AccueilNederlandEP-leden roepen op...

EP-leden roepen op tot Verdragswijzigingen om de rol van het Parlement te verbeteren en EU-brede referenda voor te stellen europahoy.news

Het rapport met de ontwerpwijzigingen van de Verdragen werd woensdag door de leden van het Europees Parlement goedgekeurd met 19 stemmen voor, zes tegen en één onthouding. De bijgevoegde resolutie werd aangenomen met twintig stemmen voor, zes tegen en geen onthoudingen. De leden van het Europees Parlement herhalen hun oproep om de EU-verdragen te wijzigen en vragen de Raad om “onmiddellijk en zonder overleg de voorstellen te presenteren […] aan de Europese Raad”, zodat Conventie het kan worden geconfigureerd.

Institutionele hervormingen en een mechanisme voor EU-brede referenda

De leden van het Europees Parlement roepen op tot een evenwichtiger systeem dat de rol van het Parlement zou verbeteren en de stemprocedures in de Raad zou wijzigen. Door het aantal besluiten dat via gekwalificeerde meerderheidsstemming (QMV) en de gewone wetgevingsprocedure (OLP) wordt genomen aanzienlijk te vergroten, zou de Unie beter toegerust zijn om actie te ondernemen. Bovendien zou het Parlement de bevoegdheid krijgen om wetgeving te initiëren en medewetgever te worden van de langetermijnbegroting van de EU.

Bovendien roepen de EP-leden op tot een omkering van de huidige rol van de Raad en het Parlement bij de benoeming van de voorzitter van de Commissie (die zal worden omgedoopt tot de “Europese uitvoerende macht”). Volgens de voorgestelde wijzigingen zou het Parlement de voorzitter van de Commissie benoemen en zou de Europese Raad zijn goedkeuring verlenen. Bovendien stellen de EP-leden voor om de voorzitter van de Commissie de mogelijkheid te geven om leden te selecteren op basis van hun politieke voorkeuren, terwijl tegelijkertijd een evenwicht in geografische en demografische termen wordt gewaarborgd.

Het ontwerprapport roept op tot de implementatie van een mechanisme voor EU-brede referenda over kwesties die verband houden met het optreden en beleid van de Unie (inclusief de goedkeuring van huidige voorstellen voor Verdragshervormingen), en om de bestaande participatiemechanismen te verbeteren.

EU-bevoegdheden en subsidiariteit

De leden van het Europees Parlement willen exclusieve bevoegdheden van de Unie instellen op het gebied van milieu en biodiversiteit, en gedeelde bevoegdheden op het gebied van de volksgezondheid, civiele bescherming, industrie en onderwijs. Zij stellen de bevordering voor van de gedeelde bevoegdheden van de Unie op het gebied van energie, buitenlandse zaken, externe veiligheid en defensie, het buitengrensbeleid op het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, en grensoverschrijdende infrastructuur.

Andere hervormingsgebieden

Het conceptrapport bevat ook voorstellen over:

  • buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid (sancties en voorlopige besluiten over de stappen van het uitbreidingsproces met gekwalificeerde meerderheid, evenals een defensie-unie met militaire capaciteit);
  • de interne markt, de economie en de begroting (bestrijding van belastingparadijzen, stemming met gekwalificeerde meerderheid voor belastingbesluiten, perioden van vijf jaar voor de langetermijnbegroting);
  • een protocol van sociale vooruitgang;
  • onderwijs;
  • handel en investeringen;
  • non-discriminatie (uitbreiding van de lijst van beschermde kwetsbare groepen, met verwijzing naar “gendergelijkheid” in alle Verdragen);
  • klimaat en milieu (het terugdringen van de opwarming van de aarde en het veiligstellen van de biodiversiteit als doelstellingen van de Unie, het beschermen van de natuurlijke basis van het leven en de dieren, in overeenstemming met de ‘één gezondheid’-aanpak);
  • energiebeleid (een geïntegreerde Europese energie-unie);
  • de ruimte van vrijheid, rechtvaardigheid en veiligheid (extra bevoegdheden voor Europol, gendergeweld en milieumisdaden vervolgd op grond van het EU-recht); En
  • migratie (gemeenschappelijke minimumburgerschaps- en visumnormen, strengere grensveiligheidsmaatregelen, economische en sociale stabiliteit en beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten).

Volgende stappen

Alle Europarlementariërs zullen tijdens de plenaire vergadering van 20 tot 23 november over het rapport stemmen.

Bronlink

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Het gratis filmfestival richting het jubileum begint in Rome europahoy.news

Het initiatief, getiteld "Faces and counter-faces of Hope", wordt geleid door de eerste afdeling van het Dicasterie voor Evangelisatie en stelt veertien vertoningen voor, van gisteren tot 21 april, met klassieke films en recentere werken, met deelname van regisseurs...

Appel de 414 millions de dollars pour les réfugiés palestiniens en Syrie, au Liban et en Jordanie

UNRWA a lancé mercredi un Appel de 414,4 millions de dollars pour les réfugiés palestiniens en Syrie et pour ceux qui ont fui le pays vers le Liban et la Jordanie voisins en raison du conflit. Continuer le soutien Le...

Het Parlement keurt de hervorming van de elektriciteitsmarkt van de EU goed

De maatregelen, bestaande uit een verordening en een richtlijn waarover al overeenstemming was bereikt met de Raad, werden aangenomen met respectievelijk 433 stemmen voor, 140 tegen en 15 onthoudingen, en 473 stemmen tegen, 80 en 27 onthoudingen. De wet zal...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.