AccueilNederlandVoor het eerst...

Voor het eerst werkgever veroordeeld na ontslag omwille van abortus

Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, licht de uitspraak van de rechtbank toe. Dit is een zeer belangrijk precedent omdat dit het eerste vonnis is waarbij expliciet wordt bevestigd dat een ontslag omwille van een abortus een discriminatie op grond van geslacht is. Het is een duidelijke boodschap van de rechter dat vrouwen niet ontslagen mogen worden omdat ze ongewenst zwanger kunnen worden en besluiten een zwangerschap vroegtijdig te onderbreken.”

In 2021 klopte de vrouw bij het Instituut aan omdat ze slachtoffer werd van een onterecht ontslag. Ze werd afgedankt nadat ze haar werkgever op de hoogte had gebracht van haar zwangerschap en haar voornemen om deze te beëindigen.

Op de tweede werkdag na de abortus werd de arbeidsovereenkomst van de vrouw eenzijdig verbroken wegens verwateren prestaties en geschonden vertrouwen”. De werkgever verwees naar een zogenaamd functioneringsgesprek enkele dagen voor de abortus en dat er sindsdien geen beterschap in haar prestaties was. Ook haalde deze tijdens de gerechtelijke procedure plots getuigenissen van enkele leidinggevenden aan om aan te tonen dat de werkneemster niet goed presteerde.

De timing van het ontslag en het gebrek aan een ernstige herevaluatie van de werkneemster wezen op een link tussen het ontslag en de beëindiging van de zwangerschap. De voormalige werkgever bracht geen enkel objectief bewijs aan voor de aangehaalde ontslagredenen en de rechtbank achtte de getuigenissen te vaag en zelfs onbetrouwbaar. De arbeidsrechtbank oordeelde in februari 2023 dat dit ontslag was ingegeven door de abortus en dus een discriminatie op grond van geslacht inhoudt.

Zwangerschaps- en moederschapsgerelateerde discriminaties zijn nog steeds een groot maatschappelijk probleem in België. Drie op de vier werkende vrouwen maakt minstens één vorm van discriminatie, benadeling, ongelijke behandeling of spanningen op het werk mee omwille van een zwangerschap of het moederschap. Dit type van klachten vormt ook het merendeel van de arbeidsgerelateerde meldingen van vrouwen bij het Instituut. Bijna één op de drie meldingen in het domein werk (29%) heeft betrekking op zwangerschap of moederschap.

Perscontact Instituut:
Sofie Roelandt
sofie.roelandt@igvm.belgie.be
02 233 48 31

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in 2002. Het is een onafhankelijke federale overheidsinstelling die de gelijkheid van vrouwen en mannen waarborgt en bevordert. Het bestrijdt elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van een door de Genderwet beschermd criterium, waaronder geslacht. Het Instituut ontwikkelt een wettelijk kader, strategieën en instrumenten om dit te kunnen doen. Jaar na jaar stijgt het aantal meldingen en klachten bij het Instituut, wat nu al boven de duizend zit.

Ook advies verlenen, onderzoek opzetten, opleidingen geven, concrete acties en brede campagnes behoren tot de taken. Bijna 70 mensen zetten zich elke dag in voor meer maatschappelijke aandacht voor gendergelijkheid via het Instituut.

Slachtoffers of getuigen van discriminatie op grond van een door de Genderwet beschermd criterium (waaronder geslacht) kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten. Indien gewenst kan ook een klacht ingediend worden. Dit kan op 0800/12 800 of via op https://igvm-iefh.belgium.be.

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Mozambique roept op tot vertrouwen en wederzijds respect tussen de VN-leden europahoy.news

“Zelfs degenen die veel hebben, besteden, in plaats van vertrouwen en solidariteit op te bouwen, hun middelen aan het investeren in concurrentie die wordt aangewakkerd door wantrouwen”, zegt Filipe Jacinto Nyusi. In die zin benadrukte hij drie gebieden die dringend...

Guerre au Soudan : le « combat brutal » doit cesser alors que les souffrances des civils s’intensifient

Les civils continuent de payer un lourd tribut alors que la « violence insensée » entre armées rivales se poursuit au Soudan, a déclaré mercredi le chef des affaires politiques de l'ONU. Lien source Lien source

“De mensheid vestigt haar hoop niet langer op de VN”, zegt Zelensky tegen de Veiligheidsraad europahoy.new

“Ongeacht wie je bent, het huidige VN-systeem maakt je nog steeds minder invloedrijk dan het vetorecht van enkelen en misbruikt door één: Rusland. Dat gaat ten koste van alle andere leden van de VN”, zei hij via een...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.