AccueilNederlandOpenbaar ambt: invoering...

Openbaar ambt: invoering van de voltijdse vierdaagse werkweek en het wisselende weekregime

Sinds 20 november 2022 is het voor werknemers uit de privésector mogelijk om de voltijdse prestaties te verdelen over vier in plaats van vijf dagen. Daarnaast is het ook mogelijk om de arbeidsprestaties te verdelen over een cyclus van twee weken in het kader van een wisselend weekregime.

Het ontwerp beoogt deze maatregelen ook in te voeren bij het federaal openbaar ambt. Binnen dit kader kan elke organisatie zelf bepalen of ze deze flexibiliteitsmaatregelen al dan niet zal toepassen. Elke organisatie kan daarnaast zelf nog een aantal eigen accenten leggen, rekening houdend met de bestaande arbeidsorganisatie, de noden van de organisatie en van de personeelsleden. Bovendien past deze benadering van de implementatie van de voltijdse vierdaagse werkweek en/of het wisselend weekregime in een federale overheidsdienst perfect in het deconnectiebeleid van de federale overheid.

Een personeelslid kan enkel vragen om in de voltijdse vierdaagse werkweek en het wisselend weekregime te stappen als deze arbeidsregelingen zijn ingevoerd binnen zijn federale overheidsdienst en als hij de toestemming heeft van de leidend ambtenaar. De toestemming geldt voor minimum drie maanden en maximum zes maanden. Het personeelslid kan niet verplicht worden om te werken volgens een van deze arbeidsregelingen.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan syndicale onderhandelingen en zal daarna voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de voltijdse vierdaagse werkweek en het wisselende weekregime

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De ‘irrationele, door het Westen geleide structuur’ van de Veiligheidsraad moet hervormd worden, zegt Noord-Korea tegen de VN europahoy.news

Om dit te bereiken moet de vertegenwoordiging van de ontwikkelingslanden, die de absolute meerderheid vormen bij de Verenigde Naties, worden uitgebreid en versterkt, zegt Kim Song, ambassadeur en permanente vertegenwoordiger van Noord-Korea bij de VN. “De kwestie die in de...

Le HCR est de plus en plus préoccupé par le sort des réfugiés fuyant la région du Karabakh

Quelque 19 000 réfugiés auraient quitté la région économique du Karabakh de la République d'Azerbaïdjan, dont de nombreuses personnes âgées, femmes et enfants. HCR La porte-parole Shabia Mantoo a appelé toutes les parties à protéger les civils et...

De crisis verdiept zich voor de kinderen van Mali, updates over de mensenrechten uit Brazilië en Montenegro europahoy.new

UNICEF De vertegenwoordiger in Mali, Pierre Ngom, vertelde verslaggevers in Genève dat alleen al deze maand tientallen kinderen zijn vermoord door niet-statelijke gewapende groepen in het noorden en midden van het land. Op 7 september eiste een aanval op...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.