AccueilNederlandBelgisch voorzitterschap EU2024:...

Belgisch voorzitterschap EU2024: werkkader en budgetraming

Tijdens het eerste semester van 2024 zal België het roterende voorzitterschap opnemen van de Raad van de Europese Unie. België zal deel uitmaken van een trio-voorzitterschap, met Spanje dat voorafgaat en Hongarije dat volgt. Sinds september 2021 is een Taskforce EU2024 opgestart binnen de FOD Buitenlandse Zaken om de voorbereiding van het voorzitterschap te starten. De Task Force coördineert de werkzaamheden in nauw overleg met alle betrokken entiteiten.

Concreet keurt de ministerraad volgende zaken goed:

  • het overlegmechanisme, zoals bepaald door de Stuurgroep
  • de indicatieve begrotingsraming, met inbegrip van de eerder goedgekeurde bedragen voor de huur van bijkomende kantoren voor de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU en dringende IT-kosten
  • de vorming van een interdepartementale provisie van 100 miljoen euro voor 2023 en 2024 (bevestiging van de beslissing van de ministerraad van 18 oktober 2022)
  • het budgettaire werkingskader
  • de externe veiligheid die de Federale Politie opneemt
  • er zullen geen federale geschenken worden aangeboden op het budget van het voorzitterschap
  • voor het wagenpark gebruikmaken van sponsering bestaande uit elektrische/hybride voertuigen
  • de coördinatie van de aanlevering van chauffeurs door het Ministerie van Defensie
  • het principe van burgerparticipatie en de daaraan verbonden kosten die begrepen zijn in de enveloppe van 100 miljoen euro.

De ministerraad belast de staatssecretaris voor Begroting ermee om de praktische instructies op te stellen rond de verdeling en de aanwending van de provisionele kredieten

Lien de la source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Persuitnodiging Woensdag 22/03: Bilateraal onderhoud Ulf Kristersson, Eerste Minister van Zweden

Woensdag 22 maart 2022 ontvangt Eerste Minister Alexander De Croo zijn Zweedse ambtsgenoot Ulf Kristersson. De twee regeringsleiders zullen in aanloop naar de Europese Top van 23-24 maart van gedachten wisselen over actuele thema’s zoals migratie, economie en Oekraïne.Beide premiers...

Jehovah’s Getuigen massamoord in Hamburg, interview met Raffaella Di Marzio

Op 9 maart 2023 werden 7 Jehovah's Getuigen en een ongeboren kind gedood door een massale schutter tijdens een religieuze dienst in Hamburg. De moordenaar was een voormalig lid van de gemeente, die meer dan een jaar geleden...

Asiel en migratie: verblijfsrecht voor bepaalde categorieën staatlozen

Deze categorie staatlozen moet nu humanitaire regularisatie aanvragen. De instelling van dit verblijfsrecht biedt rechtszekerheid en vormt bescherming voor een groep mensen die door geen enkele staat als onderdaan wordt erkend en daardoor vaak tussen wal en schip...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.