AccueilNederlandOorlog neemt de...

Oorlog neemt de mensheid weg, laten we vechten voor vrede europahoy.new

De paus ontmoet in de Paulus VI-zaal de leden van ‘Charis’, de Internationale Dienst voor Charismatische Vernieuwing, ter afsluiting van de bijeenkomst ‘Geroepen, getransformeerd en gezonden’: hun taak is niet ‘de charisma’s te controleren’, maar om aan te kondigen Christus voor iedereen, zelfs in de kleinste en meest afgelegen plaatsen, ook onder de armen

Adriana Masotti – Vaticaanstad

Paus Franciscus ontmoet Charis, de internationale organisatie die alle uitingen van de katholieke charismatische vernieuwing dient, ingesteld door de Heilige Stoel, vijf jaar na het begin van haar activiteiten. Het evenement « Geroepen, getransformeerd en gezonden », georganiseerd in de Paulus VI-zaal en dat nu aan de derde en laatste dag is, is een gelegenheid om te verifiëren wat al is ervaren met het oog op de toekomst en dus in de nieuwe doelstellingen, rekening houdend met de taak die moet worden uitgevoerd ten dienste van de hele Kerk. Zonder de mensheid te vergeten, die vandaag de dag het drama van nieuwe oorlogen beleeft. Aan het einde van zijn toespraak herinnerde de paus eraan dat er tijdens zijn eerste ontmoeting met Charis, op 8 juni 2019, een moment van stilte en gebed voor vrede in het Midden-Oosten was, en hij nodigde iedereen opnieuw uit hetzelfde te doen voor de wereld. Vrede in de wereld. Bijna vierduizend mensen aanwezig.

Hoe gaat het met het werk van CHARIS?

In zijn toespraak, in het middagprogramma voorafgegaan door die van kardinaal Raniero Cantalamessa, de kerkelijke assistent van Charis, drong Franciscus onmiddellijk door tot de kern van de reflectie die tegenwoordig in Rome wordt gepromoot, waarbij hij vele vragen stelde: “Hoe is het werk van CHARIS? Communiediensten ontwikkelen zich? Welke boodschappen geven ze ons? Wat is de gezondheidstoestand van de katholieke charismatische vernieuwing in de wereld? Groeit deze in kerkelijke volwassenheid? De paus benadrukt dat het de rol van Charis is om alle gemeenschappen kennis te laten maken met de Vernieuwing, die hij een “stroom van genade” noemt, “een pad om in gemeenschap te reizen” en merkt op:

CHARIS is, om zo te zeggen, een ‘venster’ naar de uitgestrekte en gevarieerde wereld van de katholieke charismatische vernieuwing. De mensen die er werken hebben de geweldige mogelijkheid om uit dit raam te ‘gluren’ en verder te kijken. Om de eigen lokale ervaring te overwinnen en de rijkdom te erkennen die de Heilige Geest overal naar voren brengt; in culturele, sociale en kerkelijke contexten die heel anders zijn dan de hunne.

En wat betreft bekrompenheid voegt de paus er terloops aan toe dat een non hem ooit vertelde dat “sommige katholieken als paarden zijn”, dat ze oogkleppen dragen, en dat ze daarom “niet in staat zijn om naar de ene of de andere kant te kijken.” En hij besluit onder applaus: « Godzijdank hebben ze deze bekrompenheid overwonnen en vechten ze ertegen: en dat vind ik leuk. »

Vermenigvuldig de “New Life Seminars” om Jezus aan te kondigen

De paus haalt een van de doelstellingen aan die Charis zichzelf had gesteld, en dat is het uitbreiden van de zogenaamde ‘Seminars van het Nieuwe Leven’, momenten van ‘eerste aankondiging’, om een ​​zo groot mogelijk aantal mensen de kans te bieden Jezus te ontmoeten en Ervaar de Kerk als een gastvrije plek. En vervolgt:

Daarom vraag ik u vandaag: worden deze seminaries van nieuw leven aangeboden in de verschillende kerkelijke contexten, zelfs in de meest afgelegen en kleine contexten, zelfs onder de armen en in de periferie? Laat iedereen het antwoord in zijn eigen hart geven. Een obstakel zou de gedachte kunnen zijn dat deze seminars alleen bedoeld zijn voor grote structuren en voor de meest prominente leiders, terwijl in werkelijkheid kleine parochiegroepen en lokale leiders deze ook kunnen organiseren en aanbieden aan de mensen in hun gebied.

Promoot charisma’s in de Kerk

Na te hebben opgemerkt dat het na deze “eerste aankondiging” noodzakelijk is om mensen te begeleiden zodat het vuur dat in hen wordt aangestoken niet uitgaat, en dus passende vormingscursussen aanbeveelt, herinnert paus Franciscus aan twee aspecten die aanwezig zijn in de Statuten van Charis. De eerste is de bevordering van de charismatische dimensie in de Kerk:

De dienst die CHARIS kan bieden is precies die van het promoten van de charisma’s en het motiveren ervan om beschikbaar te zijn voor het welzijn van de hele Kerk. Promoot, niet controle, charisma. En om dit te doen, om het charisma te bevorderen, moeten we Degene volgen die een meester is in het bevorderen van het charisma: de Heilige Geest. De Heilige Geest – denk aan de ochtend van Pinksteren, er werd niets begrepen, een grote wanorde. Maar Hijzelf is het die harmonie brengt in die grote verscheidenheid. En dit is de Meester die ons leert charisma’s te promoten.

Bijna vierduizend mensen waren aanwezig bij de ontmoeting met de paus

Bijna vierduizend mensen waren aanwezig bij de ontmoeting met de paus

Bijna vierduizend mensen waren aanwezig bij de ontmoeting met de paus

Bevorder spirituele groei

Het andere aspect is de bevordering van de geestelijke groei van iedere gedoopte. De paus zegt:

Er mag niet van worden uitgegaan dat als je eenmaal deze doop in de Geest hebt ontvangen, je al een volledig christen bent. Het pad van heiligheid is altijd progressief, in persoonlijke bekering en in de gave van het zelf aan Christus en anderen, en niet alleen in individueel ‘spiritueel welzijn’.

Promoot, niet controleer

Franciscus herhaalt de rol van Charis in dienstbaarheid aan de gemeenschappen van de Vernieuwing en de Kerk, en herhaalt dat het niet aan hem is om te beoordelen “wie authentiek charismatisch is”, dat dit “een verleiding is die typisch is voor de Kerk”. En voegt eraan toe:

«Als iemand mij vraagt: ‘Maar geef mij een teken: wat doet het ware leven van vernieuwing in een mens? Wat komt er in je op? [es que] « Mensen die vernieuwing ten volle ervaren, weten hoe ze moeten glimlachen. »

En deze glimlach, zo vervolgt hij, zal hen helpen waakzaam te zijn ‘om niet in de verleiding te komen van machts- en invloedsspelletjes, waarbij ze de wens om op te vallen en te bevelen afwijzen’, omdat ‘de echte taak is om te dienen’. ruimte geven aan en trainen van toekomstige leiders.

Gebed voor wereldvrede

Vervolgens concentreerde hij zich op de tragedie die in het Midden-Oosten wordt ervaren en herinnerde eraan dat de vorige ontmoeting met Charis samenviel met de vijfde verjaardag van de historische ontmoeting in de Vaticaanse tuinen tussen de toenmalige president van Israël, Shimon Peres, en de president van Palestina. Mahmoud Abbas, die ook werd bijgewoond door de oecumenische patriarch Bartholomeus I. De paus besloot met de woorden:

Ter gelegenheid van onze eerste bijeenkomst, in juni 2019 – er zijn jaren verstreken – hebben we een moment van stilte gehouden waarin we baden voor vrede, ter herinnering aan de bijeenkomst in het Vaticaan van de presidenten van de staat Palestina en de staat Israël. Broeders en zusters, oorlog vernietigt ook de herinnering aan de stappen die zijn gezet ten gunste van de vrede (…) oorlog vernietigt alles. Alle. Neem de mensheid weg. Onlangs, 2 november, ging ik de mis vieren op de militaire begraafplaats van het Gemenebest; Bij binnenkomst bekeek hij de graven op de leeftijd van de gevallenen: allemaal jong, tussen de 20 en 30 jaar oud. Het vernietigt de jeugd, het weet niets anders te doen dan vernietigen. Laten we alsjeblieft vechten voor vrede. Laten we niet toestaan ​​dat ze deze herinnering van ons stelen! Nu nodig ik u uit om te bidden.

Het evenement wordt afgesloten met het “Concert voor de Vrede”

De komst van de paus werd verwelkomd door de moderator van Charis, Pino Scafuro, en de directeur van het jeugdsymfonieorkest, dat aan het einde van het evenement een « Concert voor de Vrede » aanbiedt. Het orkest bestaat uit jongens en meisjes uit zeer kansarme milieus uit de buitenwijken van Recife (Brazilië). De stichting “Criança Cidadã” helpt hen en biedt hen mogelijkheden voor kwalitatief hoogstaand onderwijs en muzikale training. Voor dit evenement heeft het orkest naast jonge Brazilianen jonge muzikanten uit Rusland, Oekraïne en Italië als teken van vrede.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Vrede voor Azië roept op tot belangrijke conferentie over minderheidsrechten in Zuid-Azië -europeantimes.news- europahoy.new

Genève, 12 juli 2024 – Peace for Asia was gastheer van een cruciaal evenement met de titel “Minority Rights in South Asia” in Genève, waarbij de aandacht werd gevestigd op de urgente problemen waarmee etnische en sektarische gemeenschappen in...

Peace for Asia organise une conférence clé sur les droits des minorités en Asie du Sud -europeantimes.news-

Genève, le 12 juillet 2024 – Peace for Asia a organisé à Genève un événement crucial intitulé « Droits des minorités en Asie du Sud », attirant l'attention sur les problèmes urgents auxquels sont confrontées les communautés ethniques et...

Dwangarbeid is geïnstitutionaliseerd en gevaarlijk, waarschuwt VN-mensenrechtenbureau europahoy.new

In een rapport gebaseerd op 183 interviews met slachtoffers en getuigen van dwangarbeid die erin slaagden de DVK te ontvluchten en nu in het buitenland wonen, OHCHR citeerde de getuigenis van één persoon dat als een dagelijks werkquotum niet...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.