AccueilNederlandDe federale regering...

De federale regering keurt een ambitieus energie-klimaatplan goed

24 uur na de publicatie van het Europese Copernicus rapport dat er nogmaals op wijst dat in 2022 de klimaatverandering in Europa extreme gevolgen had (hittegolven, droogtes, branden) en dat deze nu de norm zijn geworden, heeft de ministerraad op vrijdag 21 april het ontwerp van federaal energie- en klimaatplan 2021-2030 (FEPC 2023) goedgekeurd op voorstel van de federale ministers van Klimaat en Energie, Zakia Khattabi en Tinne Van der Straeten.

« Dit ontwerp van 200 pagina’s is het resultaat van een intensief proces met alle collega’s die betrokken zijn bij het federale energie- en klimaatbeleid. Met het oog op de klimaatgovernance die ik heb geïnitieerd, was de informatie over hun acties en beleid up-to-date. Ik ben blij dat dit plan nu duidelijk de rechtvaardige transitie als cruciaal beleidsaspect integreert. We bereiden ons ook voor op de ambitieuze beslissingen die op Europees niveau worden genomen. Zo is de federale regering nog steeds van plan om de opbrengsten van het nieuwe emissiehandelssysteem door te geven aan de bevolking en aan de KMO’s via de door mij voorgestelde klimaatpremie », aldus Zakia Khattabi.

De minister waarschuwt echter: « Het werk is nog niet klaar. Eén belangrijk aspect: de belastingkwestie staat nog ter discussie. Belastingheffing is een van de belangrijkste federale hefbomen voor de uitvoering van een ambitieus en coherent klimaatbeleid! Er wordt aan gewerkt, het gaat erom een aantal nieuwe fiscale maatregelen in te voeren. »

Tot slot bedankt minister Khattabi haar collega’s en de federale administraties voor hun harde werk: « Dit plan vergde veel werk achter de schermen. Ik wil de administraties en mijn team dan ook bedanken dat zij de deadline hebben gehaald, zodat het ontwerpplan tijdig bij de Europese Commissie kon worden ingediend. Wij zullen dan kennis kunnen nemen van haar opmerkingen om in juni 2024 met een definitief plan te komen ».

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Recordniveaus van ontheemding te midden van mondiale conflicten en natuurrampen europahoy.new

Piper zei dat het huidige mondiale cijfer van 76 miljoen degenen vertegenwoordigt die “Ze verloren hun huizen, hun levensonderhoud, hun gemeenschappen en, in sommige gevallen, hun juridische identiteit.als gevolg van oorlogen, rampen zoals aardbevingen en overstromingen en andere klimaatgerelateerde...

La consommation de combustibles fossiles atteint de nouveaux sommets

La consommation de combustibles fossiles, mais aussi les émissions d’énergie à l’échelle mondiale, ont atteint des records en 2023. C’est ce qu’affirme le rapport sur les statistiques mondiales de l’énergie cité par Reuters. Le déclassement des combustibles fossiles...

Argentijnse bisschoppen eren vrouwen aan het hoofd van gemeenschapskeukens europahoy.news

Met een dankmis in het heiligdom van de Maagd van Caacupé en San Blas de La Matanza brachten de prelaten hulde aan de koks van de gemeenschapskeukens die voedsel aanbieden aan kinderen, ouderen, werklozen en gezinnen in extreme armoede....

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.