AccueilNederlandMetsola: “we hebben...

Metsola: “we hebben de plicht dit moment te respecteren”

President Metsola benadrukt de verantwoordelijkheid van de Unie om verenigd te blijven en verder geweld te voorkomen. Het Europees Parlement veroordeelt Hamas en roept op tot duurzame vrede. Ook de steun aan Oekraïne en het aanpakken van de begrotingsprioriteiten worden besproken. De gevolgen van een gefragmenteerd migratiebeleid worden benadrukt.

Tijdens haar gesprek met leiders zei ze:

“Als Unie hebben wij de verantwoordelijkheid om coherent en verenigd te blijven. Dit betekent niet dat we nog meer doden en geweld tolereren, maar dat we een gevaarlijke regionale escalatie van het conflict vermijden. We moeten zelfs maar een kleine mogelijkheid laten dat er uiteindelijk vrede kan worden gevonden.

Het Europees Parlement heeft Hamas in de sterkst mogelijke bewoordingen veroordeeld. Wij weten dat Hamas gestopt moet worden.

Als Parlement hebben wij er altijd op aangedrongen en zullen wij er altijd op blijven aandringen dat het internationaal recht wordt gerespecteerd, dat de humanitaire gevolgen van het tegenhouden van Hamas een prioriteit moeten zijn en dat hulp onschuldige mensen in nood moet kunnen bereiken.

Een krachtig standpunt innemen tegen terrorisme en alles in het werk stellen om de humanitaire crisis in Gaza te verlichten, sluiten elkaar niet uit.

Daarom blijven we er alles aan doen om onschuldige levens te beschermen. Waarom we eraan werken om de gijzelaars te bevrijden en hulp te verlenen en waarom het Europees Parlement heeft opgeroepen tot een humanitaire pauze om dit mogelijk te maken.

Op de langere termijn moet Europa bereid en bereid zijn om mee te doen. We moeten blijven werken aan duurzame vrede. Voor een eerlijke en rechtvaardige tweestatenoplossing. Europa heeft een rol te spelen en wij hebben de plicht om op dit moment te reageren.”

Over Oekraïne:

“Onze steun zal worden voortgezet op humanitair, logistiek, militair, wederopbouw- en politiek vlak.

Mits aan de voorwaarden wordt voldaan, blijf ik hoopvol dat er tegen het einde van dit jaar een overeenkomst kan worden gesloten over het openen van toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Oekraïne, en waarbij Moldavië dezelfde criteria hanteert.

Onze Europese buren een duidelijk Europees perspectief bieden is een doelstelling die bereikt is. Maar nu Oekraïne, Moldavië en de Westelijke Balkan zich hervormen en zich voorbereiden op de volgende stappen, moet Europa zich ook voorbereiden om hetzelfde te doen. Dit wordt van cruciaal belang.

We moeten ook het herstel, de wederopbouw en de modernisering van Oekraïne blijven steunen.

Zeker Meerjarig financieel kader (MFK):

“De EU-begroting wordt tot het uiterste opgerekt.

We moeten ervoor zorgen dat onze prioriteiten voldoende gefinancierd worden. We zijn het allemaal eens over de noodzaak om veiligheid en migratie aan te pakken, Oekraïne te blijven steunen en meer geld te investeren in lidstaten die getroffen zijn door natuurrampen, op een snelle en efficiënte manier.

We moeten onze woorden waarmaken door de financiële middelen ter beschikking te stellen om deze ten uitvoer te leggen – er moet verdere vooruitgang worden geboekt bij de invoering van nieuwe eigen middelen waarover we in 2020 al overeenstemming hebben bereikt.

Deze begroting vormt het minimum dat nodig is om de Europese burgers – onze boeren, onze studenten, onze bedrijven en onze regio’s – te financieren die willen investeren, innoveren, moderniseren en een concurrerend Europa op het wereldtoneel willen ontwikkelen.

Als we geloofwaardig willen blijven in alles wat we zeggen te willen doen, hebben we een overeenkomst nodig. Uitstellen helpt niet.

Bij migratie:

“Recente gebeurtenissen en de toename van het aantal asielzoekers hebben opnieuw de gevolgen aangetoond van ons huidige gefragmenteerde asiel- en migratiebeleid.

Terugkeer efficiënter maken door snellere verwerking van asielaanvragen, betere terugkeerregelingen en nauwere operationele coördinatie en samenwerking tussen lidstaten, derde landen, EU-instellingen en -agentschappen. De EU moet bovenaan onze discussies staan.

De kloof tussen een negatief asielbesluit en een terugkeerbesluit moet worden gedicht.

Mensen zullen erop rekenen dat wij al deze kwesties zullen oplossen voordat er in juni gestemd wordt.”

U kunt de volledige toespraak van president Metsola vinden hier.

Bronlink

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Regie der Gebouwen onthult eerste gerestaureerde deel van de voorgevel van het Brusselse Justitiepaleis en het standbeeld Minerva

Het buitenschrijnwerk van de voorgevel wordt gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Hiervoor werden al testrestauraties uitgevoerd.   Een aantal van de ruiten wordt voorzien van  nieuwe beglazing. Afhankelijk van de ruimtes zal het gaan om veiligheids- of anti-inbraakglas (hoogbeveiligde ruimtes) ofwel...

De samenwerkingsreis van de Koningin naar Guatemala europahoy.news

Hare Majesteit de Koningin maakt van 4 tot en met 6 juni een samenwerkingsreis naar Guatemala. ​Doña Letizia zal kunnen leren over het werk dat de Spaanse Samenwerking in Guatemala ontwikkelt via projecten ter ondersteuning van kinderen, jongeren en gender,...

‘Schokkende’ aanslagen in Kharkiv, oproep om hulp aan burgers van Myanmar, maritieme rechtbank dringt aan op klimaatactie en bescherming van burgers europahoy.news

Denise Brown zei dat alle partijen de levens van burgers moeten beschermen tijdens het conflict, maar in Kharkiv zijn ze de afgelopen dagen in plaats daarvan in hun huizen aangevallen, waarbij bedrijven en transportverbindingen beschadigd en aangevallen zijn. “Mijn gedachten...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.