AccueilNederlandTerugbetaling van de...

Terugbetaling van de kost voor het elektriciteitsbedrijf dat belast is met de toekenning van de eenmalige verwarmingspremie

Na overleg met de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) wordt beoogd de procedure tot indiening van de schuldvordering met betrekking tot het saldo van de kosten van de betaling van de eenmalige forfaitaire verwarmingspremie te vereenvoudigen, gelet op het grote aantal rechthebbenden.

Bovendien lijkt het volgens de CREG aangewezen om de datum voor de indiening van de schuldvordering uit te stellen, gezien de wijziging van de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie, in toepassing van de wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis. De uiterlijke datum waarop leveranciers hun schuldvordering kunnen indienen is vastgesteld op 31 maart 2023. Daarom wordt beoogd deze datum met terugwerkende kracht te wijzigen en uit te stellen tot 14 dagen na de publicatie van dit wijzigingsbesluit.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2022 houdende de nadere regels voor de bepaling van de kost voor de elektriciteitsbedrijven van de activiteiten inzake de verwarmingspremie, en van hun tussenkomst voor het ten laste nemen ervan, alsook desgevallend de in acht te nemen procedure voor het bekomen van een vergoeding, met inbegrip van de termijnen, de gevolgen bij overtreding en het bewijs dat dient geleverd te worden aan de commissie om aan te tonen dat zij voldoen aan de voorwaarden om te genieten van de betaling bedoeld in artikel 24, § 2, van de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Wat is de VN-Mensenrechtenraad? europahoy.nieuws

Is nieuwe sessie De bijeenkomst, die maandag begint, is de langste tot nu toe, tot april, en belooft een volle agenda, met aanhoudende oorlogen in Gaza, Soedan en Oekraïne, de situatie van mensenrechtenverdedigers over de hele wereld en meer...

UNHCR helpt duizenden mensen op de vlucht voor geweld door gewapende groepen in het noorden van Mozambique europahoy.new

Sinds het begin van de laatste uitbraak begin februari zijn ruim 70.000 mensen hun huizen ontvlucht naar zuidelijke districten, aldus het agentschap vrijdag. Alleen al in één district, Chiure, zijn ruim 56.000 mensen getroffen, terwijl ruim 33.000 mensen zijn...

Studenten gastronomie plannen een recept voor de toekomst van Madagaskar europahoy.new

Op de Beabo Primary School in Ambovombe, in het zuiden van Madagaskar, strijden teams van studenten om het lekkerste en meest voedzame voedsel te bereiden met behulp van lokaal beschikbare producten die hopelijk hun ouders en anderen zullen aanmoedigen...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.