AccueilNederlandMinister Clarinval is...

Minister Clarinval is blij met de oplossing van het RSVZ voor de begunstigden van presentiegelden van adviesorganen

Dankzij een nieuw administratief standpunt van het RSVZ, zullen leden van de publieke adviesorganen die presentiegelden ontvangen niet meer onderworpen zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. Minister van Zelfstandigen David Clarinval verheugt zich over deze administratieve beslissing.

Deze wijziging bleek nodig om de situatie te verduidelijken van bepaalde leden van adviesorganen. Tot op heden waren zij onderworpen aan het zelfstandigenstatuut.

Bij gebrek aan rechtszekerheid door de niet-uniforme rechtspraak over de toepassing van deze dossiers, past het RSVZ sinds enkele maanden een nieuw administratief standpunt toe. Zo zijn de leden die presentiegelden ontvangen in interne organen van een overheid, zoals een adviesorgaan bestuurd en gecontroleerd door een administratie van het Rijk, een gewest, een provincie, een gemeenschap of een gemeente:

–          dat opgericht wordt door een wet of een reglementering;

–          dat een taak van openbare dienst waarneemt;

–          dat geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft;

–          waarvan de leden een collegiale vergadering in een publiek orgaan vormen;

–          waarvan de activiteit door zijn leden uitgeoefend wordt in het kader van een mandaat;

–          waarvan de activiteit van de leden strikt gereglementeerd is,

niet meer onderworpen aan het vermoeden van onderwerping. Er wordt van uitgegaan dat hun activiteit uitgeoefend wordt onder een bijzonder statuut dat onder de openbare dienst valt.

De minister van Zelfstandigen, David Clarinval, is blij met deze wijziging: “Het RSVZ verhelpt een echt duidelijkheidsprobleem met deze administratieve wijziging. De automatische onderwerping van mandatarissen bij publieke adviesorganen als expert was een echt probleem dat sommige belanghebbenden ertoe bracht niet te zetelen, waardoor de autoriteiten geen beroep konden doen op hun expertise. Ik verwelkom het initiatief genomen door het RSVZ om de situatie te verduidelijken.”

Bron link

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Oekraïense vluchtelingen in de EU hebben meer steun nodig

Vandaag lanceert Caritas Europa haar nieuwe analyse over de implementatie van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TPD), gebaseerd op een enquête uitgevoerd in 21 landen. Een grote meerderheid van de vluchtelingen heeft moeite om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting...

Resultaten van de veiling van schatkistcertificaten van 06 juni 2023

Het Federaal Agentschap van de Schuld kondigt aan dat het de biedingen op de veiling van schatkistcertificaten van vandaag voor een totaalbedrag van 2,195 miljard euro heeft aanvaard. Dit bedrag is als volgt over de lijnen verdeeld: ISIN-code: BE0312790620...

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 06 juni 2023

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt mee dat het vandaag voor een totaalbedrag van EUR 2.195 miljard in Schatkistcertificaten heeft aanbesteed, als volgt verdeeld over de lijnen : ISIN Code : BE0312790620 - 14/09/2023Opgenomen (EUR miljard) : 0.955Gew. gemid....

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.