AccueilNederlandOpenbaar ambt: invoering...

Openbaar ambt: invoering van de voltijdse vierdaagse werkweek en het wisselende weekregime

Sinds 20 november 2022 is het voor werknemers uit de privésector mogelijk om de voltijdse prestaties te verdelen over vier in plaats van vijf dagen. Daarnaast is het ook mogelijk om de arbeidsprestaties te verdelen over een cyclus van twee weken in het kader van een wisselend weekregime.

Het ontwerp beoogt deze maatregelen ook in te voeren bij het federaal openbaar ambt. Binnen dit kader kan elke organisatie zelf bepalen of ze deze flexibiliteitsmaatregelen al dan niet zal toepassen. Elke organisatie kan daarnaast zelf nog een aantal eigen accenten leggen, rekening houdend met de bestaande arbeidsorganisatie, de noden van de organisatie en van de personeelsleden. Bovendien past deze benadering van de implementatie van de voltijdse vierdaagse werkweek en/of het wisselend weekregime in een federale overheidsdienst perfect in het deconnectiebeleid van de federale overheid.

Een personeelslid kan enkel vragen om in de voltijdse vierdaagse werkweek en het wisselend weekregime te stappen als deze arbeidsregelingen zijn ingevoerd binnen zijn federale overheidsdienst en als hij de toestemming heeft van de leidend ambtenaar. De toestemming geldt voor minimum drie maanden en maximum zes maanden. Het personeelslid kan niet verplicht worden om te werken volgens een van deze arbeidsregelingen.

Het ontwerp wordt voorgelegd aan syndicale onderhandelingen en zal daarna voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de voltijdse vierdaagse werkweek en het wisselende weekregime

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Regie der Gebouwen onthult eerste gerestaureerde deel van de voorgevel van het Brusselse Justitiepaleis en het standbeeld Minerva

Het buitenschrijnwerk van de voorgevel wordt gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Hiervoor werden al testrestauraties uitgevoerd.   Een aantal van de ruiten wordt voorzien van  nieuwe beglazing. Afhankelijk van de ruimtes zal het gaan om veiligheids- of anti-inbraakglas (hoogbeveiligde ruimtes) ofwel...

De samenwerkingsreis van de Koningin naar Guatemala europahoy.news

Hare Majesteit de Koningin maakt van 4 tot en met 6 juni een samenwerkingsreis naar Guatemala. ​Doña Letizia zal kunnen leren over het werk dat de Spaanse Samenwerking in Guatemala ontwikkelt via projecten ter ondersteuning van kinderen, jongeren en gender,...

‘Schokkende’ aanslagen in Kharkiv, oproep om hulp aan burgers van Myanmar, maritieme rechtbank dringt aan op klimaatactie en bescherming van burgers europahoy.news

Denise Brown zei dat alle partijen de levens van burgers moeten beschermen tijdens het conflict, maar in Kharkiv zijn ze de afgelopen dagen in plaats daarvan in hun huizen aangevallen, waarbij bedrijven en transportverbindingen beschadigd en aangevallen zijn. “Mijn gedachten...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.