AccueilNederlandEP-leden roepen op...

EP-leden roepen op tot verdragswijzigingen om de rol van het Parlement te versterken en EU-brede referenda voor te stellen

Het rapport, inclusief ontwerpverdragswijzigingen, werd woensdag door de leden van het Europees Parlement goedgekeurd met 19 stemmen voor, zes tegen en één onthouding. De begeleidende resolutie werd aangenomen met twintig stemmen voor, zes tegen en geen onthoudingen. De Europarlementariërs herhalen hun oproep om de EU-verdragen te wijzigen en vragen de Raad om “de voorstellen onmiddellijk en zonder overleg in te dienen”. […] aan de Europese Raad”, zodat a Conventie kan worden geïmplementeerd.

Institutionele hervormingen en een mechanisme voor Referenda in heel Europa

De leden van het Europees Parlement dringen aan op een evenwichtiger systeem dat de rol van het Parlement zou versterken en de stemprocedures in de Raad zou veranderen. Door het aantal besluiten dat met gekwalificeerde meerderheid (QMV) en volgens de gewone wetgevingsprocedure (OLP) wordt genomen aanzienlijk te vergroten, zou de Unie beter toegerust zijn om op te treden. Bovendien zou het Parlement de macht krijgen om wetten te initiëren en medewetgever te worden voor de langetermijnbegroting van de EU.

Bovendien roepen de EP-leden op tot een omkering van de huidige rol van de Raad en het Parlement bij de benoeming van de voorzitter van de Commissie (die zal worden omgedoopt tot de « Europese uitvoerende macht »). Volgens de voorgestelde wijzigingen zou het Parlement de voorzitter van de Commissie benoemen en zou de Europese Raad zijn goedkeuring verlenen. Bovendien stellen de leden van het Europees Parlement voor om de voorzitter van de Commissie de mogelijkheid te geven om leden te selecteren op basis van hun politieke voorkeuren, waarbij tegelijkertijd een evenwicht in geografische en demografische termen wordt gewaarborgd.

Het ontwerprapport roept op tot de implementatie van een EU-breed referendummechanisme over onderwerpen die verband houden met het optreden en beleid van de Unie (inclusief de goedkeuring van huidige voorstellen voor verdragshervormingen) en het verbeteren van de bestaande participatiemechanismen.

EU-bevoegdheden en subsidiariteit

De leden van het Europees Parlement willen exclusieve bevoegdheden van de Unie op het gebied van milieu en biodiversiteit vestigen, evenals gedeelde bevoegdheden op het gebied van volksgezondheid, civiele bescherming, industrie en onderwijs. Zij stellen voor om de gedeelde bevoegdheden van de Unie te ontwikkelen op het gebied van energie, buitenlandse zaken, externe veiligheid en defensie, het buitengrensbeleid op het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, en grensoverschrijdende infrastructuur.

Andere hervormingsgebieden

Het conceptrapport bevat ook voorstellen over:

  • buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid (sancties en tussentijdse beslissingen van het uitbreidingsproces genomen door de VMQ, evenals een defensie-unie met een militaire capaciteit);
  • de interne markt, de economie en de begroting (strijd tegen belastingparadijzen, VMQ voor belastingbeslissingen, perioden van vijf jaar voor de langetermijnbegroting);
  • een protocol voor sociale vooruitgang;
  • onderwijs;
  • handel en investeringen;
  • non-discriminatie (uitbreiding van de lijst van beschermde kwetsbare groepen, verwijzend naar “gendergelijkheid” in de verdragen);
  • klimaat en milieu (vermindering van de opwarming van de aarde en bescherming van de biodiversiteit als doelstellingen van de Unie, bescherming van de natuurlijke grondslagen van het leven en de dieren, in overeenstemming met de One Health-aanpak);
  • energiebeleid (een geïntegreerde Europese energie-unie);
  • de ruimte van vrijheid, rechtvaardigheid en veiligheid (aanvullende bevoegdheden van Europol, gendergerelateerd geweld en milieumisdaden vervolgd krachtens het EU-recht); En
  • migratie (gemeenschappelijke minimumburgerschaps- en visumnormen, strengere grensveiligheidsmaatregelen, economische en sociale stabiliteit en beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten).

Volgende stappen

Er wordt verwacht dat over het rapport zal worden gestemd door alle leden van het Europees Parlement tijdens de plenaire vergadering van 20 tot 23 november.

Bronlink

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De VN stellen de Internationale Dag van bezinning over de genocide in Srebrenica in europahoy.news

Door een resolutie met dezelfde titel aan te nemen, vroeg de Vergadering de secretaris-generaal ook om een ​​outreachprogramma over de genocide in Srebrenica op te zetten ter voorbereiding op de dertigste verjaardag volgend jaar. Het is meer veroordeelde elke ontkenning...

Après 76 ans : le cercueil du tsar Ferdinand part lundi pour la Bulgarie

Le cercueil contenant la dépouille mortelle du tsar Ferdinand part lundi soir pour la Bulgarie. Cela a été rapporté par l'Église catholique « St. Augustin» dans la ville allemande de Coburg, dans la crypte de laquelle le...

De Regie der Gebouwen onthult eerste gerestaureerde deel van de voorgevel van het Brusselse Justitiepaleis en het standbeeld Minerva

Het buitenschrijnwerk van de voorgevel wordt gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Hiervoor werden al testrestauraties uitgevoerd.   Een aantal van de ruiten wordt voorzien van  nieuwe beglazing. Afhankelijk van de ruimtes zal het gaan om veiligheids- of anti-inbraakglas (hoogbeveiligde ruimtes) ofwel...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.