AccueilNederlandHoe groen zijn...

Hoe groen zijn Europese steden? Groene ruimtes zijn essentieel voor het welzijn, maar de toegang varieert

Toegang tot groene en blauwe openbare ruimtes verschilt in heel Europa, afhankelijk van de EER-briefing “Wie heeft er baat bij natuur in steden? Sociale ongelijkheid in de toegang tot stedelijke groene en blauwe ruimtes in heel Europa. Uit het onderzoek blijkt dat steden in Noord- en West-Europa over het algemeen meer groene ruimte hebben dan steden in Zuid- en Oost-Europa. De evaluatie richt zich op sociaal-economische en demografische ongelijkheden in de toegang tot groene en blauwe ruimtes in Europese steden. Het bevat ook voorbeelden van groene ruimten die zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van kwetsbare en achtergestelde sociale groepen.

Waarde van groene ruimten in steden

Het potentieel van groene ruimten onze gezondheid en welzijn verbeteren wordt steeds meer erkend, zowel op wetenschappelijk als op politiek gebied. Toegankelijke groene ruimten zijn vooral belangrijk voor kinderen, senioren en mensen met lage inkomens, van wie velen beperkte mogelijkheden hebben om in contact te komen met de natuur.

Mensen gebruiken hun lokale groene ruimten voor lichaamsbeweging en sociale interactie, ontspanning en mentaal herstel. Voordelen variëren van verminderde risico’s op obesitas bij kinderen tot een betere cardiovasculaire gezondheid en lagere depressiecijfers bij volwassenen. Parken, bomen en andere groene ruimten verbeteren de luchtkwaliteit, verminderen het lawaai, matigen de temperaturen tijdens warme periodes en vergroten de biodiversiteit in stedelijke landschappen.

Hoe groen zijn Europese steden?

Groene infrastructuur, dat groene en blauwe ruimtes omvat zoals volkstuinen, moestuinen, parken, straatbomen, water en wetlands, vertegenwoordigde volgens de laatst beschikbare gegevens gemiddeld 42% van de oppervlakte van steden in 38 lidstaten van de EER. De stad met het hoogste aandeel van de totale groene ruimte (96%) is Cáceres in Spanje, waar het administratieve gebied van de stad natuurlijke en semi-natuurlijke gebieden rond het stadscentrum omvat. De stad met de laagste totale groene ruimte, slechts 7%, is Trnava in Slowakije.

Publiek toegankelijke groene ruimten vertegenwoordigen een relatief klein deel van de totale groene ruimte, gemiddeld slechts 3% van het totale stadsoppervlak. Dit varieert echter tussen steden, met steden als Genève (Zwitserland), Den Haag (Nederland) en Pamplona/Iruña (Spanje) waar toegankelijke groene ruimten meer dan 15% van de oppervlakte van de stad vertegenwoordigen.

De nieuwste gegevens van de EER visualisatieprogramma voor stedelijke bosbedekking laat zien gemiddelde stedelijke boombedekking voor steden in de 38 EER-landen en samenwerkende landen bedroeg het percentage bomen 30%, waarbij steden in Finland en Noorwegen het hoogste percentage bomen hadden, terwijl steden in Cyprus, IJsland en Malta het laagste percentage hadden.

Er is sprake van ongelijkheid in toegang – beleid en acties zijn in opkomst

In heel Europa is groene ruimte minder beschikbaar in stadswijken met lage inkomens dan in wijken met hoge inkomens, waarbij de verschillen vaak worden veroorzaakt door de vastgoedmarkt, waar woningen in groenere gebieden duurder zijn. Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt dat iedereen binnen 300 meter van een groene ruimte moet wonen, is dit het geval voor minder dan de helft van de Europese stedelijke bevolking. Nationale en lokale richtlijnen variëren in heel Europa en richtlijnen over hoe gelijke toegang tussen sociale groepen kan worden gegarandeerd, zijn zeldzaam.

Casestudies in heel Europa laten zien hoe gerichte actie om de ongelijkheid in de toegang tot hoogwaardige groene ruimten te verminderen de voordelen van de natuur in de stad voor de gezondheid en het welzijn kan maximaliseren. Het betrekken van lokale gemeenschappen bij het ontwerp en het beheer van groene ruimten helpt om rekening te houden met hun specifieke behoeften en het is aangetoond dat het een gevoel van eigenaarschap bevordert en het gebruik ervan bevordert.

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/percentage-of-total-green-infrastructure/embed-chart?chart=googlechartid_chart_11&chartWidth=800&chartHeight=650&padding=fixed&customStyle=.googlechart_viewmargin-left:0px %3B&skipdaviztitle=true&skipcharttitle=true

Bronlink

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Ik wacht op je in Rome, laten we bidden voor degenen die lijden onder oorlogen europahoy.new

In het Regina Caeli lanceert de paus opnieuw de uitnodiging om deel te nemen aan de eerste Wereldkinderdag die op 25 en 26 mei wordt gevierd: "We hebben uw vreugde en het verlangen naar een betere wereld nodig." ...

Première personne : « Je ne représente plus rien » – Voix des déplacés en Haïti

Lui et d'autres ont parlé à Eline Joseph, qui travaille pour l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Port-au-Prince avec une équipe qui apporte un soutien psychosocial aux personnes qui ont fui leur domicile à cause de la violence...

‘Ik ben niets meer waard’ – Stemmen van ontheemden in Haïti europahoy.news

Hij en anderen spraken met Eline Joseph, die voor de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Port-au-Prince werkt met een team dat psychosociale steun biedt aan mensen die hun huizen zijn ontvlucht vanwege geweld en onveiligheid. ze sprak met VN-nieuws...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.