AccueilNederlandFederale staatsschuld per...

Federale staatsschuld per einde maart 2023

Per einde maart 2023 bedroeg de schuld van de federale staat 492,945 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 11,73 miljard euro toegenomen tegenover februari.

In netto-termen (na aftrek van de plaatsingen en de effecten in eigen bezit) nam de federale staatsschuld in maart 2023 met 7,09 miljard euro toe, tot 475,699 miljard euro.

Het netto te financieren saldo van maart bedroeg 7,09 miljard euro (in het nadeel van de Schatkist).

Voor meer details over de uitgifte en de terugbetaling van schulden op korte en lange termijn in maart 2023 verwijzen we naar de website www.debtagency.be.

De gemiddelde duurtijd van de federale staatsschuld daalde in maart met 0,15 jaar tot 10,37 jaar, terwijl de gemiddelde rente van de schuldinstrumenten met 0,08% steeg  tot 1,62%. De herfinancieringsrisico’s op 12 en 60 maand beliepen respectievelijk 13,45% en 37,64%.

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Recordniveaus van ontheemding te midden van mondiale conflicten en natuurrampen europahoy.new

Piper zei dat het huidige mondiale cijfer van 76 miljoen degenen vertegenwoordigt die “Ze verloren hun huizen, hun levensonderhoud, hun gemeenschappen en, in sommige gevallen, hun juridische identiteit.als gevolg van oorlogen, rampen zoals aardbevingen en overstromingen en andere klimaatgerelateerde...

La consommation de combustibles fossiles atteint de nouveaux sommets

La consommation de combustibles fossiles, mais aussi les émissions d’énergie à l’échelle mondiale, ont atteint des records en 2023. C’est ce qu’affirme le rapport sur les statistiques mondiales de l’énergie cité par Reuters. Le déclassement des combustibles fossiles...

Argentijnse bisschoppen eren vrouwen aan het hoofd van gemeenschapskeukens europahoy.news

Met een dankmis in het heiligdom van de Maagd van Caacupé en San Blas de La Matanza brachten de prelaten hulde aan de koks van de gemeenschapskeukens die voedsel aanbieden aan kinderen, ouderen, werklozen en gezinnen in extreme armoede....

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.