AccueilNederlandDe FPIM investeert...

De FPIM investeert in de ecologische transitie

Het ontwerp beoogt aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) een aangepaste gedelegeerde opdracht te geven die hen opdraagt om rechtstreeks te investeren in de ecologische transitie. Deze opdracht wordt uitgevoerd via een interne enveloppe van 250 miljoen euro die toegewezen wordt aan investeringen waarvoor een impact- en financieringstekort bestaat en die voldoen aan de transitiecriteria zoals beschreven in de nieuwe gedelegeerde opdracht en zoals deze zullen worden uitgewerkt in het reglement van inwendige orde.

De gedelegeerde opdracht bestaat voor dertig jaar, hernieuwbaar, maar alle investeringen moeten gebeuren vóór 31 december 2026. De FPIM zal evenals alle opbrengsten of terugbetalingen van een investering die vóór het verstrijken van de dertig jaar plaatsvinden, opnieuw investeren. Een bijzonder investeringscomité voor de ecologische transitie zal maandelijks de investeringsopportuniteiten voordragen aan de Raad van Bestuur van FPIM.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 februari 2021 waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Heer legt in ons de zaden van zijn Woord europahoy.news

Samen met de pelgrims op het Sint-Pietersplein dacht paus Franciscus na over het beeld van het zaaien en het zaad dat het Evangelie voorstelt. En hij uitte ook zijn bezorgdheid over de ‘in odium fidei’-moorden in de Democratische...

Officiële reis van ZM de Koning naar Estland, Litouwen en Letland europahoy.news

De reis begint in Tallinn, waar Zijne Majesteit een bilaterale ontmoeting zal houden met de president van de Republiek Estland, Alar Karis, waarna hij het parlement (Riigikogu) zal bezoeken. Hij zal de reis naar Estland voltooien met een...

De paus vraagt ​​om het leven in de Democratische Republiek Congo veilig te stellen europahoy.new

Na het Angelus gebeden te hebben, herinnerde de paus aan de ‘botsingen en bloedbaden’ in het oosten van de Democratische Republiek Congo, en riep hij de nationale autoriteiten en de internationale gemeenschap op om ‘de levens van burgers veilig...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.