AccueilNederlandEen fietstocht van...

Een fietstocht van goed nabuurschap en vriendschap Turkije – Bulgarije: 500 km in 5 dagen en 4 nachten

Tussen 22 en 26 september 2023 was de heer Sebahattin Bilginç – regionale coördinator van Yeshilai voor de regio “Marmara” in Europees Turkije /voor de steden Edirne; Tekirdag: Kirklareli; Çanakkale en Balkesir/ hielden samen met de leden van de sportclub van Yesilai – Edirne (Cemal Seçkin, Zekeriya Bayrak, Mehmet Fatih Bayrak, Çağrı Sinop) een fietstocht van goed nabuurschap en vriendschap naar Bulgarije, waarbij 500 km werd afgelegd in 5 dagen en 4 nachten. In de stad Plovdiv werden ze verwelkomd door de voorzitter van Yeshilai – Bulgarije, de heer Ahmed Pehlivan en leden van de Bulgaarse tak van de Internationale Federatie van Groene Halve Maan.

Voordat ze naar huis gingen, werden de atleten ontvangen door de consul-generaal van de Republiek Turkije in de stad Plovdiv, de heer Korhan Kyungeryu.

De Groene Halve Maan heeft de afgelopen jaren haar internationale organisatiewerkzaamheden versneld en is in veel landen begonnen met de funderingswerkzaamheden voor de nationale Groene Halve Maan. Elke opgerichte Groene Halve Maan wordt lid van de Internationale Federatie van Groene Halve Maan, opgericht door de Turkse Groene Halve Maan in oktober 2016.

Het doel van deze federatie is om elke Groene Halve Maan die in andere landen is opgericht, te verzamelen onder een nieuwe overkoepelende organisatie gevestigd in Istanbul.

Turkish Green Crescent Society werd in 1920 opgericht door patriottische mensen en intellectuelen (dist. Prof. Mazhar Osman en zijn vrienden) met verschillende achtergronden, als reactie op de Britse pogingen om in Istanbul gratis drank en drugs uit te delen in een poging om ondermijnen het verzet tegen de bezetting. De oprichters voelden de opkomende gevaren van alcohol- en drugsverslaving aan, die tot een afname van het verzet tegen de bezetting leidden. De patriottische intellectuelen richtten de “Groene Halve Maan”, “Hilal-i Ahdar” op in Istanbul om de Turkse samenleving te waarschuwen. De officiële naam van de vereniging is “Türkiye Yoshiay Cemiyeti”, “Turkish Green Crescent Society”.

The Green Crescent is een non-profit en niet-gouvernementele organisatie die jongeren en volwassenen voorziet van feitelijke informatie over drugs, zodat zij weloverwogen beslissingen kunnen nemen tegen verschillende soorten verslavingen, waaronder alcohol, tabak, drugs, gokken enz. The Green Crescent is opgericht in 1920 en kreeg door de Turkse regering in 1934 de status van Publiek Nuttige Maatschappij (de status van een publieke nuttige samenleving wordt gegeven aan de organisaties die dienen voor publieke doeleinden).

Kernwaarden van de organisatie:

Strijd tegen verslaving voor de menselijke waardigheid

De Groene Halve Maan heeft tot doel de volksgezondheid te beschermen tegen het risico van verslaving en ervoor te zorgen dat de menselijke waardigheid wordt gerespecteerd. Bij al haar activiteiten bevordert de Groene Halve Maan wederzijds begrip, broederschap, vriendschap, samenwerking en duurzame vrede tussen mensen. De Groene Halve Maan probeert het door verslaving veroorzaakte lijden te voorkomen en te verlichten, waar dit ook toeslaat, en daarbij gebruik te maken van alle middelen die haar nationale en internationale capaciteit ter beschikking staan.

Non-discriminatie

Bij het verlenen van diensten discrimineert de Groene Halve Maan mensen niet op basis van hun nationaliteit, ras, religieuze overtuiging, klasse of politieke ideologie. Het richt zich op het verlichten van het op verslaving gebaseerde lijden, door gebruik te maken van de meest effectieve maatregelen die binnen zijn mogelijkheden liggen en door prioriteit te geven aan de meest urgente en essentiële behoeften.

Onafhankelijkheid

De Groene Halve Maan is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie. De Groene Halve Maan, die publieke autoriteiten assisteert bij humanitaire activiteiten, is onderworpen aan internationale overeenkomsten die naar behoren in werking zijn gesteld door de Republiek Turkije, en aan de wetten van de Republiek Turkije, en binnen deze reikwijdte behoudt de Vereniging de bevoegdheid om overeenkomsten aan te gaan relevante internationale overeenkomsten en dienovereenkomstig te handelen.

Een liefdadigheidsstichting zijn

De Groene Halve Maan is een op vrijwilligers gebaseerde liefdadigheidsstichting die niet uit is op persoonlijke of zakelijke voordelen.

Een volksgezondheidsinstantie zijn

De Groene Halve Maan is een op vrijwilligers gebaseerde niet-gouvernementele organisatie die gebruik maakt van haar bedrijfscapaciteiten om preventieve programma’s op te zetten ter bestrijding van allerlei soorten verslavingen en processen, vooral die welke verband houden met tabak, alcohol en middelen, en die probeert ervoor te zorgen dat effectief gebruik van de momenteel beschikbare therapieën en behandelingsdiensten om verslavingen aan te pakken die zich al hebben ontwikkeld.

Wetenschappelijk zijn

The Green Crescent hanteert een op bewijs gebaseerde onderzoeks-, analyse- en interventieaanpak bij haar inspanningen om mensen te beschermen tegen verslavingen en deze te voorkomen, en om gedrag te versterken en/of aan te passen terwijl ze vechten tegen verslavingen in therapie- en behandelingsfasen.

Mondiaal zijn

De Groene Halve Maan heeft dezelfde status als de nationale verenigingen van andere landen die zich bezighouden met de strijd tegen verslaving, en deelt verantwoordelijkheden en taken gelijkelijk tijdens onderzoeken naar wederzijdse bijstand. Het is de bedoeling van de Groene Halve Maan een mondiale organisatie op te richten die verslavingen op mondiale schaal kan bestrijden, onderdeel van deze organisatie om de problemen op mondiale schaal te observeren, mondiaal te werken, te functioneren volgens mondiale normen, en effectief en gerenommeerd te zijn.

Sociaal zijn

Volgens de Groene Halve Maan, georganiseerd om het bewustzijn over de volksgezondheid te vergroten op alle niveaus en in alle nederzettingen in de samenlevingen waarin zij actief is, dat wil zeggen van de basis tot de vertegenwoordigers, en van individuen tot openbare instellingen, en het uitvoeren van participatieve onderzoeken op een publiek niveau zijn een voorwaarde voor duurzaam succes.

Website: www.ifgc.org

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Voorzitter Metsola van EUCO: De interne markt is de grootste economische motor van Europa

In haar toespraak voor de buitengewone Europese Raad die vandaag in Brussel werd gehouden, benadrukte de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, bijvoorbeeld de volgende kwesties: Verkiezingen voor het Europees Parlement “Binnen vijftig dagen zullen honderden miljoenen Europeanen naar de...

Un rapport de l’ONU détaille le « climat de peur » dans les zones occupées par la Russie en Ukraine

S'appuyant sur plus de 2 300 témoignages de victimes et de témoins, le rapport détaille les mesures prises par la Russie pour imposer la langue, la citoyenneté, les lois, le système judiciaire et les programmes éducatifs russes dans les...

Faith and Freedom Summit III, « Faire de celui-là un monde meilleur »

La coalition d'ONG du Faith and Freedom Summit III a conclu ses conférences en montrant l'impact et les défis des organisations confessionnelles au service de la communauté européenne. Dans un environnement accueillant et prometteur, dans les murs du Parlement européen, une...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.