AccueilNederlandOnafhankelijke deskundigen van...

Onafhankelijke deskundigen van de VN veroordelen op ondubbelzinnige wijze het geweld tegen burgers in Israël en Gaza

In een persberichthebben de deskundigen de meedogenloze aanvallen van Hamas op Israëlische burgers vanaf 7 oktober aan de kaak gesteld. Ze benadrukten ook hun bezorgdheid over de slachtoffers van de daaropvolgende terrorismebestrijdingsmaatregelen van Israëlische strijdkrachten.

“Wij betreuren de omvang van de brutale aanval op moeders, kinderen, baby’s, ouderen en gewone burgers die hun dagelijkse leven leiden op de Joodse Sjabbat en op een Joodse religieuze feestdag (Soekot),” zei Fionnuala Ní Aoláin. Speciale Rapporteur voor de bescherming van de mensenrechten bij de bestrijding van terrorismeen Morris Tidball-Binz, Speciale Rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies.

Terroristische daden, hoe gruwelijk ook, rechtvaardigen absoluut niet het plegen van ernstige schendingen van het internationaal recht, waaronder oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid, de Raad voor de Mensenrechten-benoemde deskundigen opgemerkt.

Overlevenden ‘onherstelbaar beschadigd’

De door de VN-Mensenrechtenraad benoemde deskundigen – die onafhankelijk zijn van welke natie of het VN-secretariaat dan ook – benadrukten dat de ‘essentie van terrorisme’ het richten op burgers is, en dat terroristische aanslagen de families en overlevenden van de slachtoffers ‘onherstelbaar beschadigd’ achterlaten.

Naast de brutale aanvallen werden naar schatting 200 mensen, waaronder ouderen, moeders, kinderen en baby’s, en ernstig gewonden, ontvoerd en gegijzeld.

Hoewel de diepe en decennialange grieven en schendingen van de mensenrechten van het Palestijnse volk onder bezetting worden erkend, rechtvaardigt niets het op deze manier aanvallen op burgers, aldus de release.

“Gijzeling is absoluut verboden onder het internationaal recht en vormt een oorlogsmisdaad”, zeiden de deskundigen, waarbij ze benadrukten dat het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) toegang moet krijgen tot de gegijzelden en dat zij medische zorg moeten krijgen.

“De gijzelaars die door Hamas zijn gevangengenomen en incommunicado vastgehouden, mogen geen schade lijden. Ze moeten worden vrijgelaten”, zeiden de experts.

Gezinnen ontvluchten hun verwoeste wijk Tal al-Hawa om hun toevlucht te zoeken in de zuidelijke Gazastrook.

Geen rechtvaardiging voor schendingen tegen burgers

De VN-experts benadrukten ook hun even grote zorg voor de slachtoffers van terrorismebestrijdingsmaatregelen. Terroristische daden, hoe gruwelijk ook, rechtvaardigen absoluut geen ernstige schendingen van het internationaal recht, waaronder oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid, aldus de deskundigen.

In navolging van de mening van de secretaris-generaal van de VN zeiden zij dat het evacuatiebevel voor de Gazanen ongeveer 1,1 bedroeg. miljoen mensen, waarvan de meerderheid kinderen, zullen verwoestende gevolgen hebben.

Ze veroordeelden de volledige belegering van de enclave, inclusief het afsluiten van water en elektriciteit, wat “de oorlogsmisdaad van de uithongering van burgers zou kunnen vormen”, aldus het persbericht.

“Scholen en ziekenhuizen vol burgers – voornamelijk vrouwen en kinderen – kunnen geen legitiem militair doelwit vormen voor zowel staats- als niet-staatsgewapende groepen”, aldus de deskundigen.

“De ernstige verwoesting van het Al-Ahli-ziekenhuis onderstreept de humanitaire gevolgen van het niet naleven van het internationaal humanitair recht”, voegde ze eraan toe.

Internationaal pleidooi

De deskundigen riepen alle staten op om hun verplichting na te komen om de eerbiediging van het internationaal humanitair recht door alle partijen te garanderen, inclusief de landen die in een positie zijn om invloed op hen uit te oefenen en de verantwoordelijkheid voor alle schendingen te waarborgen.

Speciale Rapporteurs worden benoemd door de VN-Mensenrechtenraad en maken deel uit van wat bekend staat als de VN-MensenrechtenraadSpeciale procedures. De deskundigen hebben de opdracht om toezicht te houden op en te rapporteren over specifieke thematische kwesties of landensituaties.

Zij dienen in hun individuele hoedanigheid, zijn geen VN-personeel en ontvangen geen salaris.

Oorspronkelijk gepubliceerd in

The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Afrikaanse vrouwen in de frontlinie van de vredeshandhaving europahoy.news

In 2022 was Baah een van de 173 Ghanese vrouwelijke vredeshandhavers die dienden in de VN-interimmissie in Libanon. Ze was ook een van de 6.200 geüniformeerde vrouwelijke vredessoldaten (militairen en politiepersoneel) die dienden in de twaalf vredesmissies ter...

EP-leden willen nauwkeurige etikettering van het ontbijt

De herziening beoogt een preciezere oorsprongsetikettering om consumenten te helpen een weloverwogen keuze te maken voor een bepaald aantal agrovoedingsproducten. Woensdag heeft de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid haar standpunt over de herziening van de wet aangenomen EU handelsnormen voor...

Boheemse buurten en creatieve ruimtes europahoy.news

Ontdek de charme van Berlijn: Boheemse buurten en creatieve ruimtes Berlijn, de hoofdstad van Duitsland, is een levendige en levendige stad die door de jaren heen zijn Boheemse essentie en creatieve geest heeft weten te behouden. In de straten...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.