AccueilNederlandDe diverse biosferen...

De diverse biosferen van de wereld ‘sluiten vrede met de natuurlijke wereld’ europahoy.news

Deze locaties bevorderen het behoud van de biodiversiteit met duurzaam gebruik en zijn gevestigd in 134 landen, waarbij alleen al in de afgelopen twee jaar 21 nieuwe reservaten zijn toegevoegd.

De snelle uitbreiding van dit netwerk getuigt van het groeiende besef dat onze gemeenschappelijke toekomst afhangt van het verzoenen van levensstijl met meer respect voor de natuur, zei Audrey Azoulay, directeur-generaal van het Cultureel Agentschap van de Verenigde Naties, UNESCO, ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Biosfeer. Reserveringen.

Ga gemeenschappelijke uitdagingen aan

“Op deze dag vieren we de diversiteit van deze locaties: hun veerkracht, de kennis die ze genereren en het voorbeeld dat ze geven, bijvoorbeeld door hun steun aan de groene economie of hun gebruik van hernieuwbare energiebronnen”, zei hij.

“We vieren het potentieel van biosfeerreservaten om de grote uitdaging van onze tijd aan te pakken: vrede sluiten met de natuurlijke wereld. In die zin hebben biosfeerreservaten veel te bieden.”

Biosfeerreservaten zijn geen conventionele beschermde gebieden, maar plekken waar ruim 275 miljoen mensen wonen en werken.

Deze locaties bestaan ​​overal waar mensen interactie hebben met de natuur en variëren in omvang van een enkele, kleine eilandgemeenschap tot uitgestrekte ecologische corridors die zich over continenten uitstrekken. Ze zijn ook de thuisbasis van veel inheemse volkeren, die een essentieel begrip en kennis van de aarde hebben.

Een voorbeeld is het Serengeti-Ngorongoro Biosfeerreservaat in Tanzania, dat een oppervlakte beslaat van ruim 4,3 miljoen hectare.

Het omvat het Serengeti National Park en het Ngorongoro Conservation Area en herbergt honderdduizenden dieren zoals gnoes, gazellen, giraffen, cheeta’s, luipaarden en antilopen. Het reservaat is ook de thuisbasis van de inheemse Maasai-bevolking.

Opnieuw opstarten en opnieuw uitvinden

“In deze biosfeerreservaten herstellen en herontdekken mensen hun relatie met het milieu op een tastbare manier, waarbij ze het behoud van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling beschouwen als verenigbare en onderling afhankelijke doelstellingen”, aldus mevrouw Azoulay.

Bovendien wordt het potentieel ervan vooral gedreven door jonge mensen, van wie velen betrokken zijn bij de inspanningen van UNESCO om de harmonie met de natuurlijke wereld te bevorderen, zei hij.

Mevrouw Azoulay beëindigde haar boodschap door mensen van over de hele wereld uit te nodigen om een ​​biosfeerreservaat te bezoeken.

“Je zult zeker plekken ervaren die echt buitengewoon zijn, niet alleen omdat ze de thuisbasis zijn van natuurlijke wonderen, maar ook omdat ze de thuisbasis zijn van buitengewone mensen”, zei hij.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Ik wacht op je in Rome, laten we bidden voor degenen die lijden onder oorlogen europahoy.new

In het Regina Caeli lanceert de paus opnieuw de uitnodiging om deel te nemen aan de eerste Wereldkinderdag die op 25 en 26 mei wordt gevierd: "We hebben uw vreugde en het verlangen naar een betere wereld nodig." ...

Première personne : « Je ne représente plus rien » – Voix des déplacés en Haïti

Lui et d'autres ont parlé à Eline Joseph, qui travaille pour l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Port-au-Prince avec une équipe qui apporte un soutien psychosocial aux personnes qui ont fui leur domicile à cause de la violence...

‘Ik ben niets meer waard’ – Stemmen van ontheemden in Haïti europahoy.news

Hij en anderen spraken met Eline Joseph, die voor de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Port-au-Prince werkt met een team dat psychosociale steun biedt aan mensen die hun huizen zijn ontvlucht vanwege geweld en onveiligheid. ze sprak met VN-nieuws...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.