AccueilNederlandKoopkrachtpremie voor werknemers...

Koopkrachtpremie voor werknemers van bedrijven die goed presteerden in 2022

Indien bedrijven in de loop van het jaar 2022 goede of uitzonderlijke resultaten hebben geboekt, krijgen zij de mogelijkheid om hun werknemers een eenmalige premie toe te kennen van maximaal 500 euro. In het geval van uitzonderlijke hoge winst, kan de premie tot 750 euro bedragen.

De koopkrachtpremie kan alleen worden uitgegeven tot en met 31 december 2023 en is geldig tot en met 31 december 2024. De premie is onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Op fiscaal gebied is bepaald dat de koopkrachtpremie vrijgesteld is van belasting. De koopkrachtpremie en de daarop verschuldigde bijzondere bijdrage vormen beroepskosten.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Nationale Arbeidsraad en de Raad van State. 

Voorontwerp van wet houdende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2023-2024

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de koopkrachtpremie

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Recordniveaus van ontheemding te midden van mondiale conflicten en natuurrampen europahoy.new

Piper zei dat het huidige mondiale cijfer van 76 miljoen degenen vertegenwoordigt die “Ze verloren hun huizen, hun levensonderhoud, hun gemeenschappen en, in sommige gevallen, hun juridische identiteit.als gevolg van oorlogen, rampen zoals aardbevingen en overstromingen en andere klimaatgerelateerde...

La consommation de combustibles fossiles atteint de nouveaux sommets

La consommation de combustibles fossiles, mais aussi les émissions d’énergie à l’échelle mondiale, ont atteint des records en 2023. C’est ce qu’affirme le rapport sur les statistiques mondiales de l’énergie cité par Reuters. Le déclassement des combustibles fossiles...

Argentijnse bisschoppen eren vrouwen aan het hoofd van gemeenschapskeukens europahoy.news

Met een dankmis in het heiligdom van de Maagd van Caacupé en San Blas de La Matanza brachten de prelaten hulde aan de koks van de gemeenschapskeukens die voedsel aanbieden aan kinderen, ouderen, werklozen en gezinnen in extreme armoede....

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.