AccueilNederlandMinister Clarinval is...

Minister Clarinval is blij met de oplossing van het RSVZ voor de begunstigden van presentiegelden van adviesorganen

Dankzij een nieuw administratief standpunt van het RSVZ, zullen leden van de publieke adviesorganen die presentiegelden ontvangen niet meer onderworpen zijn aan het sociaal statuut van de zelfstandigen. Minister van Zelfstandigen David Clarinval verheugt zich over deze administratieve beslissing.

Deze wijziging bleek nodig om de situatie te verduidelijken van bepaalde leden van adviesorganen. Tot op heden waren zij onderworpen aan het zelfstandigenstatuut.

Bij gebrek aan rechtszekerheid door de niet-uniforme rechtspraak over de toepassing van deze dossiers, past het RSVZ sinds enkele maanden een nieuw administratief standpunt toe. Zo zijn de leden die presentiegelden ontvangen in interne organen van een overheid, zoals een adviesorgaan bestuurd en gecontroleerd door een administratie van het Rijk, een gewest, een provincie, een gemeenschap of een gemeente:

–          dat opgericht wordt door een wet of een reglementering;

–          dat een taak van openbare dienst waarneemt;

–          dat geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft;

–          waarvan de leden een collegiale vergadering in een publiek orgaan vormen;

–          waarvan de activiteit door zijn leden uitgeoefend wordt in het kader van een mandaat;

–          waarvan de activiteit van de leden strikt gereglementeerd is,

niet meer onderworpen aan het vermoeden van onderwerping. Er wordt van uitgegaan dat hun activiteit uitgeoefend wordt onder een bijzonder statuut dat onder de openbare dienst valt.

De minister van Zelfstandigen, David Clarinval, is blij met deze wijziging: “Het RSVZ verhelpt een echt duidelijkheidsprobleem met deze administratieve wijziging. De automatische onderwerping van mandatarissen bij publieke adviesorganen als expert was een echt probleem dat sommige belanghebbenden ertoe bracht niet te zetelen, waardoor de autoriteiten geen beroep konden doen op hun expertise. Ik verwelkom het initiatief genomen door het RSVZ om de situatie te verduidelijken.”

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

FOD Justitie publiceert jaarverslag 2023 : Met mensgerichtheid maken we het verschil 

Met mensgerichtheid maken we het verschil De federale overheidsdienst Justitie brengt zijn jaarverslag 2023 uit. Dat belicht een aantal opvallende projecten van het afgelopen jaar binnen ons departement, het proces van de aanslagen van Brussel en workshops rond agressie in...

De Heer legt in ons de zaden van zijn Woord europahoy.news

Samen met de pelgrims op het Sint-Pietersplein dacht paus Franciscus na over het beeld van het zaaien en het zaad dat het Evangelie voorstelt. En hij uitte ook zijn bezorgdheid over de ‘in odium fidei’-moorden in de Democratische...

Officiële reis van ZM de Koning naar Estland, Litouwen en Letland europahoy.news

De reis begint in Tallinn, waar Zijne Majesteit een bilaterale ontmoeting zal houden met de president van de Republiek Estland, Alar Karis, waarna hij het parlement (Riigikogu) zal bezoeken. Hij zal de reis naar Estland voltooien met een...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.