AccueilNederlandDiverse bepalingen inzake...

Diverse bepalingen inzake sociale zaken

Het voorontwerp van wet bevat een aantal bepalingen ter uitvoering van beslissingen bij de begrotingsopmaak 2023-2024 en de begrotingscontrole in maart 2023.

  • Uitkeringsverzekering voor werknemers

Het voorontwerp bevat ten eerste bepalingen over de werkhervattingspremie en over het financieringssysteem voor het inkopen van dienstverlening door de arbeidsongeschikt erkende gerechtigden.

Deze maatregel beoogt een wijziging van het bedrag van de doelgroepvermindering die een werkgever kan genieten voor de indienstneming van een eerste werknemer. Bovendien worden de doelgroepverminderingen voor een werkgever die een vierde, vijfde en/of zesde werknemer in dienst neemt, afgeschaft. Ten slotte wordt een overgangsbepaling ingevoegd om de rechten op verminderingen die reeds geopend waren voor de vierde, vijfde en/of zesde werknemers verder te waarborgen.

  • Alternatieve financiering werknemers

Vanaf 2024 wordt de kost van de structurele verhogingen van de bijdragenverminderingen 2023 toegevoegd aan de alternatieve financiering van het globaal beheer van de sociale zekerheid van de werknemers.

  • Alternatieve financiering zelfstandigen

Vanaf 2024 wordt de kost van de maatregelen ter bevordering van het ondernemerschap als zelfstandige (ondersteuning van ondernemerschap bij mensen met een handicap, primostarter na arbeidsongeschiktheid, overbruggingsrecht) toegevoegd aan de alternatieve financiering van het globaal beheer voor het stelsel voor zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft uitvoering aan de wijziging van de doelgroepvermindering voor eerste werknemers.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron link

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Oekraïense vluchtelingen in de EU hebben meer steun nodig

Vandaag lanceert Caritas Europa haar nieuwe analyse over de implementatie van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TPD), gebaseerd op een enquête uitgevoerd in 21 landen. Een grote meerderheid van de vluchtelingen heeft moeite om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting...

Resultaten van de veiling van schatkistcertificaten van 06 juni 2023

Het Federaal Agentschap van de Schuld kondigt aan dat het de biedingen op de veiling van schatkistcertificaten van vandaag voor een totaalbedrag van 2,195 miljard euro heeft aanvaard. Dit bedrag is als volgt over de lijnen verdeeld: ISIN-code: BE0312790620...

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 06 juni 2023

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt mee dat het vandaag voor een totaalbedrag van EUR 2.195 miljard in Schatkistcertificaten heeft aanbesteed, als volgt verdeeld over de lijnen : ISIN Code : BE0312790620 - 14/09/2023Opgenomen (EUR miljard) : 0.955Gew. gemid....

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.