AccueilNederlandBruto financieringsbehoeften en...

Bruto financieringsbehoeften en financieringsplan voor 2023

Het Agentschap van de Schuld verwacht dat de bruto financieringsbehoeften van de federale overheid 51,07 miljard euro zullen bedragen in 2023.

Bij het opstellen van deze raming ging het Agentschap van de Schuld ervan uit dat de netto financieringsbehoeften 27,54 miljard euro zouden bedragen in 2023. De aflossingen van de schuld op middellange en lange termijn zouden 21,13 miljard euro bedragen. 

Bovendien plant het Agentschap van de Schuld de terugkoop van OLO’s met vervaldag in 2024 voor een bedrag van 2,09 miljard euro. En de uitvoering van puts en calls op bepaalde instrumenten kan mogelijk leiden tot een financieringsbehoefte van 0,31 miljard euro.

Op het vlak van financiering plant het Agentschap van de Schuld om voor 45,00 miljard euro aan OLO’s uit te geven, een stijging met 0,87 miljard euro in vergelijking met het bedrag van 44,13 miljard euro dat naar verwachting in 2022 zal worden uitgegeven. Het verwacht drie nieuwe OLO-benchmarks met vaste rente te lanceren.

Het Agentschap van de Schuld verwacht ook 2,00 miljard euro uit te geven via zijn EMTN-programma of andere alternatieve financieringsinstrumenten zoals Schuldscheine. En na een onderbreking van 3 jaar werden dit jaar opnieuw Staatsbons voor particulieren uitgegeven, nu de rente aanzienlijk is gestegen. Het Agentschap van de Schuld verwacht 0,25 miljard euro van deze instrumenten uit te geven in 2023.

In 2023 moet de minimale gemiddelde looptijd van de schuldportefeuille zoals voorheen minstens 9,25 jaar bedragen. De maximale waarde van het herfinancieringsrisico op 12 en op 60 maanden blijft op het huidige niveaus van respectievelijk 17,50% en 42,50%.

Het bijgevoegde document bevat meer details.

Bron link

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Het Vaticaan hekelt het “recht” om mensenlevens te nemen europahoy.new

De Pauselijke Academie voor het Leven heeft een verklaring uitgegeven waarin zij het standpunt van de Franse Bisschoppelijke Conferentie (CEF) met betrekking tot de opname van abortus in de Franse grondwet ondersteunt. De Academie gelooft dat “de bescherming...

Het hoofd van de VN-misdaadpreventie belooft meer samenwerking in Somalië europahoy.news

Tijdens een missie naar de Hoorn van Afrika benadrukte CEO Waly vrijdag dat “Somalië wordt geconfronteerd met enorme uitdagingen, variërend van terrorisme tot de heropleving van piraterij, armoede en de gevolgen van klimaatverandering..” Een ingewikkelde crisis In een gesprek met UN...

De Gaza-oorlog zou een veel bredere crisis in het Midden-Oosten kunnen aanwakkeren, waarschuwt VN-mensenrechtenchef europahoy.new

“Ik ben diep bezorgd dat elke vonk in dit kruitvat zou kunnen leiden tot een veel bredere brand.” Volker Türk vertelde de Raad voor de Mensenrechtenhet belangrijkste mensenrechtenforum van de VN. Volgens een schema update Met betrekking tot de...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.