AccueilNederlandOm de groene...

Om de groene transitie te versnellen steunen de EP-leden strengere CO2-emissiedoelstellingen voor vrachtwagens en bussen

In een historische stap in de strijd tegen de klimaatverandering heeft de Milieucommissie van de Europese Unie strengere doelstellingen voor de vermindering van de CO2-emissies voor zware bedrijfsvoertuigen (HDV’s), waaronder vrachtwagens, bussen en aanhangwagens, gesteund. Deze stap is gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit in de hele EU en sluit aan bij de bredere doelstellingen van de Europese Green Deal en REPowerEU.

Zware vrachtwagens, een categorie die alles omvat, van stadsbussen tot langeafstandsvrachtwagens, zijn verantwoordelijk voor 25% van de broeikasgasemissies van het wegvervoer in de EU. Dit maakt het tot een belangrijk doelwit in de strijd van de EU tegen klimaatverandering.

Commissie milieubeheer en CO2-emissies

De Milieucommissie heeft de voorstellen die gericht zijn op het versterken van de Europese CO2-emissienormen voor nieuwe vrachtwagens aangenomen met 48 stemmen voor, 36 tegen en één onthouding. Volgens het rapport zullen deze maatregelen een sleutelrol spelen bij het terugdringen van de uitstoot van het gehele vrachtwagenpark, waardoor de EU haar klimaatneutraliteitsdoelstelling tegen 2050 zal kunnen verwezenlijken.

De EP-leden stelden robuuste doelstellingen voor de reductie van de CO2-uitstoot voor voor middelzware en zware vrachtwagens, inclusief voertuigen voor professioneel gebruik zoals vuilniswagens, kippers of betonmixers, en bussen. De doelstellingen zijn vastgesteld op een reductie van 45% voor de periode 2030-2034, oplopend tot een reductie van 70% voor 2035-2039 en een reductie van 90% in 2040.

BovendienVanaf 2030 moeten alle nieuw geregistreerde stadsbussen emissievrije voertuigen zijn, met een tijdelijke vrijstelling tot 2035 voor streekbussen die onder strikte voorwaarden op biomethaan rijden.

De commissie stelde ook de oprichting voor van een “Jaarlijks Zero-Emission HDV Forum” om de efficiënte en kosteneffectieve inzet van laad- en tankinfrastructuur te vergemakkelijken. Tegen eind 2026 moet de Commissie de mogelijkheid beoordelen om een ​​methodologie te ontwikkelen voor het rapporteren van CO2-emissies over de gehele levenscyclus van nieuwe vrachtwagens.

Het rapport over de Groene Transitie

Rapporteur Bas Eickhout (Groenen/ALE, NL) zei:

“De transitie naar emissievrije vrachtwagens en bussen is niet alleen essentieel voor het behalen van onze klimaatdoelstellingen, maar ook een cruciale motor voor schonere lucht in onze steden. We brengen duidelijkheid voor een van Europa’s toonaangevende productie-industrieën en een duidelijke stimulans om te investeren in elektrificatie en waterstof. Wij bouwen voort op het voorstel van de Commissie, maar met meer ambitie. We willen de reikwijdte van de regels uitbreiden naar kleine en middelgrote vrachtwagens en professionele voertuigen – sectoren die bijzonder belangrijk zijn voor de stedelijke luchtkwaliteit – en we passen verschillende doelstellingen en criteria aan om gelijke tred te houden met de realiteit naarmate de transitie vordert. sneller dan verwacht. »

Verwacht wordt dat de leden van het Europees Parlement het rapport zullen aannemen tijdens de plenaire vergadering in november II 2023. Dit zal het onderhandelingsstandpunt van het Parlement vormen met EU-regeringen over de definitieve vorm van de wetgeving.

De Commissie had eerder een aanvraag ingediend wetsvoorstel om CO2 vast te leggen normen voor zware voertuigen vanaf 2030 om de doelstelling van klimaatneutraliteit van de EU tegen 2050 te helpen verwezenlijken en de vraag naar geïmporteerde fossiele brandstoffen terug te dringen.

Met deze stap zet de EU een belangrijke stap in de richting van een groenere toekomst, door haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen en de weg vrij te maken voor schonere lucht en een gezonder milieu voor haar burgers.

Oorspronkelijk gepubliceerd in The European Times.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Ik wacht op je in Rome, laten we bidden voor degenen die lijden onder oorlogen europahoy.new

In het Regina Caeli lanceert de paus opnieuw de uitnodiging om deel te nemen aan de eerste Wereldkinderdag die op 25 en 26 mei wordt gevierd: "We hebben uw vreugde en het verlangen naar een betere wereld nodig." ...

Première personne : « Je ne représente plus rien » – Voix des déplacés en Haïti

Lui et d'autres ont parlé à Eline Joseph, qui travaille pour l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Port-au-Prince avec une équipe qui apporte un soutien psychosocial aux personnes qui ont fui leur domicile à cause de la violence...

‘Ik ben niets meer waard’ – Stemmen van ontheemden in Haïti europahoy.news

Hij en anderen spraken met Eline Joseph, die voor de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Port-au-Prince werkt met een team dat psychosociale steun biedt aan mensen die hun huizen zijn ontvlucht vanwege geweld en onveiligheid. ze sprak met VN-nieuws...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.