AccueilNederlandZakia Khattabi legt...

Zakia Khattabi legt in Kopenhagen de basis voor een ambitieuze COP28

Vandaag maandag gaat in Kopenhagen een internationale ministeriële vergadering over klimaat van start. Deze eerste klimaatvergadering sinds de COP27 van november verleden jaar in Sharm El-Sheik zal gedurende twee dagen geleid worden door het huidige en komende voorzitterschap van de Conferentie van de partijen bij het Klimaatverdrag, met name Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten. Federaal Minister van Klimaat en Belgisch delegatieleider Zakia Khattabi woont beide dagen van deze evaluatievergadering van de COP27 bij met de vaste bedoeling om nu al aan te zetten tot ambitie voor de COP28 eind november dit jaar in Dubai.

« De COP27, waarop veel hoop was gevestigd, klopte af op verbintenissen die ruim onvoldoende zijn om het hoofd te bieden aan de huidige klimaaturgentie, in het bijzonder wat betreft het mitigatieluik », stelt Zakia Khattabi. 

Kan het toeval zijn? Deze namiddag zal het rapport van de zesde evaluatiecyclus van het IPCC gepubliceerd worden. Het bevat volgens de Minister geen verassingen: “Het huis staat in brand! We weten dat dit decennium bepalend zal zijn om de klimaatopwarming te beperken tot minder dan 1,5 graad, zo niet worden de  leefbaarheidsvoorwaarden op aarde niet langer gegarandeerd voor de huidige en toekomstige generaties. Uit recente rapporten blijkt dat we afstevenen op een wereldwijd alarm van 2,5 graden; dit is een catastrofe voor de mensheid, in het bijzonder voor de meest kwetsbare landen en bevolkingsgroepen. De tijd van grote toespraken is voorbij; er is nog tijd voor actie, maar dan wel voor ambitieuze en onmiddellijke actie!”, stelt de Minister nog. 

 Gesprekken zullen binnen vier werkgroepen worden gevoerd, gewijd aan de vier volgende thema’s: mitigatie, adaptatie, verlies en schade, en financiering. De Minister zal optreden als moderator van de eerste werkgroep. Na afloop van deze gesprekken volgt dan een plenaire vergadering over de algemene inventarisatie (Global Stocktake – GST), een mechanisme om de gemaakte vorderingen voor het behalen van de doelstellingen te evalueren.

Bron link

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Verstandig gebruik van antibiotica en meer onderzoek nodig om antimicrobiële resistentie aan te pakken

Het Parlement nam donderdag zijn aanbevelingen aan voor een gecoördineerde EU-respons op de gezondheidsbedreigingen van antimicrobiële resistentie. In een resolutie aangenomen met 525 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 33 onthoudingen, zeggen EP-leden dat het aanpakken van antimicrobiële resistentie (AMR)...

Vraag: De naam van het « hoofdstuk » van het programma is een van de beste manieren om geld te verdienen ل المساعدات الإنسانية دون عوائق

Hoe u uw geld kunt verdienen, hoe u uw geld kunt verdienen Dit is het geval U kunt uw geld verdienen met het betalen van uw geld, de kosten van het betalen van uw geld «وصول المساعدا -verdwaseel الإنسانية...

Toekenningsvoorwaarden van de werkhervattingspremie ten laste van de uitkeringsverzekering

Het ontwerp van koninklijk besluit stelt de voorwaarden vast waaronder een werkhervattingspremie van 1 000 euro kan worden toegekend aan de werkgever, waarbij een erkende gerechtigde die zich in het tijdvak van invaliditeit bevindt in het kader van de uitkeringsverzekering voor...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.