AccueilNederlandDiverse bepalingen inzake...

Diverse bepalingen inzake sociale zaken

Het voorontwerp van wet bevat een aantal bepalingen ter uitvoering van beslissingen bij de begrotingsopmaak 2023-2024 en de begrotingscontrole in maart 2023.

  • Uitkeringsverzekering voor werknemers

Het voorontwerp bevat ten eerste bepalingen over de werkhervattingspremie en over het financieringssysteem voor het inkopen van dienstverlening door de arbeidsongeschikt erkende gerechtigden.

Deze maatregel beoogt een wijziging van het bedrag van de doelgroepvermindering die een werkgever kan genieten voor de indienstneming van een eerste werknemer. Bovendien worden de doelgroepverminderingen voor een werkgever die een vierde, vijfde en/of zesde werknemer in dienst neemt, afgeschaft. Ten slotte wordt een overgangsbepaling ingevoegd om de rechten op verminderingen die reeds geopend waren voor de vierde, vijfde en/of zesde werknemers verder te waarborgen.

  • Alternatieve financiering werknemers

Vanaf 2024 wordt de kost van de structurele verhogingen van de bijdragenverminderingen 2023 toegevoegd aan de alternatieve financiering van het globaal beheer van de sociale zekerheid van de werknemers.

  • Alternatieve financiering zelfstandigen

Vanaf 2024 wordt de kost van de maatregelen ter bevordering van het ondernemerschap als zelfstandige (ondersteuning van ondernemerschap bij mensen met een handicap, primostarter na arbeidsongeschiktheid, overbruggingsrecht) toegevoegd aan de alternatieve financiering van het globaal beheer voor het stelsel voor zelfstandigen.

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft uitvoering aan de wijziging van de doelgroepvermindering voor eerste werknemers.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De paus vraagt ​​CEO’s en managers om « de armen in bedrijven te betrekken » europahoy.news

Francisco ontvangt zakenlieden, bedrijfsleiders en bankiers van over de hele wereld, verenigd in een netwerk dat de principes van Laudato si' naleeft. Hij herinnert hen aan het belang van hun eigen functies: "Grote bedrijven bepalen het lot van...

La Norvège restreint l’accès aux touristes russes

La Norvège limitera encore davantage l'accès des touristes russes en raison de la guerre en cours en Ukraine, a annoncé fin mai le ministère norvégien de la Justice, cité par Reuters. La Norvège, membre de l'OTAN, partage une frontière avec...

Mondiale inspanningen om een ​​einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking worden ondermijnd door ‘vakantiekorting’ europahoy.new

Hoewel veel staten hun uitroeiingsinspanningen hebben opgevoerd, blijft de praktijk over de hele wereld bestaan, deels als gevolg van “het clandestiene karakter van grensoverschrijdende en transnationale vrouwelijke genitale verminking”, zei hij. “Vrouwenbesnijdenis is dat wel maakt deel uit van een...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.