AccueilNederlandPraktische gids voor...

Praktische gids voor het interviewen van aanvragers met op religie gebaseerde asielaanvragen

We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de Praktische gids EUAA – Sollicitanten interviewen met op religie gebaseerde asielaanvragen is gepubliceerd en is beschikbaar in het Engels op de website van de Asielagentschap van de Europese Unie:

Deze praktische gids is bedoeld om te helpen eerlijkere en efficiëntere interviews af te nemen, gezien de complexiteit en uitdagingen van op religie gebaseerde asielaanvragen. De geboden begeleiding is bedoeld om het begrip van het concept religie in de context van internationale bescherming te verbeteren en om het creëren van passende voorwaarden voor het persoonlijk onderhoud te ondersteunen. Er wordt specifieke begeleiding geboden met betrekking tot de elementen die tijdens het persoonlijk onderhoud moeten worden onderzocht, afgestemd op specifieke soorten veelvoorkomende problemen geloofasielaanvragen, dwz bekering tot een andere religie, het verlaten van iemands religie om zich aan te sluiten bij atheïstische, agnostische of niet-religieuze geloofssystemen, religieuze minderheden, gewetensbezwaarden van militaire dienst om redenen van religie en religieuze vervolging op grond van geslacht.

Deze gids is in de eerste plaats bedoeld voor asielambtenaren, interviewers en beslissers, toezichthouders en beleidsmakers bij de nationale beslissingsautoriteiten. Bovendien is deze tool nuttig voor kwaliteitsfunctionarissen, trainers, tolken en juridische adviseurs, evenals voor elke andere persoon die werkt of betrokken is op het gebied van internationale bescherming in de EU context.

Hoe kun je het woord verspreiden?

Als NCP speelt u een sleutelrol bij het toegankelijk maken van deze gids voor de relevante medewerkers binnen uw administratie. Sector Asielprocessen staat klaar om u te helpen bij uw inspanningen om deze gids te verspreiden. Mogelijke verspreidingskanalen kunnen zijn:

  • het informeren van dossierbehandelaars en ander relevant personeel over deze praktische gids via e-mail of uw interne nieuwsbrief
  • de gids gemakkelijk toegankelijk maken binnen uw organisatie door deze te uploaden naar uw intranet of documentbeheersysteem
  • introductie van de gids en het doel ervan tijdens vergaderingen van het hoger management
  • met behulp van de gids maatstaf en/of inspireer uw nationale begeleiding of als aanvulling op reeds beschikbare nationale richtsnoeren over dit onderwerp
  • het uitnodigen van dossierbehandelaars, kwaliteitsfunctionarissen en ander relevant personeel voor de lancering evenement van deze Praktische Gids. Het online lanceringsevenement vindt plaats op 18 januari 2022 om 9.30-11.00 (CET) via WebEx. Tijdens het evenement krijgen de deelnemers de kans om een ​​overzicht te krijgen van de structuur en de kernboodschappen van de praktische gids rechtstreeks van de werkgroepleden die de gids hebben opgesteld. Ook krijgen ze de kans om vragen te stellen. Het aantal deelnemers is onbeperkt. U mag de uitnodiging dus vrij verspreiden binnen uw administratie. Binnenkort ontvang je de uitnodiging.
  • het delen van de videoregistratie van de lancering gebeurtenis aan het betrokken personeel. Het lanceringsevent wordt opgenomen en daarna krijgt u de link naar de video-opname die u binnen uw organisatie kunt delen.
  • presenteren dé wegwijzer voor leidinggevenden, kwaliteitsaandachtspunten, opleiders, teamleiders of procesmanagers binnen uw administratie
  • organiseren werkplaatsen voor relevant personeel over het interviewen van asielzoekers met een religieus asielverzoek met behulp van deze praktische gids. Via dergelijke thematische workshops kunnen de dossierbehandelaars vertrouwd raken met het interviewkader dat in de gids wordt gepresenteerd door het toe te passen op uitdagende zaken waaraan ze zelf hebben gewerkt. EUAA helpt u graag bij het organiseren van deze workshops.
  • waardoor de gids deel uitmaakt van uw opleiding voor dossierbehandelaars die zullen worden belast met het interviewen van aanvragers met op religie gebaseerde asielaanvragen
  • gebruik van de gids als een beoordelingsinstrument voor interviews over op religie gebaseerde asielaanvragen. Het interviewkader dat in de gids wordt gepresenteerd, kan kwaliteitsbeoordelaars inspireren om de kwaliteit van interviews van profielen met betrekking tot bekering tot een andere religie te beoordelen; iemands religie verlaten om zich aan te sluiten bij atheïstische, agnostische of niet-religieuze geloofssystemen; religieuze minderheden; gewetensbezwaarden van militaire dienst om redenen van religie en religieuze vervolging op grond van geslacht. Hetzelfde kunnen dossierbehandelaars zelf doen om de kwaliteit van hun gesprekken over deze claims zelf te beoordelen.

Conform de interne procedures ontvangt u 5 gedrukte exemplaren van de gids in het Engels. Er kunnen meer exemplaren bij u worden afgeleverd als u uw behoeften aangeeft door deze e-mail te beantwoorden.

Als je de gids wilt hebben vertaald in uw nationale taal/talen kunt u ons dit laten weten door het bijgevoegde formulier in te vullen en het ons zo snel mogelijk terug te sturen.

Speciale dank aan

Last but zeker not least willen we de leden van de werkgroep die het opstellen van deze gids hebben voorbereid, Anastasios Giouzepas, Karel Vercruysse, Linn Krane, Maria Lagoni Andersen, Stina Lindmark en Torsten Wojtalla, evenals professor Jeremy Gunn van harte bedanken. die de ontwikkeling van deze gids hebben geïnspireerd. We danken u ook voor de beoordelingen die u tijdens de ontwikkeling heeft gegeven.

Met vriendelijke groeten

Sector Asielprocessen

Asielagentschap van de Europese Unie

E-mail: [email protected]
Website: https://euaa.europa.eu

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

« De Heilige Geest verandert ons leven » europahoy.news

Paus Franciscus leidt de Pinksterwake in Verona en moedigt, als bewijs van de transformerende kracht van de Heilige Geest, christenen aan open te staan ​​om de Geest hun hart te laten veranderen. Vaticaan nieuws Tijdens zijn homilie tijdens de Pinksterwake in...

Illegale productie, distributie en opslag van sigaretten

Deze sigaretten werden aangetroffen in magazijnen te Lier, Bazel en Merksem. De verschuldigdheden (accijns, bijzondere accijns en btw) voor deze sigaretten bedragen meer dan 2,7 miljoen euro (2.776.606,78 euro om precies te zijn). Daardoor komt de teller voor sigaretten inbeslaggenomen door...

een kracht voor goed europahoy.news

Het succes van generatieve AI-tools zoals ChatGPT heeft nieuwe vragen opgeroepen over wat ons te wachten staat als de kracht en mogelijkheden van AI blijven groeien. Gelukkig zijn er conferenties zoals AI voor altijdwaaraan ESA vaak deelneemt, tonen aan dat...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.