AccueilNederlandOprichting van een...

Oprichting van een centraal register van bestuursverboden

Dit voorontwerp van wet heeft de gedeeltelijke omzetting tot doel van de Europese richtlijn 2019/1151, die onder meer het uitwisselen van informatie over bestuursverboden bevat.

De omzetting van de richtlijn moet fraude voorkomen door te beletten dat bepaalde personen als bestuurder van een vennootschap worden benoemd, wanneer deze eerder – ook in een andere lidstaat – veroordeeld zijn.

België moet kunnen antwoorden op verzoeken van een andere lidstaat om informatie die relevant is voor het opleggen van een bestuursverbod. Er moet dus kunnen worden nagegaan of het personen niet is verboden om de functie van een bestuurder, zaakvoerder, vaste vertegenwoordiger, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité of vereffenaar uit te oefenen.

Deze doelstellingen worden bereikt door bestuursverboden in een centrale databank te registreren en een dienst aan te stellen die vragen van andere lidstaten via het Europese systeem van gekoppelde registers zal beantwoorden.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.

Voorontwerp van wet betreffende het Centraal register van bestuursverboden

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Ik wacht op je in Rome, laten we bidden voor degenen die lijden onder oorlogen europahoy.new

In het Regina Caeli lanceert de paus opnieuw de uitnodiging om deel te nemen aan de eerste Wereldkinderdag die op 25 en 26 mei wordt gevierd: "We hebben uw vreugde en het verlangen naar een betere wereld nodig." ...

Première personne : « Je ne représente plus rien » – Voix des déplacés en Haïti

Lui et d'autres ont parlé à Eline Joseph, qui travaille pour l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Port-au-Prince avec une équipe qui apporte un soutien psychosocial aux personnes qui ont fui leur domicile à cause de la violence...

‘Ik ben niets meer waard’ – Stemmen van ontheemden in Haïti europahoy.news

Hij en anderen spraken met Eline Joseph, die voor de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Port-au-Prince werkt met een team dat psychosociale steun biedt aan mensen die hun huizen zijn ontvlucht vanwege geweld en onveiligheid. ze sprak met VN-nieuws...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.