AccueilNederlandDe EU ETS-emissies...

De EU ETS-emissies bleven dalen tijdens de Covid-19-pandemie

Gebaseerd op Prognoses van de lidstaten Afhankelijk van de EER zullen de ETS-emissies naar verwachting in 2030 met 41-48% en in 2040 met 55-62% afnemen ten opzichte van 2005. Het grootste deel van deze reductie zal naar verwachting plaatsvinden in de energiesector en vertegenwoordigt een vertraging ten opzichte van de historische emissies. bezuinigingen, aldus de briefingTrends en projecties van het EU-ETS. De verwachte reducties zouden groter kunnen worden naarmate het Fit for 55-pakket ten uitvoer wordt gelegd en de lidstaten ambitieuzere maatregelen in hun prognoses opnemen.

Wat de nieuwste trends betreft, zag 2020 de grootste jaarlijkse daling emissies sinds de introductie van het ETS in 2005. Hoewel er de afgelopen jaren een neerwaartse trend in de ETS-emissies is waargenomen, waaronder een aanzienlijke daling van 9% tussen 2018 en 2019, is er een daling van de vraag naar elektriciteit en van de industriële activiteit tijdens het eerste jaar van de ETS De Covid-19-pandemie heeft tot verdere substantiële reducties geleid. De briefing is gebaseerd op een gedetailleerde analyse van het rapport Trends en projecties van het EU-ETS in 2021opgesteld voor de EER door het European Topic Centre on Climate Change Mitigation and Energy.

Andere belangrijke bevindingen

  • Uitstoot van broeikasgassen vaste installaties in het EU-ETS ging van 1.530 miljoen ton kooldioxide-equivalent (MtCO2e) in 2019 naar 1.355 MtCO2e in 2020, een reductie van 11,4%. Dit is de grootste daling van de emissies sinds de start van het emissiehandelssysteem in 2005. Deze is alleen vergelijkbaar met de daling die in 2009 werd waargenomen, op het hoogtepunt van de financiële crisis.
  • Deze emissiereductie komt bovenop de opmerkelijke reductie van 9% die tussen 2018 en 2019 plaatsvond.
  • ETS-emissies van vliegtuigexploitanten daalde met 63%, waarbij het vliegverkeer tijdens de pandemie bijna werd stopgezet.
  • Het aantal beschikbare emissierechten overschreed voor het eerst sinds 2013 de jaarlijkse uitstoot, voornamelijk als gevolg van de lage vraag. Koolstof prijs daalde scherp in maart 2020, maar herstelde zich aan het eind van het jaar.
  • Volgens de prognoses van de lidstaten zullen de ETS-emissies in 2030 naar verwachting met 41-48% en in 2040 met 55-62% afnemen ten opzichte van 2005.

Het EU-ETS is een cap-and-trade-systeem dat ongeveer 36% van de totale broeikasgasemissies in de EU dekt. Het stelt een limiet aan de emissies van emissie-intensieve activiteiten zoals de productie van elektriciteit en warmte, de productie van cement, de productie van ijzer en staal, olieraffinage en andere industriële activiteiten, evenals de luchtvaart, binnen de Europese Economische Ruimte. Met dit emissiebudget kunnen bedrijven hun uitstoot verminderen en hun emissierechten verhandelen om de uitstoot van broeikasgassen tegen de laagste kosten te verminderen.

Bronlink

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

‘Kritische hiaten’ in het begrijpen van de klimaatverandering voeden de verspreiding van tropische ziekten europahoy.new

Uit het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), uitgevoerd in samenwerking met Reaching the Last Mile (RLM), een mondiaal gezondheidsinitiatief om verwaarloosde tropische ziekten (NTD’s) uit te bannen, is gebleken dat Stijgende temperaturen en veranderende weerpatronen veranderen de verspreiding van...

La CPI demande des mandats d’arrêt contre les dirigeants du Hamas et Netanyahu d’Israël

Dans un déclarationle procureur de la CPI, Karim Khan, a déclaré qu'il y avait des motifs raisonnables de croire que Yahya Sinwar, Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (Deif) et Ismail Haniyeh du Hamas « assumer la responsabilité pénale » pour meurtre, extermination...

Het meten van wachttijden in de gezondheidszorg: voor wie, waarom en hoe?

In tegenstelling tot andere landen zijn de huidige Belgische initiatieven om wachttijden te meten (d.m.v. enquêtes, op basis van administratieve gegevens, enz.) beperkt, versnipperd en vaak kortstondig of eenmalig. Tot op heden werden enkel de wachttijden in de Vlaamse...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.