AccueilNederlandPlanning van de...

Planning van de terugkeer van burgers naar Oekraïne na de invasie europahoy.new

Er wordt geschat dat er de komende tien jaar 4,5 miljoen extra arbeidskrachten nodig zullen zijn.

VN-nieuws vroeg Michael Newson, Senior Coördinator van het Migratie- en Duurzame Ontwikkelingsprogramma bij de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Kiev, Oekraïne, over hoe mensen in hun thuisland bemoedigd kunnen worden.

Michaël Newson: De IOM heeft al een toename opgemerkt van het aantal Oekraïners dat ondanks de aanhoudende oorlog naar Oekraïne terugkeert. Talrijke onderzoeken hebben aangetoond dat een groot percentage van de Oekraïners die het land zijn ontvlucht, vooral degenen die in de Europese Unie wonen, van plan zijn terug te keren zodra de omstandigheden dit toelaten. We kunnen ook verwachten dat velen langdurig in het buitenland zullen blijven. Uit de huidige gegevens blijkt dat Oekraïne kan verwachten dat een groter deel van de overzeese bevolking na de oorlog zal terugkeren dan we in andere post-conflictsituaties hebben gezien.

Wanneer en of Oekraïners in het buitenland naar het land terugkeren, zal afhangen van een aantal factoren, waaronder hun omstandigheden in hun toevluchtslanden en in Oekraïne. Het aantal mensen dat ervoor kiest terug te keren naar Oekraïne zal ook afhangen van het soort beleid en programma’s dat de Oekraïense regering en de internationale gemeenschap implementeren om terugkeer te bevorderen.

In Oekraïne zijn al wederopbouwinspanningen, waaronder scholen, aan de gang.

In Oekraïne zijn al wederopbouwinspanningen, waaronder scholen, aan de gang.

VN-nieuws: Welke voorwaarden zijn nodig om mensen aan te moedigen naar huis terug te keren?

Michaël Newson: Veiligheid is uiteraard een belangrijk criterium. Totdat mensen zich veilig en op hun gemak voelen wanneer ze naar huis terugkeren, zullen eventuele stimuleringsprogramma’s waarschijnlijk een beperkt effect hebben. Mensen willen een gevoel van economische stabiliteit ervaren en het vertrouwen dat zij bij hun terugkeer in staat zullen zijn zichzelf en hun gezinnen te onderhouden. Daarom is het essentieel om ervoor te zorgen dat basisgezondheidszorg en onderwijs aanwezig zijn.

Het ontwikkelen van programma’s om mensen in het buitenland te koppelen aan werkgelegenheid in Oekraïne, zelfs vóór hun terugkeer, zal een grote bijdrage leveren aan het aanmoedigen van mensen om naar het land terug te keren. We praten vaak over het bieden van financiële prikkels voor terugkeer om de kosten van terugkeer en hervestiging aan te pakken. Uiteindelijk moeten stimuleringspakketten de waargenomen risico’s op terugkeer van mensen verkleinen. Daartoe behoren veiligheidsrisico’s, maar ook economische risico’s en het risico dat zij, als zij besluiten hun besluit terug te draaien, niet naar hun land van toevlucht kunnen terugkeren.

VN-nieuws: Hoe zal IOM het ministerie van Economische Zaken ondersteunen in het proces van re-integratie van Oekraïners en het garanderen van een soepele overgang naar de arbeidsmarkt?

Michaël Newson: Dit zijn precies het soort gesprekken die we momenteel voeren met collega’s van het Ministerie van Economische Zaken en de Internationale Arbeidsorganisatie (I LO).

De landbouw is een van de belangrijkste industrieën in Oekraïne.

De landbouw is een van de belangrijkste industrieën in Oekraïne.

Wat absoluut essentieel is, is dat programma’s op bewijsmateriaal zijn gebaseerd. We moeten programma’s ontwikkelen die inspelen op de zorgen die Oekraïners in het buitenland hebben als ze overwegen terug te keren en op de problemen waarmee mensen die al zijn teruggekeerd te maken krijgen bij hun re-integratie en overgang naar de arbeidsmarkt.

We kunnen ook leren van eerdere naoorlogse scenario’s. We moeten erkennen dat, net als iedereen die een grote verhuizing overweegt, het hebben van een baan en het kunnen onderhouden van uw eigen levensonderhoud slechts een deel van de verhuiszorgen is.

Het ontwikkelen van diensten voor potentiële terugkeerders die het proces van het vinden van huisvesting, het inschrijven van kinderen op school, het vinden van een baan of het verbinden met gezondheidszorgdiensten voor bestaande en chronische gezondheidsproblemen helpen en vergemakkelijken, zal ook de terugkeer bevorderen en een soepele overgang garanderen.

Wat we willen vermijden is het bieden van prikkels voor terugkeer en re-integratie die terugkeerders in een gunstiger positie plaatsen dan degenen die in het land zijn gebleven, omdat dit sociale spanningen kan veroorzaken.

VN-nieuws: Als er niet genoeg Oekraïense werknemers zijn die na de oorlog naar huis terugkeren, welke invloed zal dit dan hebben op de arbeidsmarkt?

Michaël NewsonGezien de demografische situatie in Oekraïne, zelfs vóór de grootschalige invasie, is het duidelijk dat terugkerende Oekraïners alleen niet voldoende zullen zijn om in de toekomst aan de behoeften van de arbeidsmarkt van het land te voldoen, zowel voor de wederopbouw als voor het bredere economische herstel.

Het ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven dat er de komende tien jaar mogelijk nog eens 4,5 miljoen werknemers nodig zullen zijn om aan de behoeften van de arbeidsmarkt en aan de economische doelstellingen te voldoen.

Inkomende arbeidsmigratie zal een van de vele instrumenten zijn die worden gebruikt om dit probleem aan te pakken.

Oekraïne is een van de vele landen in de regio die traditioneel niet als immigratielanden worden gezien, maar die hun beleid moeten heroverwegen en moeten overwegen buitenlandse werknemers aan te trekken om de groeiende gaten op de arbeidsmarkt op te vullen, zowel op het gebied van hogere als lagere vaardigheidsniveaus.

Veel Oekraïners die tijdens de vroege stadia van de invasie in kelders moesten wonen, ontvluchtten het land.

Veel Oekraïners die tijdens de vroege stadia van de invasie in kelders moesten wonen, ontvluchtten het land.

Naast deze prioriteiten moeten we ook kapitaalinvesteringen zoals machines en automatisering overwegen, evenals een herontwerp van management- en operationele structuren die de productiviteit kunnen verhogen.

VN-nieuws: Hoe uitdagend verwacht u dat de naoorlogse periode zal zijn nu Oekraïne zich weer aanpast aan vredestijd?

Michaël Newson: De uitdagingen waarmee Oekraïne zelfs vóór de grootschalige invasie werd geconfronteerd, waren aanzienlijk. Het is duidelijk dat de oorlog een aantal van deze uitdagingen op het gebied van demografie, sociale voorzieningen en economische ontwikkeling heeft verergerd.

Ik ben echter bemoedigd en bemoedigd door de bereidheid van de Oekraïense regering om deze uitdagingen direct te onderkennen en aan te pakken. De regering en het volk van Oekraïne hebben de afgelopen achttien maanden een ongelooflijke veerkracht en aanpassingsvermogen getoond.

Er is geen reden om aan te nemen dat zij, met de steun van de internationale gemeenschap, zich niet kunnen aanpassen om de wederopbouw en het economisch herstel van het land te stimuleren als er vrede komt.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Afrikaanse vrouwen in de frontlinie van de vredeshandhaving europahoy.news

In 2022 was Baah een van de 173 Ghanese vrouwelijke vredeshandhavers die dienden in de VN-interimmissie in Libanon. Ze was ook een van de 6.200 geüniformeerde vrouwelijke vredessoldaten (militairen en politiepersoneel) die dienden in de twaalf vredesmissies ter...

EP-leden willen nauwkeurige etikettering van het ontbijt

De herziening beoogt een preciezere oorsprongsetikettering om consumenten te helpen een weloverwogen keuze te maken voor een bepaald aantal agrovoedingsproducten. Woensdag heeft de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid haar standpunt over de herziening van de wet aangenomen EU handelsnormen voor...

Boheemse buurten en creatieve ruimtes europahoy.news

Ontdek de charme van Berlijn: Boheemse buurten en creatieve ruimtes Berlijn, de hoofdstad van Duitsland, is een levendige en levendige stad die door de jaren heen zijn Boheemse essentie en creatieve geest heeft weten te behouden. In de straten...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.