AccueilNederlandTweede wijzigingsclausule bij...

Tweede wijzigingsclausule bij de overeenkomst tussen apothekers en verzekeringsinstellingen

De clausule bepaalt het kader voor de terugbetaling van de prestatie ‘Medicatienazicht’ en legt de vergoeding ervan vast. Het ontwerp van koninklijk besluit kent het honorarium toe voor diezelfde prestatie.

De prestatie is een ‘Goed Gebruik van Geneesmiddelen’ (GGG), een gepersonaliseerde begeleiding of opvolging door de huisapotheker in overleg met de patiënt en de behandelende arts. Het beoogt de optimalisering van de medicamenteuze behandelingen en het multidisciplinair overleg, en is bedoeld voor patiënten die in de loop van de laatste twaalf maanden vijf of meer vergoedbare geneesmiddelen chronisch innamen. Zij kunnen elke 2 kalenderjaren in aanmerking komen voor een vergoedbaar medicatienazicht.

Voor de patiënt is de prestatie kosteloos, de vergoeding voor de apothekers bedraagt 95,40 euro inclusief BTW.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Tweede wijzigingsclausule bij de overeenkomst van 1 januari 2022 tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen, in uitvoering van het artikel 51, §1, 3de lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2010 tot vaststelling van de honoraria voor de aflevering van een vergoedbare farmaceutische specialiteit in een voor het publiek opengestelde apotheek. (Medication Review)

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

« Spainskills is de beste showcase van talent voor beroepsopleiding » europahoy.news

Het startschot van vandaag voor de competitie Spainskills 2024, die de beste studenten en afgestudeerden in de beroepsopleiding van het land samenbrengt. Drie dagen lang zullen 529 deelnemers uit alle autonome gemeenschappen en steden elkaar ontmoeten op IFEMA...

Gaza : les meurtres de travailleurs humanitaires entraînent un arrêt temporaire des opérations de l’ONU après la tombée de la nuit

Cette décision permettra une évaluation plus approfondie des problèmes de sécurité qui affectent à la fois le personnel sur le terrain et les personnes qu'ils tentent de servir, a déclaré le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric. dit mercredi lors...

AI-model heeft potentieel om het risico op posttraumatische stressstoornis gerelateerd aan de bevalling te detecteren europahoy.new

Onderzoekers hebben een programma voor kunstmatige intelligentie (AI) aangepast om tekenen van bevallingsgerelateerde posttraumatische stressstoornis (CB-PTSD) te identificeren door korte verhalende verklaringen van patiënten die zijn bevallen te evalueren. Het programma identificeerde met succes een groot deel van...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.