AccueilNederlandDe FPIM investeert...

De FPIM investeert in de ecologische transitie

Het ontwerp beoogt aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) een aangepaste gedelegeerde opdracht te geven die hen opdraagt om rechtstreeks te investeren in de ecologische transitie. Deze opdracht wordt uitgevoerd via een interne enveloppe van 250 miljoen euro die toegewezen wordt aan investeringen waarvoor een impact- en financieringstekort bestaat en die voldoen aan de transitiecriteria zoals beschreven in de nieuwe gedelegeerde opdracht en zoals deze zullen worden uitgewerkt in het reglement van inwendige orde.

De gedelegeerde opdracht bestaat voor dertig jaar, hernieuwbaar, maar alle investeringen moeten gebeuren vóór 31 december 2026. De FPIM zal evenals alle opbrengsten of terugbetalingen van een investering die vóór het verstrijken van de dertig jaar plaatsvinden, opnieuw investeren. Een bijzonder investeringscomité voor de ecologische transitie zal maandelijks de investeringsopportuniteiten voordragen aan de Raad van Bestuur van FPIM.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen en tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 februari 2021 waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen

Bron link

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Oekraïense vluchtelingen in de EU hebben meer steun nodig

Vandaag lanceert Caritas Europa haar nieuwe analyse over de implementatie van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TPD), gebaseerd op een enquête uitgevoerd in 21 landen. Een grote meerderheid van de vluchtelingen heeft moeite om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting...

Resultaten van de veiling van schatkistcertificaten van 06 juni 2023

Het Federaal Agentschap van de Schuld kondigt aan dat het de biedingen op de veiling van schatkistcertificaten van vandaag voor een totaalbedrag van 2,195 miljard euro heeft aanvaard. Dit bedrag is als volgt over de lijnen verdeeld: ISIN-code: BE0312790620...

Resultaten van de aanbesteding van Schatkistcertificaten van 06 juni 2023

Het Federaal Agentschap van de Schuld deelt mee dat het vandaag voor een totaalbedrag van EUR 2.195 miljard in Schatkistcertificaten heeft aanbesteed, als volgt verdeeld over de lijnen : ISIN Code : BE0312790620 - 14/09/2023Opgenomen (EUR miljard) : 0.955Gew. gemid....

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.