niet samen kunnen gaan met de rechtvaardiging van daden van terrorisme of geweld. De islam pleit voor vrede, gerechtigheid en mededogen voor de hele mensheid.

Als gelovigen hebben wij de verantwoordelijkheid om onderscheid te maken tussen de legitieme verdediging van de Palestijnse rechten en de acties van een organisatie die soms in strijd is met de fundamentele waarden van de islam. Het bekritiseren van Hamas betekent niet dat we de Palestijnse zaak afwijzen, maar eerder dat we een constructieve dialoog aangaan om rechtvaardige en duurzame oplossingen te vinden.

Het is tijd om op te staan ​​en onze stem te laten horen ter verdediging van de ware principes van de islam, die van vrede, gerechtigheid en vreedzaam samenleven tussen alle mensen.

Oorspronkelijk gepubliceerd in

The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Het verwelkomen van de kwetsbaren is leven in de stijl van het evangelie europahoy.new

Franciscus ontving in het Vaticaan de deelnemers aan de tweede editie van de "Cattedra dell'accoglienza" (voorzitter van welkom), die vandaag in Sacrofano wordt afgesloten. De uitnodiging die hij deed was niet het risico te lopen de dienstverlening aan...

Le changement climatique menace les antiquités

Une étude réalisée en Grèce montre comment les événements météorologiques affectent le patrimoine culturel La hausse des températures, la chaleur prolongée et la sécheresse affectent le changement climatique dans le monde entier. Aujourd'hui, la première étude menée en Grèce...

Ochtendkoffie verhoogt de niveaus van dit hormoon

De Russische gastro-enteroloog Dr. Dilyara Lebedeva zegt dat koffie in de ochtend een stijging van één hormoon kan veroorzaken: cortisol. Schade door cafeïne veroorzaakt, zoals de arts opmerkte, stimulatie van het zenuwstelsel. Dergelijke stimulatie kan een probleem...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.