AccueilNederlandDiverse bepalingen inzake...

Diverse bepalingen inzake gezondheidszorg | News.belgium

In de eerste plaats voorziet het voorontwerp van wet een aantal maatregelen en formele aanpassingen in het kader van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het gaat om bepalingen die betrekking hebben op de volgende domeinen:

  • ergotherapeuten
  • commissie voor begrotingscontrole
  • overeenkomsten met ondernemingen die medische hulpmiddelen installeren en/of onderhouden
  • geneeskundige verstrekkingen
  • publicatie in de gevalideerde authentieke bron van geneesmiddelen
  • referentieterugbetaling
  • implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
  • geneeskundige controle
  • indexering van prestaties

Daarnaast worden aanpassingen doorgevoerd in het koninklijk besluit van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie.

Tot slot wordt een technische aanpassing doorgevoerd in de wet van 18 mei 2022 houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

UNHCR haast zich om Rohingya te steunen en een einde te maken aan de ‘normalisering’ van prostitutie en verwoestende droogte in Zambia europahoy.new

In een waarschuwing op vrijdag zei woordvoerder Babar Baloch dat het agentschap en zijn partners de steun opvoeren om ongeveer 8.000 vluchtelingen, voornamelijk Rohingya, te helpen die eerder deze week door de ramp werden getroffen. “Teams zijn gemobiliseerd om onderdak...

Le leader des manifestations indépendantistes en Nouvelle-Calédonie arrêté

La police de Nouvelle-Calédonie a arrêté le leader des manifestations pour l'indépendance du pays, rapporte Reuters. Christian Thane a été arrêté avant de donner une conférence de presse. Outre Thane, sept autres personnes ont été arrêtées. Thane dirigeait...

Recordniveaus van ontheemding te midden van mondiale conflicten en natuurrampen europahoy.new

Piper zei dat het huidige mondiale cijfer van 76 miljoen degenen vertegenwoordigt die “Ze verloren hun huizen, hun levensonderhoud, hun gemeenschappen en, in sommige gevallen, hun juridische identiteit.als gevolg van oorlogen, rampen zoals aardbevingen en overstromingen en andere klimaatgerelateerde...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.