AccueilNederlandSigarettenfilters doen meer...

Sigarettenfilters doen meer kwaad dan goed

Volgens wereldwijde schattingen komen jaarlijks 4,5 miljard sigarettenpeuken in het milieu terecht. Ook bij ons is deze vorm van vervuiling een belangrijk probleem. Tellingen per stuk van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) tonen aan dat sigarettenpeuken 41% van het Vlaamse zwerfvuil uitmaken. 

Dat sigarettenfilters een slechte invloed hebben op het milieu, is nochtans klaar en duidelijk. De afbraak van sigarettenfilters gaat zeer langzaam en geeft aanleiding tot microplastics, kleine plastiekdeeltjes waarvan het effect op mens, dier en milieu nog grote vraagtekens oproept. Uit studies blijkt ook dat toxische reststoffen in sigarettenpeuken verschillende negatieve effecten hebben op waterorganismen, op de kieming en groei van planten en op sommige zangvogels die de peuken in hun nest gebruiken. Zowel microplastics als schadelijke stoffen kunnen vervolgens doorsijpelen naar de voedselketen, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Bio-afbreekbare alternatieven zijn volgens de Hoge Gezondheidsraad ook geen goed idee. Ook al zouden ze een deel van het microplasticsprobleem wegnemen, er zouden nog steeds toxische restproducten in het milieu terechtkomen. Rokers zouden bovendien misschien zelfs sneller geneigd zijn om hun sigarettenpeuk op de grond te gooien vanwege het misleidende ‘groene’ imago.

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Recordniveaus van ontheemding te midden van mondiale conflicten en natuurrampen europahoy.new

Piper zei dat het huidige mondiale cijfer van 76 miljoen degenen vertegenwoordigt die “Ze verloren hun huizen, hun levensonderhoud, hun gemeenschappen en, in sommige gevallen, hun juridische identiteit.als gevolg van oorlogen, rampen zoals aardbevingen en overstromingen en andere klimaatgerelateerde...

La consommation de combustibles fossiles atteint de nouveaux sommets

La consommation de combustibles fossiles, mais aussi les émissions d’énergie à l’échelle mondiale, ont atteint des records en 2023. C’est ce qu’affirme le rapport sur les statistiques mondiales de l’énergie cité par Reuters. Le déclassement des combustibles fossiles...

Argentijnse bisschoppen eren vrouwen aan het hoofd van gemeenschapskeukens europahoy.news

Met een dankmis in het heiligdom van de Maagd van Caacupé en San Blas de La Matanza brachten de prelaten hulde aan de koks van de gemeenschapskeukens die voedsel aanbieden aan kinderen, ouderen, werklozen en gezinnen in extreme armoede....

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.