AccueilNederlandHet engagement van...

Het engagement van NY 75 bevordert het redden van de oorspronkelijke betekenis van de UVRM

Op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties (VN) is een engagement ontstaan ​​om de oorspronkelijke betekenis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) te behouden, onderschreven door meer dan 200 politieke en maatschappelijke leiders uit 40 landen die de 5e Transatlantische Top bijwoonden. Dit is de New York Commitment die de 75e verjaardag van de UVRM viert.

Het beschermen van het leven en de religieuze oorsprong

Hierin kwamen de aanwezigen overeen om te werken aan het creëren van omgevingen die bevorderlijk zijn voor de vorming en stabiliteit van gezinnen; bescherm kinderen, voor en na de geboorte; en het respecteren van de vrijheid van ouders en wettelijke voogden om de religieuze en morele opvoeding van hun kinderen te garanderen in overeenstemming met hun eigen overtuigingen. Ze zetten zich ook in voor het bevorderen van respect voor de diverse religieuze en ethische waarden, culturele contexten en filosofische overtuigingen van de wereldbevolking.

“We zijn hier om dit akkoord uit 1948 terug te brengen naar het heden, in zijn oorspronkelijke betekenis. We moeten terugkeren naar de menselijke persoon en van daaruit hun fundamentele rechten garanderen. Juist hier, bij de Verenigde Naties, moet onze stem gehoord worden. Wij claimen de fundamentele principes die de UVRM inspireerden, dit zijn tijdloze en transcendente principes”, aldus de verklaring José Antonio Kastvoorzitter van het Political Network for Values, de organiserende instelling van het evenement.

De New York Commitment 75 voor universele mensenrechten geeft zichtbaarheid aan een brede consensus die op alle continenten bestaat over de noodzaak om de waardigheid van de persoon en fundamentele waarden, met name het leven, het gezin en de vrijheden, te bevestigen.

“Velen van ons denken zo en zijn zeer actief op sociaal, politiek en cultureel gebied, en wij geloven dat er altijd ruimte is voor dialoog. Het is onze plicht om degenen eraan te herinneren die de oorspronkelijke betekenis van de UVRM vergeten of willen verdraaien”, zei hij.

Insgelijks, Santiago SanturioDe Argentijnse nationale afgevaardigde zei: “Het is onmogelijk dat vandaag de dag de gevaarlijkste plek ter wereld de baarmoeder is, waar het menselijk leven het meeste gevaar loopt. Dit is waar het met meer kracht en met meer overtuiging moet worden verdedigd. En de staat moet dit beschermen. En dat gezinnen het moeten promoten. Op dezelfde manier waarop we gezinnen moeten beschermen tegen het misbruik van staten en regeringen, op dezelfde manier waarop we staten moeten beschermen tegen het misbruik van internationale organisaties. Er is hier sprake van een specifiek geval, dat van Beatriz del Salvador, waarbij we het risico lopen dat sommige Costaricanen wetgeving willen opstellen inzake abortus voor heel Amerika. Dit is zeer ernstig voor de verdediging van de mensenrechten en de staatssoevereiniteit. De Beatriz-zaak moet een voorbeeld zijn van het feit dat mensenrechten moeten worden verdedigd in internationale fora en dat deze fora niet mogen worden misbruikt om de wil van staten en parlementen op te leggen.

Ito BisonóDe minister van Industrie en Handel van de Dominicaanse Republiek benadrukte dat het nog nooit zo passend is geweest om de beginselen die aan de basis liggen van de UVRM te herbevestigen, in het licht van de bedreigingen die vandaag de dag wegen op het leven, de vrijheid en de waardigheid van individuen in het bijzonder. .

Samuël Georgeslid van het Ghanese parlement, benadrukte dat de Magna Carta van de VN het recht op leven verankert, de bescherming die moet worden gegeven aan het gezin dat is gebaseerd op het huwelijk van één man en één vrouw, de bescherming van moederschap en kindertijd, en het voorkeursrecht van ouders om het onderwijs van hun kinderen te kiezen, de vrijheid van gedachte, geweten, religie, mening en meningsuiting. Daarom is het onbegrijpelijk dat internationale organisaties deze schenden.

Margaretha van Pisabenadrukte het EP-lid dat deze rechten verre van regressief zijn, maar de basis vormen van echte menselijke ontwikkeling. ‘Het verdedigen van het leven betekent bijvoorbeeld een politiek engagement voor welvaart’, zei ze.

In dezelfde ader, Hafid El-Hachimieen ambtenaar van de Onafhankelijke Permanente Commissie voor de Mensenrechten van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, zei dat gezinnen de fundamentele eenheid vormen voor de duurzame, culturele en economische ontwikkeling van de samenleving, en dat het herdefiniëren van het gezin daarom betekent dat de toekomst in gevaar wordt gebracht.

Neydy Casillasdeskundige van multilaterale organisaties en vice-president van het Global Center for Human Rights (GCHR) besprak de zaak van Beatriz, de jonge Salvadoraan wiens dochter, Leilani, een paar uur na de geboorte stierf als gevolg van anencefalie, en wiens zaak voor de Inter werd gebracht. -Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens door abortusgroepen: « Toen ze deze tragische zaak zagen, hebben groepen abortusplegers die beweren vrouwen te beschermen, op illegale wijze de medische dossiers van Beatriz en haar adres verkregen en zijn naar haar huis gegaan, hebben haar lastiggevallen en haar hoe dan ook bang gemaakt. haar ziekte (ze leed aan lupus) en overtuigde haar ervan dat ze zou sterven als ze geen abortus zou ondergaan.

Vervolgens richtte ze zich tot wetgevers in verschillende landen en waarschuwde hen dat “hun gezag wordt ondermijnd, omdat ze de legitimiteit hebben van het volk, dat hen een stem heeft gegeven om in hun naam te spreken, dus maken we een einde aan de democratie.” hen”, zei ze. .

De Paraguayaanse plaatsvervanger, Raúl Latorrehekelde ook het feit dat zij proberen de consensus en het concept te veranderen dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens oorspronkelijk vertegenwoordigde: “De lichamen van het internationaal recht vallen openlijk de rechten aan van degenen die zichzelf niet kunnen verdedigen, van degenen die niet kunnen spreken”, in verwijzing aan het ongeboren kind.

Wat is de belofte van New York?

In de New York Commitment hebben de deelnemers aan de bijeenkomst zich ertoe verbonden een mondiale alliantie te vormen voor de mensenrechten en fundamentele vrijheden die zijn verankerd en universeel erkend in de UVRM.

Zij zullen ernaar streven een omgeving te creëren die bevorderlijk is voor de vorming en stabiliteit van gezinnen; bescherm kinderen, voor en na de geboorte; en om ervoor te zorgen dat de vrijheid van ouders en wettelijke voogden om de religieuze en morele opvoeding van hun kinderen te garanderen in overeenstemming met hun eigen overtuigingen wordt gerespecteerd.

Ze hebben zich er ook toe verbonden respect te bevorderen voor de diverse religieuze en ethische waarden, culturele oorsprong en filosofische overtuigingen van de wereldbevolking, evenals voor de soevereiniteit van staten op gebieden die binnen hun nationale jurisdictie vallen.

Een ander soort topconferentie binnen de VN

De 5e Transatlantische Top, georganiseerd onder het thema “Bevestigen van universele mensenrechten – Overbruggen van culturen voor leven, gezin en vrijheden”, werd gehouden op 16 en 17 november in zaal 4 van het hoofdkwartier van de VN, als onderdeel van de 75e verjaardag van de VN-conferentie. UVRM. Het evenement werd georganiseerd door het Politiek Netwerk voor Waarden (PNfV) en haar partnerorganisaties.

Tot de deelnemers behoorden Erwin Ronquillo, minister van Kinderbescherming van Ecuador; Raúl Latorre, voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden van Paraguay; Kinga Gál en Margarita de la Pisa, EP-leden voor respectievelijk Hongarije en Spanje; Lucy Akello, Oegandese parlementslid; Päivi Räsänen, Fins parlementslid; Corina Cano, vice-voorzitter van de Nationale Assemblee van Panama; Duitse Blanco, senator uit Colombia; Nikolas Ferreira uit Brazilië; Santiago Santurio, Argentijns plaatsvervanger; en Rafael López Aliaga, burgemeester van Lima (via video).

Ook Lila Rose, voorzitter van Live Action; Valérie Huber, promotor van de Consensusverklaring van Genève en voorzitter van het Institute for Women’s Health; Sharon Slater, voorzitter van Family Watch International; Dawn Hawkins, uitvoerend directeur van het International Center on Sexual Exploitation; Neydy Casillas, vice-president internationale zaken bij het World Center for Human Rights; Ádám Kavecsánszki, voorzitter van de Stichting voor een Burgerlijk Hongarije; Austin Ruse, voorzitter van C-Fam; Brett Schaefer, onderzoeker bij de Heritage Foundation; en Peter Torcsi, operationeel directeur van het Centrum voor Grondrechten; onder andere.

Het evenement wordt officieel ondersteund door de regering van Guatemala en wordt gesponsord door de Heritage Foundation, het Center for Fundamental Rights, de Foundation for a Civic Hongarije, het World Center for Human Rights, het International Centre on seksuele uitbuiting, Family Watch International, C -Fam, ADF. Internationaal, Instituut voor Vrouwengezondheid, Internationale Familieorganisatie en Talenting Group.

De top werd voorgezeten door José Antonio Kast, oprichter van de Republikeinse Partij van Chili, voormalig kandidaat voor het presidentschap van zijn land en president van de PNfV.

De PNfV is een internationaal netwerk van politici die actief betrokken zijn bij de promotie en verdediging van het leven, het gezin en de vrijheden. De transatlantische topconferenties vormen de hoeksteen van het netwerk. Ze brengen politici en maatschappelijke leiders uit verschillende landen samen om de banden te versterken, succesverhalen en beste praktijken te delen en gemeenschappelijke agenda’s te ontwikkelen. Normaal gesproken vinden ze om de twee jaar plaats.

De eerste top vond plaats in 2014 bij de Verenigde Naties in New York, gevolgd door andere in het Europees Parlement in Brussel in 2017, het Colombiaanse Capitool in Bogotá in 2019 en de Hongaarse Academie van Wetenschappen in Boedapest vorig jaar.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Afrikaanse vrouwen in de frontlinie van de vredeshandhaving europahoy.news

In 2022 was Baah een van de 173 Ghanese vrouwelijke vredeshandhavers die dienden in de VN-interimmissie in Libanon. Ze was ook een van de 6.200 geüniformeerde vrouwelijke vredessoldaten (militairen en politiepersoneel) die dienden in de twaalf vredesmissies ter...

EP-leden willen nauwkeurige etikettering van het ontbijt

De herziening beoogt een preciezere oorsprongsetikettering om consumenten te helpen een weloverwogen keuze te maken voor een bepaald aantal agrovoedingsproducten. Woensdag heeft de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid haar standpunt over de herziening van de wet aangenomen EU handelsnormen voor...

Boheemse buurten en creatieve ruimtes europahoy.news

Ontdek de charme van Berlijn: Boheemse buurten en creatieve ruimtes Berlijn, de hoofdstad van Duitsland, is een levendige en levendige stad die door de jaren heen zijn Boheemse essentie en creatieve geest heeft weten te behouden. In de straten...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.