AccueilNederlandUNHCR haast zich...

UNHCR haast zich om Rohingya te steunen en een einde te maken aan de ‘normalisering’ van prostitutie en verwoestende droogte in Zambia europahoy.new

In een waarschuwing op vrijdag zei woordvoerder Babar Baloch dat het agentschap en zijn partners de steun opvoeren om ongeveer 8.000 vluchtelingen, voornamelijk Rohingya, te helpen die eerder deze week door de ramp werden getroffen.

“Teams zijn gemobiliseerd om onderdak te vinden voor de ontheemden, terwijl de rehabilitatie- of reparatiewerkzaamheden aan beschadigde accommodatie doorgaan”, zei hij.

Een meisje met ernstige acute ondervoeding krijgt kant-en-klare therapeutische voeding van haar moeder in een voedingscentrum voor vluchtelingen in Cox's Bazar, Bangladesh.

© UNICEF/Jimmy Kruglinski

Een meisje met ernstige acute ondervoeding krijgt kant-en-klare therapeutische voeding van haar moeder in een voedingscentrum voor vluchtelingen in Cox’s Bazar, Bangladesh.

“Naast onderdak hebben getroffen vluchtelingen ook dringend voedsel en huishoudelijke artikelen nodig, evenals toegang tot gezondheidszorg en psychosociale ondersteuning.”

Cox’s Bazaar is een netwerk van ongeveer 33 kampen in Bangladesh waar voornamelijk honderdduizenden Rohingya verblijven die in 2017 de vervolging in Myanmar zijn ontvlucht.

Extreme klimaatkwetsbaarheid

De velden zijn extreem “kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering en vatbaar voor natuurrampen, UNHCR‘ zei de heer Baloch, eraan toevoegend dat Cox’s Bazaar sinds 2017 meer dan 770 aardverschuivingen en overstromingen heeft meegemaakt, waarbij meer schade wordt verwacht naarmate er meer regen wordt voorspeld.

Om de humanitaire inspanningen te ondersteunen heeft het VN-agentschap een dringende oproep gedaan aan de donoren, aangezien de hulpinspanningen in de kampen « ernstig gehinderd zijn door een ernstig gebrek aan financiering. »

UNHCR heeft dit jaar 275 miljoen dollar nodig voor zijn hulpinspanningen in Bangladesh, maar de oproep wordt slechts voor 25 procent gefinancierd.

Het is ook van cruciaal belang dat de beloften die vorig jaar op het Global Refugee Forum zijn gedaan, worden nagekomen om de zelfredzaamheid van Rohingya-vluchtelingen te bevorderen en de druk op de regering van Bangladesh te verlichten, benadrukt UNHCR.

Onafhankelijke mensenrechtendeskundige roept op tot een einde aan de ‘normalisering’ van prostitutie

De onafhankelijke mensenrechtenexpert van de VN die geweld tegen vrouwen en meisjes bestrijdt vrijdag gebeld dat prostitutie ondubbelzinnig moet worden erkend als een “systeem van geweld, uitbuiting en misbruik.”

Speciaal Rapporteur Reem Alsalem zei in haar laatste rapport aan de Raad voor de Mensenrechten dat prostitutie vrouwen en meisjes reduceert tot ‘louter handelswaar’ en een systeem van discriminatie en geweld mogelijk maakt dat vrouwen ervan weerhoudt echte gelijkheid te bereiken.

“Prostitutie seksualiseert en racialiseert armoede en richt zich op vrouwen met een gemarginaliseerde achtergrond, die vaak geen toegang hebben tot beschermende diensten of levensvatbare kansen op levensonderhoud, waardoor hun kwetsbaarheid voor verdere uitbuiting toeneemt,” voegde mevrouw Alsalem eraan toe.

Het gebruik van ‘sekswerk’ problematisch

Hij benadrukte dat prostitutie de fysieke, psychologische en economische rechten van het individu schendt en onder meer kan leiden tot marteling, schendingen van de waardigheid en veiligheid.

Bovendien zei ze dat het belangrijk is om bewoordingen te gebruiken die aansluiten bij de internationale mensenrechtenwetgeving, waarbij ze opmerkte dat de term ‘sekswerk’ de werkelijke schadelijkheid van prostitutie kan verzwakken.

Hij uitte ook zijn bezorgdheid over de manier waarop het recht van mannen om seksuele handelingen te kopen systematisch geweld normaliseert en de grens tussen seksuele activiteiten met wederzijds goedvinden en seksueel geweld vervaagt.

“De normalisering van prostitutie, inclusief pornografie, schept schadelijke seksuele verwachtingen voor mannen en jongens en ondermijnt de veilige en gelijkwaardige participatie van vrouwen en meisjes in de samenleving”, aldus mevrouw Alsalem.

Oproep tot actie

De deskundige roept staten op om “de prostitutie van vrouwen en meisjes, die als slachtoffers moeten worden behandeld, te decriminaliseren, uitgebreide ondersteuning en uitwegroutes te bieden, evenals de aankoop van seksuele handelingen te criminaliseren, en strikte maatregelen te nemen tegen souteneurschap.”

Speciale rapporteurs en andere door de VN-Mensenrechtenraad benoemde mensenrechtendeskundigen zijn onafhankelijk van welke regering dan ook, ontvangen geen salaris voor hun werk en dienen op individuele basis.

Zambia: ruim 50.000 kinderen lopen risico op ‘ernstige verspilling’

Volgens het Kinderfonds van de Verenigde Naties lopen bijna 52.000 kinderen onder de vijf jaar in Zambia de komende twaalf maanden het risico op ernstige verspilling (de dodelijkste vorm van ondervoeding) als er geen dringende preventieve maatregelen worden genomen.UNICEF) heeft gewaarschuwd.

De inschatting komt op het moment dat Zambia, een geheel door land omgeven land in zuidelijk Afrika, te maken krijgt met langdurige droogte.

Kinderen in de westelijke, zuidelijke, centrale en noordwestelijke provincies – vier op de tien regio’s in Zambia – lopen een bijzonder hoog risico op ondervoeding, omdat veel gezinnen al met honger kampen en niet in staat zijn voedzaam voedsel te verstrekken, aldus UNICEF.

“Kinderen die lijden aan ondervoeding hebben een tien keer grotere kans om te overlijden dan goed gevoede kinderen”, zegt Naysan Sahba, directeur Global Communications van UNICEF.

“Als we nu niet handelen, kunnen er verwoestende en langdurige gevolgen zijn voor de gezondheid, voeding en ontwikkeling van de jongste en meest kwetsbare bevolking van Zambia.”

De beoordeling, uitgevoerd in opdracht van de National Food and Nutrition Commission en ondersteund door UNICEF, bracht ook aan het licht dat zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven het risico lopen om te verspillen.

Het lage aantal borstvoedingscijfers is ook een punt van zorg, aldus het agentschap, en merkt op dat het percentage exclusieve borstvoeding in de eerste zes maanden van het leven – wat baby’s helpt beschermen tegen ziekten – “zorgwekkend laag is in” veel provincies, vooral in de stedelijke gebieden van de hoofdstad. , Lusaka.

Het VN-agentschap riep op tot onmiddellijke actie om de distributie van voedsel- en geldhulp aan moeders en kinderen te garanderen, de toegang tot gezondheidszorg uit te breiden en de gezondheids- en sanitaire voorzieningen te verbeteren.

“We moeten dringend de toegang tot voedzaam en divers voedsel, gezondheidszorgdiensten en water, hygiëne en sanitaire voorzieningen uitbreiden om een ​​dreigende crisis te voorkomen”, aldus de heer Sahba.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Escalatie van het conflict gekoppeld aan de dodelijke dreiging van Mpox europahoy.news

Decennia lang heeft het conflict in het mineraalrijke oosten van de Democratische Republiek Congo geleid tot alarmerende niveaus van geweld, massale ontheemding, wijdverbreide ziekten, gendergerelateerd geweld en ernstige mentale trauma’s, aldus senior veiligheidsfunctionaris Dr. Adelheid Marschang Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 'Chronische en...

Herstel uw schuldenadvocaten annuleren € 30.000 in Inca (Balearen) met de tweedekanswet europahoy.news

/COMMUNICATIE/ De schuldenaar, die momenteel haar ouderdomspensioen aan het ontvangen is, verloor haar baan en moest leningen aanvragen Herstel uw schuldhet toonaangevende advocatenkantoor in Spanje op het gebied van de Tweede Kanswet, is erin geslaagd een schuld van 30.000 euro...

« Buddha Boy » a été reconnu coupable d’agression sexuelle -europeantis.news-

Au Népal, un chef spirituel connu sous le nom de « Buddha Boy » a été condamné le 1St de juillet à 10 ans de prison pour agression sexuelle sur mineure, a rapporté l'Associated Press, citant un communiqué du...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.