AccueilNederlandDiverse bepalingen inzake...

Diverse bepalingen inzake gezondheidszorg | News.belgium

In de eerste plaats voorziet het voorontwerp van wet een aantal maatregelen en formele aanpassingen in het kader van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Het gaat om bepalingen die betrekking hebben op de volgende domeinen:

  • ergotherapeuten
  • commissie voor begrotingscontrole
  • overeenkomsten met ondernemingen die medische hulpmiddelen installeren en/of onderhouden
  • geneeskundige verstrekkingen
  • publicatie in de gevalideerde authentieke bron van geneesmiddelen
  • referentieterugbetaling
  • implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
  • geneeskundige controle
  • indexering van prestaties

Daarnaast worden aanpassingen doorgevoerd in het koninklijk besluit van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie.

Tot slot wordt een technische aanpassing doorgevoerd in de wet van 18 mei 2022 houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Land op de rand van de afgrond europahoy.news

UNICEF luidt de noodklok: 200.000 mensen zijn ontheemd door extreem geweld in het land. Bisschop Mésidor, aartsbisschop van Port-au-Prince, doet een beroep op de internationale gemeenschap: "We kunnen niet werkeloos toekijken." Luana Foti – Vaticaanstad Haïtiaanse burgers leven in een...

Mozambique roept op tot vertrouwen en wederzijds respect tussen de VN-leden europahoy.news

“Zelfs degenen die veel hebben, besteden, in plaats van vertrouwen en solidariteit op te bouwen, hun middelen aan het investeren in concurrentie die wordt aangewakkerd door wantrouwen”, zegt Filipe Jacinto Nyusi. In die zin benadrukte hij drie gebieden die dringend...

Guerre au Soudan : le « combat brutal » doit cesser alors que les souffrances des civils s’intensifient

Les civils continuent de payer un lourd tribut alors que la « violence insensée » entre armées rivales se poursuit au Soudan, a déclaré mercredi le chef des affaires politiques de l'ONU. Lien source Lien source

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.