AccueilNederlandMobiele machines die...

Mobiele machines die op de openbare weg rijden, moeten voldoen aan de verkeersveiligheidsnormen, zijn de leden van het Europees Parlement het erover eens

De Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming heeft het ontwerp van onderhandelingsstandpunt van het Parlement over een nieuwe verordening ter verbetering van de verkeersveiligheid van mobiele arbeidsmiddelen goedgekeurd.

Auto’s, vrachtwagens en bussen zijn niet de enige voertuigen op de openbare weg. Soms moeten arbeidsmiddelen zoals bouw- of landbouwmachines ook gebruik maken van onze wegen om van de ene bouwplaats naar de andere te komen. Dit kan echter tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden, omdat bijvoorbeeld werkmachines in het donker niet voldoende verlicht zijn of het gezichtsveld van de bestuurder beperkt is.

Tot nu toe was het aan de lidstaten om verkeersveiligheidsnormen voor deze machines vast te stellen. Maar in maart 2023 heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld om verkeersveiligheidsrisico’s en marktfragmentatie op EU-niveau aan te pakken. En vandaag heeft de Commissie interne markt en consumentenbescherming het ontwerponderhandelingsmandaat van het Parlement over dit voorstel aangenomen.

EU-certificeringsprocedure

De Commissie wil een aantal verkeersveiligheidseisen vaststellen die bijvoorbeeld betrekking hebben op remmen, stuurinrichting, gezichtsveld, verlichting, afmetingen en vele andere elementen. Fabrikanten moeten aan deze eisen voldoen en hun machines onderwerpen aan verkeersveiligheidstests en conformiteitscontroles voordat ze op de Europese markt worden gebracht. Als een machine de tests doorstaat, ontvangt deze een certificaat waarmee hetzelfde type machine in de hele EU kan worden verkocht. Daarna zouden de productieprocessen van de fabrikant regelmatig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de nieuwe machines aan de regels bleven voldoen.

Domein

Volgens het oorspronkelijke voorstel zou de verordening betrekking hebben op arbeidsmiddelen met maximaal drie zitplaatsen (inclusief die van de bestuurder) en een maximale ontwerpsnelheid van minder dan 40 km/u. Tractoren, vierwielers, aanhangwagens of machines die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor het vervoer van mensen of dieren vallen niet onder de dekking. Machines die uitsluitend op het grondgebied van een lidstaat in omloop zijn of slechts in kleine series worden geproduceerd, zouden eveneens van het toepassingsgebied worden uitgesloten.

De leden van het Europees Parlement verduidelijkten verder dat de verordening alleen betrekking zou moeten hebben op nieuwe machines die zijn gemaakt door een EU-fabrikant of op nieuwe of gebruikte machines die uit een derde land worden geïmporteerd. Bovendien willen de EP-leden ook gesleept materieel meenemen en in de praktijk geteste prototypes buiten beschouwing laten.

Informatie-uitwisseling en overgangsperiode

Het voorstel voorziet in mechanismen voor samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de lidstaten, zodat alle landen onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van eventuele problemen met specifieke apparatuur en van nieuwe machines die een vergunning hebben om op de Europese openbare wegen te rijden.

Belangrijk is dat de verordening ook een overgangsperiode van acht jaar zou vaststellen waarin fabrikanten zouden kunnen kiezen of zij het Europese certificaat willen aanvragen of alleen aan de relevante nationale wetten willen blijven voldoen.

Citaat

Na de stemming zei de rapporteur van het Parlement voor dit dossier, Tom Vandenkendelaere (EVP, BE): “Vandaag hebben we de eerste stap gezet naar de voltooiing van de interne Europese markt voor niet voor de weg bestemde mobiele machines. Dankzij dit voorstel kunnen producenten machines zoals bouwmachines, oogstmachines en stadsmaaiers in een lidstaat laten goedkeuren, waardoor ze toegang krijgen tot de gehele interne markt. Vergeleken met de huidige 27 afzonderlijke goedkeuringsregimes voldoen we aan de verwachtingen van EU-fabrikanten door de administratieve overhead en alle daarmee samenhangende kosten te verminderen. Het resultaat is deze uitstekende balans tussen het stroomlijnen van procedures en het voldoen aan de hoogste veiligheidseisen voor deze machines in de hele Unie.

Volgende stappen

Het rapport werd door de Commissie interne markt en consumentenbescherming aangenomen met 38 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 0 onthoudingen. De commissie stemde er ook mee in om op basis van dit verslag interinstitutionele onderhandelingen te beginnen (37 stemmen voor, 0 tegen en 2 onthoudingen). Dit besluit zal nu tijdens de volgende plenaire vergadering moeten worden bekendgemaakt en als het niet wordt betwist, zal het Parlement bereid zijn om onderhandelingen met de Raad te starten over de definitieve vorm en formulering van de verordening.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Het verwelkomen van de kwetsbaren is leven in de stijl van het evangelie europahoy.new

Franciscus ontving in het Vaticaan de deelnemers aan de tweede editie van de "Cattedra dell'accoglienza" (voorzitter van welkom), die vandaag in Sacrofano wordt afgesloten. De uitnodiging die hij deed was niet het risico te lopen de dienstverlening aan...

Le changement climatique menace les antiquités

Une étude réalisée en Grèce montre comment les événements météorologiques affectent le patrimoine culturel La hausse des températures, la chaleur prolongée et la sécheresse affectent le changement climatique dans le monde entier. Aujourd'hui, la première étude menée en Grèce...

Ochtendkoffie verhoogt de niveaus van dit hormoon

De Russische gastro-enteroloog Dr. Dilyara Lebedeva zegt dat koffie in de ochtend een stijging van één hormoon kan veroorzaken: cortisol. Schade door cafeïne veroorzaakt, zoals de arts opmerkte, stimulatie van het zenuwstelsel. Dergelijke stimulatie kan een probleem...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.