AccueilACTUALITETragische bomaanslag op...

Tragische bomaanslag op bijeenkomst van Jehovah’s Getuigen in India

Bij een zeer verontrustende gebeurtenis die de mondiale religieuze gemeenschap heeft geschokt, vond er een bomexplosie plaats tijdens een bijeenkomst van Jehovah’s Getuigen in Kalamassery, vlakbij de havenstad Kochi, India. Dit tragische incident resulteerde in het hartverscheurende verlies van drie levens en veroorzaakte talloze verwondingen.

Ik ben van mening dat het in detail onderzoeken van het incident, de implicaties ervan en het werpen van licht op de bredere interreligieuze spanningen die in de regio heersen een must is, inclusief de relatie ervan met de verantwoordelijkheden van overheidsinstanties wereldwijd, niet alleen in India maar in Europa.

De aanval in India op de Jehova’s Getuigen

De persoon die verantwoordelijk is voor deze afschuwelijke daad identificeerde zichzelf als een voormalig lid van de kerk, die nu een radicale oppositie tegen hen heeft.zoals de bloedige aanval die in maart van dit jaar in Duitsland plaatsvond). Na de vermoedelijke bomaanslag gaf hij zich vrijwillig over aan de politie.

Op die noodlottige zondag waren ruim tweeduizend mensen aanwezig in het Zamra International Convention Center voor een driedaagse bijeenkomst van Jehovah’s Getuigen, toen plotseling een explosie door de menigte trok. De Directeur-generaal van de politie van Kerala, Darvesh Saheb, bevestigde dat het een IED-explosie (Improvised Explosive Device) was. Aanvankelijk eiste dit tragische incident onmiddellijk twee levens, later eiste dit een ander leven. Die van een 12-jarig meisje, vanwege de verwondingen veroorzaakt door de moordenaar.

De verdachte die Dominic Martin heet, heeft een videoboodschap op sociale media vrijgegeven waarin hij de verantwoordelijkheid voor zijn daden opneemt voordat hij zichzelf overgeeft aan de autoriteiten.

Deze onthulling heeft geleid tot een golf van onderzoeken door de politie, zoals gerapporteerd door The Times of India, die zijn beweringen en de ongerechtvaardigde redenen achter zijn daden onderzoekt.

Het incident heeft veel aandacht gekregen omdat het plaatsvond binnen een gemeenschap die slechts een klein deel van de religieuze samenstelling van India vertegenwoordigt. Volgens de laatste volkstelling uit 2011 vormen christenen ongeveer 2 procent van de Indiase bevolking van 1,4 miljard mensen. De Jehovah’s Getuigen, een Amerikaanse christelijke evangelische beweging die bekend staat om hun huis-aan-huis-evangelisatie-inspanningen, heeft ongeveer 60.000 leden in India, gebaseerd op informatie van de website van hun kerk.

Het aanvallen van vreedzame groepen

Dit incident is bijzonder verontrustend gezien de vreedzame en geweldloze principes die worden nageleefd door de Jehovah’s Getuigen, die ook politiek neutraal zijn. Zij hebben in verschillende landen te maken gehad met vervolging en beperkingen en behoorden tot degenen die ook hebben geleden onder de nazi’s tijdens de Holocaust.

De bomexplosie draagt ​​verder bij aan de spanningen tussen verschillende gemeenschappen in deze welvarende zuidelijke staat, waar ruim 31 miljoen mensen wonen. Volgens censusgegevens vormen moslims ongeveer 26 procent van de bevolking. Saheb drong er bij het publiek op aan de vrede te bewaren en het delen van provocerende inhoud op sociale mediaplatforms te vermijden.

Sommige media stellen dat het de moeite waard is te vermelden dat er de dag vóór de explosie een niet-gerelateerde gebeurtenis plaatsvond waarbij Khaled Mashal, een voormalige Hamas-leider, sprak tijdens een pro-Palestijnse bijeenkomst in Malappuram, Kerala – ongeveer 115 km ten noorden van de plaats van de explosie. Hoewel er geen bewijs is dat deze twee gebeurtenissen met elkaar in verband staan, suggereren sommige berichten op sociale media verbanden, wat de spanningen alleen maar heeft vergroot.

De toespraak van Mashal werd georganiseerd door een jongerensolidariteitsgroep die banden heeft met de islamitische Jamaat e Islami Hind-partij in Kerala – een actie die kritiek opriep van de heersende Bharatiya Janata-partij, die hindoe-nationalistisch is.

Dit tragisch incident benadrukt de dringende behoefte aan interreligieuze dialoog en begrip binnen ons diverse en complexe sociaal-religieuze landschap. Naarmate het onderzoek voortduurt, is het essentieel om zowel de slachtoffers als hun families in gedachten te houden en vrede en eenheid te benadrukken in deze uitdagende tijden, maar zonder te vergeten de vraag te stellen wat de verantwoordelijkheid is van regeringen bij het discrimineren van religieuze minderheden en van de reguliere media bij het propageren van de noemde discriminatie en laster tegen religieuze bewegingen als een bijna “politiek correcte” manier om erover te praten.

De gevaren van door de staat gesanctioneerde haat

De recente bomaanslag op een bijeenkomst van Jehovah’s Getuigen in Kalamassery, India, dient als een grimmige herinnering aan de verschrikkelijke gevolgen van religieuze onverdraagzaamheid. Het onderstreept de potentiële gevaren wanneer haat, openlijk of subtiel, wordt gepropageerd of gedoogd door overheidsinstanties (en vergroot door de media) tegen religieuze minderheden.

Religieuze minderheden, zoals de Jehova’s Getuigen in India en Europa, de Ahmadiyya-moslims, bahá’ís, leden van Scientology en anderen, bevinden zich vaak aan de ontvangende kant van maatschappelijke vooroordelen, die kunnen worden verergerd (zo niet geproduceerd) door staatssteun. gesanctioneerde vijandigheid. En dit gebeurt niet alleen in India, Pakistan, Bangladesh, China en Rusland, maar ook bij almachtige mensenrechtenverdedigers zoals Duitsland, Frankrijk, Hongarije en anderen. Ik weet het, het is ongelooflijk dat je landen als Duitsland en Frankrijk op het niveau van Rusland of China zou plaatsen, maar helaas zijn er overeenkomsten.

Terug naar de huidige zaak: de Jehovah’s Getuigen, een christelijke evangelische beweging, hebben wereldwijd te maken gehad met vervolging en beperkingen, ondanks hun vreedzame en politiek neutrale houding. Het recente incident in India, waarbij een voormalig lid van de kerk betrokken was, heeft de kwestie van religieuze onverdraagzaamheid scherp in de kijker gezet, evenals de rol die staten en antireligieuze organisaties spelen bij het radicaliseren van ex-leden van groepen.

Overheidsinstanties hebben in veel samenlevingen een aanzienlijke invloed op de vorming van de publieke opinie. Wanneer deze instanties vooroordelen tegen religieuze minderheden bevorderen of tolereren, dragen ze indirect bij aan het creëren van een omgeving van vijandigheid en intolerantie. Dit soort atmosfeer heeft het potentieel om individuen te radicaliseren en hen tot gewelddadige en terroristische daden te drijven.

Een nadere blik op de rol van staatsagentschappen bij het propageren van religieuze onverdraagzaamheid

Het idee dat door de staat gesanctioneerde haat een katalysator kan zijn voor terreurdaden wordt ondersteund door talloze onderzoeken en rapporten. Deze bronnen hebben de correlatie benadrukt tussen door de staat gesponsorde discriminatie en de toename van haatmisdrijven en terreurdaden. Organisaties zoals bijvoorbeeld Mensenrechtenwacht hebben herhaaldelijk de aandacht gevestigd op gevallen waarin het beleid en de retoriek van de staat een klimaat hebben geschapen dat bevorderlijk is voor haatmisdrijven. Hetzelfde is aangetoond door talrijke rapporten en analyses van Mensenrechten zonder grenzen en zelfs het gespecialiseerde tijdschrift BitterWinter.

In landen als India, dat een divers sociaal-religieus landschap kent, wordt de rol van overheidsinstanties nog belangrijker. Het bevorderen van haat of vooroordelen tegen welke religieuze groepering dan ook heeft het potentieel om het delicate evenwicht van religieuze harmonie te verstoren.

Het recente tragische incident in Kalamassery herinnert ons er duidelijk aan dat ongecontroleerde haat en onverdraagzaamheid kunnen escaleren tot geweld. Het benadrukt de mondiale verantwoordelijkheid van overheidsinstanties om hun invloed op verantwoorde wijze aan te wenden door eenheid en begrip te bevorderen in plaats van verdeeldheid en vijandigheid.

Overheidsinstanties spelen een cruciale rol die verder gaat dan alleen het handhaven van de openbare orde. Zij moeten zich actief richten op het bevorderen van religieuze tolerantie en respect. Om dit te bereiken is het implementeren van beleid nodig, zoals het beleid dat wordt benadrukt in het laatste rapport van de speciale VN-rapporteur voor de vrijheid van godsdienst of overtuiging, dat de interreligieuze dialoog aanmoedigt, onderwijsprogramma’s die het begrip en de acceptatie van verschillende geloofsovertuigingen bevorderen en strikte wetten tegen haatzaaiende uitlatingen en misdaden.

Concluderend kan worden gezegd dat het idee dat door de staat gesanctioneerde haat tot terreurdaden kan leiden, van aanzienlijk gewicht is. Het is een oproep aan overheidsinstanties over de hele wereld om na te denken over hun invloed bij het vormgeven van maatschappelijke perspectieven ten aanzien van religieuze minderheden. Alleen door tolerantie en respect voor alle religies actief te bevorderen, kunnen we hopen dergelijke tragische incidenten in de toekomst te voorkomen.

Referenties:

1. “Bomaanslag op bijeenkomst van Jehovah’s Getuigen in India kost drie doden en tientallen gewonden” – The Times of India

2. “Verdachte bomaanslag Jehovah’s Getuigen geeft zich over aan politie” – Press Trust of India

3. “Jehovah’s Getuigen in India” – Officiële website van de kerk

4. “Intercommunale spanningen in de zuidelijke staat van India” – Censusgegevens

5. “Voormalig Hamas-leider spreekt pro-Palestijnse bijeenkomst toe” – Officiële verklaring van de Bharatiya Janata-partij.

6. “Door de staat gesanctioneerde haat en de opkomst van terreurdaden” – Human Rights Watch

7. “Religieuze onverdraagzaamheid en de impact ervan op de samenleving” – Rapporten van de Verenigde Naties

8. “De rol van staatsagentschappen bij het bevorderen van religieuze harmonie” – International Journal of Religious Freedom.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Regie der Gebouwen onthult eerste gerestaureerde deel van de voorgevel van het Brusselse Justitiepaleis en het standbeeld Minerva

Het buitenschrijnwerk van de voorgevel wordt gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Hiervoor werden al testrestauraties uitgevoerd.   Een aantal van de ruiten wordt voorzien van  nieuwe beglazing. Afhankelijk van de ruimtes zal het gaan om veiligheids- of anti-inbraakglas (hoogbeveiligde ruimtes) ofwel...

De samenwerkingsreis van de Koningin naar Guatemala europahoy.news

Hare Majesteit de Koningin maakt van 4 tot en met 6 juni een samenwerkingsreis naar Guatemala. ​Doña Letizia zal kunnen leren over het werk dat de Spaanse Samenwerking in Guatemala ontwikkelt via projecten ter ondersteuning van kinderen, jongeren en gender,...

‘Schokkende’ aanslagen in Kharkiv, oproep om hulp aan burgers van Myanmar, maritieme rechtbank dringt aan op klimaatactie en bescherming van burgers europahoy.news

Denise Brown zei dat alle partijen de levens van burgers moeten beschermen tijdens het conflict, maar in Kharkiv zijn ze de afgelopen dagen in plaats daarvan in hun huizen aangevallen, waarbij bedrijven en transportverbindingen beschadigd en aangevallen zijn. “Mijn gedachten...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.