AccueilNederlandDe federale regering...

De federale regering keurt een ambitieus energie-klimaatplan goed

24 uur na de publicatie van het Europese Copernicus rapport dat er nogmaals op wijst dat in 2022 de klimaatverandering in Europa extreme gevolgen had (hittegolven, droogtes, branden) en dat deze nu de norm zijn geworden, heeft de ministerraad op vrijdag 21 april het ontwerp van federaal energie- en klimaatplan 2021-2030 (FEPC 2023) goedgekeurd op voorstel van de federale ministers van Klimaat en Energie, Zakia Khattabi en Tinne Van der Straeten.

« Dit ontwerp van 200 pagina’s is het resultaat van een intensief proces met alle collega’s die betrokken zijn bij het federale energie- en klimaatbeleid. Met het oog op de klimaatgovernance die ik heb geïnitieerd, was de informatie over hun acties en beleid up-to-date. Ik ben blij dat dit plan nu duidelijk de rechtvaardige transitie als cruciaal beleidsaspect integreert. We bereiden ons ook voor op de ambitieuze beslissingen die op Europees niveau worden genomen. Zo is de federale regering nog steeds van plan om de opbrengsten van het nieuwe emissiehandelssysteem door te geven aan de bevolking en aan de KMO’s via de door mij voorgestelde klimaatpremie », aldus Zakia Khattabi.

De minister waarschuwt echter: « Het werk is nog niet klaar. Eén belangrijk aspect: de belastingkwestie staat nog ter discussie. Belastingheffing is een van de belangrijkste federale hefbomen voor de uitvoering van een ambitieus en coherent klimaatbeleid! Er wordt aan gewerkt, het gaat erom een aantal nieuwe fiscale maatregelen in te voeren. »

Tot slot bedankt minister Khattabi haar collega’s en de federale administraties voor hun harde werk: « Dit plan vergde veel werk achter de schermen. Ik wil de administraties en mijn team dan ook bedanken dat zij de deadline hebben gehaald, zodat het ontwerpplan tijdig bij de Europese Commissie kon worden ingediend. Wij zullen dan kennis kunnen nemen van haar opmerkingen om in juni 2024 met een definitief plan te komen ».

Bron link

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Verstandig gebruik van antibiotica en meer onderzoek nodig om antimicrobiële resistentie aan te pakken

Het Parlement nam donderdag zijn aanbevelingen aan voor een gecoördineerde EU-respons op de gezondheidsbedreigingen van antimicrobiële resistentie. In een resolutie aangenomen met 525 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 33 onthoudingen, zeggen EP-leden dat het aanpakken van antimicrobiële resistentie (AMR)...

Vraag: De naam van het « hoofdstuk » van het programma is een van de beste manieren om geld te verdienen ل المساعدات الإنسانية دون عوائق

Hoe u uw geld kunt verdienen, hoe u uw geld kunt verdienen Dit is het geval U kunt uw geld verdienen met het betalen van uw geld, de kosten van het betalen van uw geld «وصول المساعدا -verdwaseel الإنسانية...

Toekenningsvoorwaarden van de werkhervattingspremie ten laste van de uitkeringsverzekering

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt de voorwaarden vast waaronder een werkhervattingspremie van 1 000 euro kan worden toegekend aan de werkgever, waarbij een erkende gerechtigde die zich in het tijdvak van invaliditeit bevindt in het kader van de uitkeringsverzekering voor...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.