AccueilNederlandCOP15 / Zakia...

COP15 / Zakia Khattabi pleit voor een strenger kader inzake Biodiversiteit !

Federale minister van Leefmilieu en hoofd van de Belgische delegatie, Zakia Khattabi, is vanochtend vertrokken naar Montreal (Canada), waar de 15e Internationale Conferentie over Biologische Diversiteit doorgaat. De groene minister pleit voor een ambitieus en doeltreffend akkoord dat rekening houdt met de essentiële rol die biodiversiteit speelt voor onze samenleving, ons welzijn en onze economie.

In Montreal bespreken 196 landen een nieuw mondiaal kader voor biodiversiteit. Dat kader zal transformerende acties bundelen die nodig zijn om het dramatische verlies aan biodiversiteit en de afbraak van ecosystemen te stoppen. De overeenkomst, die mondiaal moet zijn om doeltreffend te zijn, beoogt de integratie van biodiversiteit in alle sectoren en in alle domeinen van de samenleving. Zakia Khattabi dringt aan op het aannemen van een nieuw kader : “De knipperlichten van onze aarde staan op rood. Ondanks de verschillende internationale verdragen en protocollen die in het verleden zijn ondertekend, gaat de algehele staat van biodiversiteit en ecosystemen dramatisch achteruit. De directe en indirecte effecten van onze huidige productie- en consumptiepatronen vormen een groot risico voor het voortbestaan ​​van onze planeet en haar bewoners. Biodiversiteit is de ruggengraat van duurzame ontwikkeling en is daarom van fundamenteel belang. De toestand van onze biodiversiteit gaat op een alarmerende manier achteruit. Er moet dringend worden gehandeld! Daarom zal ik me inzetten voor een ambitieus mondiaal kader voor biodiversiteit met concrete doelstellingen, methodologie en financiering.”

De Europese Unie is initiatiefnemer van een groot deel van de voorstellen die in Montreal worden besproken. België trekt aan de Europese kar. De ambities van ons land gaan verder dan de 30×30-doelstelling, die erop gericht is tegen 2030 30% van de oceanen en 30% van het landoppervlak van de wereld te beschermen. “Het is zeer belangrijk om ook overige 70% duurzaam te beheren, want elke vierkante meter voor de biodiversiteit telt! Ook de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van biodiversiteit moeten universeel en eerlijk verdeeld worden, overeenkomstig de Visie 2050 opdat iedereen, waar ook ter wereld, in harmonie kan samenleven met de natuur. We hebben slechts 1 gezondheid en 1 planeet, laten we deze samen beschermen!”, vervolgt Zakia Khattabi.

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Ik wacht op je in Rome, laten we bidden voor degenen die lijden onder oorlogen europahoy.new

In het Regina Caeli lanceert de paus opnieuw de uitnodiging om deel te nemen aan de eerste Wereldkinderdag die op 25 en 26 mei wordt gevierd: "We hebben uw vreugde en het verlangen naar een betere wereld nodig." ...

Première personne : « Je ne représente plus rien » – Voix des déplacés en Haïti

Lui et d'autres ont parlé à Eline Joseph, qui travaille pour l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Port-au-Prince avec une équipe qui apporte un soutien psychosocial aux personnes qui ont fui leur domicile à cause de la violence...

‘Ik ben niets meer waard’ – Stemmen van ontheemden in Haïti europahoy.news

Hij en anderen spraken met Eline Joseph, die voor de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Port-au-Prince werkt met een team dat psychosociale steun biedt aan mensen die hun huizen zijn ontvlucht vanwege geweld en onveiligheid. ze sprak met VN-nieuws...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.