AccueilNederlandđź”´ COMECE-CEC Kerstboodschap...

đź”´ COMECE-CEC Kerstboodschap voor vrede in OekraĂŻne en daarbuiten

De Commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE) en de Conferentie van Europese Kerken (CEC) brengen deze kerst een boodschap van liefde, hoop en vrede naar OekraĂŻne en daarbuiten. President H. Em. Kardinaal Jean-Claude Hollerich SJ en CEC-voorzitter ds. Christian Krieger brachten op vrijdag 16 december 2022 de volgende boodschap en gebed uit.

Een kerstboodschap voor vrede ‘Glorie aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde onder hen die hij liefheeft!’ (Lukas 2:14)

Christenen over de hele wereld bereiden zich momenteel voor op Kerstmis, een feest van verwachting, liefde, hoop en vrede. Een feest dat voor velen van bijzondere betekenis is, of ze nu tot het christelijk geloof behoren of niet.

Voor sommigen zijn dit echter bijzonder moeilijke tijden. We denken vooral aan het immense leed van de mensen in OekraĂŻne, en degenen die gedwongen zijn hun huizen te ontvluchten om hun toevlucht te zoeken tegen de meedogenloze militaire invasie die nu meer dan negen maanden geleden is begonnen. Het voortdurende bloedvergieten in OekraĂŻne is een open wonde van de mensheid waarover donkere oorlogsschaduwen zich steeds verder hebben verspreid, met het risico nog groter te worden.

Wat het beproefde volk van God betreft, ook voor ons vandaag is er een belofte van hoop: ‘De mensen die in duisternis leven, hebben een groot licht gezien‘ (Mt. 4:16), ‘want ons is een kind geboren, een zoon is ons gegeven, en hij wordt Vredevorst genoemd‘ (Jes. 9:6).

Gods weg is niet macht en egoĂŻsme. Integendeel, het omvat nabijheid en mededogen. Zoals we in de Schrift lezen, manifesteerde God Zich niet aan de profeet, noch in de krachtige wind, noch in de aardbeving, noch in het vuur, maar in ‘pure stilte‘ (1Koningen 19:11-12), en ‘het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond‘ (Johannes 1:14), toen Hij een geschenk aan de mensheid werd in een klein en kwetsbaar kind Jezus Christus.

Met het oog op het naderende kerstfeest nodigen wij, als leiders van onze kerken, iedereen uit om op een speciale manier te bidden voor vrede in OekraĂŻne. Moge de vrede van Christus rust brengen in het geratel van wapens en troost brengen aan moeders die huilen om hun kinderen (vgl. Mt. 2,18), die moesten sterven vanwege egoĂŻstische belangen. Moge Hij de vele families en gemeenschappen verenigen die verscheurd zijn door haat en geweld. Moge niemand zich in de steek gelaten voelen, gekweld door kou, honger en angst, en mogen allen die de verschrikkingen van de oorlog ontvluchten een warm welkom vinden.

Bewogen door het verschrikkelijke menselijk lijden en geleid door de deugden van wijsheid, integriteit en onderscheidingsvermogen, mogen de agressors de vijandelijkheden stoppen zodat alle partijen, met de hulp van de internationale gemeenschap, zich openstellen voor dialoog en onderhandelingen over serieuze voorstellen voor een gewoon vrede.

Moge de kerstboodschap ons allemaal inspireren om verzoening en vrede te zoeken, zodat in plaats van muren van verdeeldheid en onverschilligheid, zaden van wederzijds respect, solidariteit en menselijke broederschap in ons hart worden geplant en gevoed.

Gebed voor vrede in OekraĂŻne en Europa tijdens de kerstperiode

God van vrede,

We bidden voor de bevolking van OekraĂŻne,

voor iedereen die verwikkeld is in geweld en oorlog,

voor al diegenen die lijden en bang zijn,

dat je ze zult beschermen en versterken.

We bidden voor wereldleiders,

voor wijsheid, integriteit en mededogen,

dat u hun voeten zult leiden op de weg van gerechtigheid en verzoening.

We bidden voor kerkleiders,

voor onderscheidingsvermogen, vastberadenheid en moed,

opdat zij woorden van waarheid en gerechtigheid mogen spreken.

We bidden voor het volk van Rusland,

voor al diegenen die pleiten voor een einde aan geweld en conflicten,

voor al diegenen die vervolgd worden omdat ze zich uitspreken tegen agressie,

dat je ze zult troosten, steunen en bewaken.

Wij vragen om troost voor hen die rouwen,

hoop voor wie wanhoopt,

vergeving voor degenen die geweld plegen,

en barmhartigheid voor allen die lijden.

In de naam van Jezus Christus, onze Vredevorst.

Amen.


Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Wat is de VN-Mensenrechtenraad? europahoy.nieuws

Is nieuwe sessie De bijeenkomst, die maandag begint, is de langste tot nu toe, tot april, en belooft een volle agenda, met aanhoudende oorlogen in Gaza, Soedan en OekraĂŻne, de situatie van mensenrechtenverdedigers over de hele wereld en meer...

UNHCR helpt duizenden mensen op de vlucht voor geweld door gewapende groepen in het noorden van Mozambique europahoy.new

Sinds het begin van de laatste uitbraak begin februari zijn ruim 70.000 mensen hun huizen ontvlucht naar zuidelijke districten, aldus het agentschap vrijdag. Alleen al in Ă©Ă©n district, Chiure, zijn ruim 56.000 mensen getroffen, terwijl ruim 33.000 mensen zijn...

Studenten gastronomie plannen een recept voor de toekomst van Madagaskar europahoy.new

Op de Beabo Primary School in Ambovombe, in het zuiden van Madagaskar, strijden teams van studenten om het lekkerste en meest voedzame voedsel te bereiden met behulp van lokaal beschikbare producten die hopelijk hun ouders en anderen zullen aanmoedigen...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.