AccueilNederlandSociale bescherming in...

Sociale bescherming in België: ESSOBS data voor België 2020

Vergelijking met EU lidstaten

Bij het ter perse gaan waren de gegevens 2020 voor de landen waarmee wij vergelijken nog niet beschikbaar. Maar het spreekt vanzelf dat er ook bij hen een opwaartse druk op de uitgaven voor sociale bescherming is geweest. Vele, zoniet alle landen hebben immers hetzelfde soort maatregelen genomen om de gevolgen van de crisis, zowel op gezondheids- als op tewerkstellingsvlak te proberen temperen.

Ook in 2019 waren de sociale bijdragen de belangrijkste financieringsbron voor de sociale bescherming in de EU (57,42% van de totale inkomsten voor de EU27). In België liggen inkomsten uit bijdragen vanwege de werkgevers boven het EU-gemiddelde: 38,18% voor België tegenover 35,62% voor de EU27. Wat de bijdragen van de beschermde personen betreft, liggen de cijfers van België onder het Europese gemiddelde (19,76% voor België tegenover 21,80% ). De Belgische overheidsbijdragen stijgen in 2019 boven het EU-gemiddelde (39,92% voor België tegenover 39,22% van de totale ontvangsten voor sociale bescherming voor de EU27).

De uitgaven voor de functies Ouderdom en ziekte blijven het grootste deel uitmaken van de socialebeschermingsuitgaven. Met name de uitgaven inzake ouderdom zijn bijzonder hoog in Italië, Frankrijk, Finland, Zweden en Denemarken (meer dan 12% van de totale uitgaven). In België liggen deze uitgaven (11,04% van het bbp) ook nog net boven het Europese gemiddelde van 10,81% van het bbp voor 2019. Inzake ziekte is het aandeel in de totale uitgaven het hoogst in Duitsland, Nederland en Frankrijk. In België liggen ze ook net onder het Europees gemiddelde (7,46% vs 7,93%). Voor de functies Invaliditeit, Overleving en Werkloosheid geeft België dan weer iets meer uit dat het EU gemiddelde in 2019.

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

‘Kritische hiaten’ in het begrijpen van de klimaatverandering voeden de verspreiding van tropische ziekten europahoy.new

Uit het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), uitgevoerd in samenwerking met Reaching the Last Mile (RLM), een mondiaal gezondheidsinitiatief om verwaarloosde tropische ziekten (NTD’s) uit te bannen, is gebleken dat Stijgende temperaturen en veranderende weerpatronen veranderen de verspreiding van...

La CPI demande des mandats d’arrêt contre les dirigeants du Hamas et Netanyahu d’Israël

Dans un déclarationle procureur de la CPI, Karim Khan, a déclaré qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) et Ismail Haniyeh du Hamas « assumer la responsabilité pénale » pour meurtre, extermination...

Het meten van wachttijden in de gezondheidszorg: voor wie, waarom en hoe?

In tegenstelling tot andere landen zijn de huidige Belgische initiatieven om wachttijden te meten (d.m.v. enquêtes, op basis van administratieve gegevens, enz.) beperkt, versnipperd en vaak kortstondig of eenmalig. Tot op heden werden enkel de wachttijden in de Vlaamse...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.