AccueilNederlandIran dringt aan...

Iran dringt aan op een einde aan de nieuwe onderdrukking van de mensenrechten na de dood van een tiener europahoy.news

Zij hebben uitgegeven een verklaring uiting van geschoktheid over de dood van Armita Geravand, de tiener die eerder deze maand in de metro van de Iraanse hoofdstad Teheran instortte, naar verluidt na een woordenwisseling over het niet dragen van een hoofdtooi of hijab.

Mevrouw Geravand stierf zaterdag, volgens internationale rapporten waarin staatsmedia worden aangehaald. Deskundigen riepen op tot een onafhankelijk, snel en onpartijdig onderzoek naar zijn dood, en merkten op dat de regering beweert dat hij door zijn val hersenbeschadiging heeft opgelopen.

“Vrouwen en meisjes mogen niet worden gestraft voor het wel of niet dragen van een specifiek kledingstuk en ze mogen zeker niet het risico lopen om hierdoor hun leven te verliezen”, zeiden ze.

Parallellen met Mahsa Amini

Haar verklaring herhaalde de zorgen die eerder aan de autoriteiten in Teheran waren geuit over het opleggen van kledingvoorschriften aan vrouwen en meisjes, en het gebruik van buitensporig en onwettig geweld tegen degenen die zich daar niet aan houden.

Dit volgde op de herschikking van de zogenaamde “morele politie” van Iran sinds eind juli, na de introductie van de wet op kuisheid en hijab, die volgens verschillende VN-experts onverenigbaar is met de beginselen van gendergelijkheid en andere fundamentele vrijheden.

“We zijn ontzet door de parallellen tussen de omstandigheden van de dood van Jina Mahsa Amini en recentere sterfgevallen”, voegden de experts eraan toe.

Mevrouw Amini, 22, werd in september 2022 in Teheran gearresteerd wegens haar vermeende niet-naleving van de toch al strenge hijabwet en stierf later in hechtenis.

Niet onderzoeken

Deskundigen uitten ook hun ernstige bezorgdheid en teleurstelling over het onvermogen van de autoriteiten om onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de dood van vrouwen en meisjes tijdens de nationale protesten die naar aanleiding van hun dood waren ontstaan.

“We zijn ons bewust van vergeldingsmaatregelen tegen andere vrouwen, waaronder beroemdheden, omdat ze weigeren zich aan de verplichte dresscode te houden”, zeiden ze.

“Zelfs voordat de wet werd aangenomen, waren er steeds meer berichten dat vrouwen juridische stappen ondernamen wegens het overtreden van de dresscode. “Sommigen zijn hun baan kwijtgeraakt of zijn tot gevangenisstraf veroordeeld, terwijl anderen het bevel hebben gekregen dwangarbeid te verrichten.”

Schaf kledingvoorschriften af

De deskundigen drongen er bij de Iraanse autoriteiten op aan de grondwet te wijzigen; intrekking van bestaande genderdiscriminatiewetten, inclusief voorschriften die verplichte kledingvoorschriften opleggen, en afschaffing van alle voorschriften en procedures waarmee overheidsinstanties de kleding of het gedrag van vrouwen in het openbaar of privé controleren of controleren.

“We blijven bezorgd en gealarmeerd door het huidige beleid en de praktijken in Iran die neerkomen op volledige straffeloosheid voor daden van gendergerelateerde vervolging van vrouwen en meisjes en dringen er bij de regering op aan om hieraan een einde te maken”, zeiden ze.

Over VN-experts

De experts die de verklaring aflegden waren Javaid Rehman, Speciale Rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran; Morris Tidball-Binz, S.Speciale Rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies; Reem Alsalem, Speciale Rapporteur voor geweld tegen vrouwen en meisjesen de leden van de Werkgroep discriminatie van vrouwen en meisjes.

Zij ontvangen hun mandaat van de VN Raad voor de Mensenrechten en ze zijn geen VN-personeel en ontvangen geen betaling voor hun werk.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Afrikaanse vrouwen in de frontlinie van de vredeshandhaving europahoy.news

In 2022 was Baah een van de 173 Ghanese vrouwelijke vredeshandhavers die dienden in de VN-interimmissie in Libanon. Ze was ook een van de 6.200 geüniformeerde vrouwelijke vredessoldaten (militairen en politiepersoneel) die dienden in de twaalf vredesmissies ter...

EP-leden willen nauwkeurige etikettering van het ontbijt

De herziening beoogt een preciezere oorsprongsetikettering om consumenten te helpen een weloverwogen keuze te maken voor een bepaald aantal agrovoedingsproducten. Woensdag heeft de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid haar standpunt over de herziening van de wet aangenomen EU handelsnormen voor...

Boheemse buurten en creatieve ruimtes europahoy.news

Ontdek de charme van Berlijn: Boheemse buurten en creatieve ruimtes Berlijn, de hoofdstad van Duitsland, is een levendige en levendige stad die door de jaren heen zijn Boheemse essentie en creatieve geest heeft weten te behouden. In de straten...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.