AccueilNederlandMoge dankbaarheid het...

Moge dankbaarheid het licht zijn dat altijd uit ons hart voortkomt europahoy.news

Angelus

De Engel des Heren kondigde dit aan Maria aan.
En zij werd zwanger van de Heilige Geest.
Ave Maria…

Hier is de dienstmaagd van de Heer.
Laat mij uw woord volgen.
Ave Maria…

En het Woord werd vlees.
En hij woonde onder ons.
Ave Maria…

Bid voor ons, heilige moeder van God.
Zodat wij de beloften van Christus waardig mogen zijn.

We bidden.
Wij vragen uw genade, Heer
stroomt in onze geest;
zodat degenen die door de engelboodschapper de incarnatie van Christus, uw Zoon, door zijn lijden en het kruis hebben gekend, naar de glorie van de opstanding mogen worden geleid. Door Christus, onze Heer zelf.

Amen.

Glorie aan de Vader… (drie keer)
Eeuwige rust…

Apostolische of pauselijke zegen

Heer zij met u en met uw geest.
Moge de naam Almachtige God u zegenen,
De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

Angelus

V/. De engel van de Heer kondigde aan Maria aan:

R/. en bedacht door het werk en de genade van de Heilige Geest

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met je, gezegend ben jij onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je baarmoeder, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

V/. Hier is de dienstmaagd van de Heer.

R/ Moge mij geschieden volgens uw woord

God behoede je, Maria…

V/. En het Woord van God werd vlees.

R/Y woonde onder ons

God behoede je, Maria…

V/. Bid voor ons, heilige Moeder van God.

R/.Zodat we het waard zijn om de beloften en genaden van Onze Heer Jezus Christus te verwezenlijken.

Laten we bidden: Wij smeken U, Heer, om uw genade in onze zielen uit te storten, zodat wij die, door de aankondiging van de engel, de incarnatie van uw Zoon Jezus Christus, Onze Heer, hebben gekend, door de verdiensten mogen worden gebracht van zijn lijden en kruis tot glorie van zijn opstanding. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

V/. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

R/. Zoals het was in het begin, nu en voor altijd, voor altijd en altijd. Amen (drie keer).

V/. Geef hen, Heer, eeuwige rust.

R/. En laat het eeuwige licht op hen schijnen.

Rust in vrede. Amen.

Apostolische of pauselijke zegen

V/. De Heer zij met u.
R/. En met je geest.

V/.Gezegend zij de Naam van de Heer!
R/. Nu en voor altijd.

V/. Onze hulp is de Naam van de Heer.
R/. Die hemel en aarde heeft gemaakt.

V/. Moge de zegen van de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest op u neerdalen.
R/. Amen

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Regie der Gebouwen onthult eerste gerestaureerde deel van de voorgevel van het Brusselse Justitiepaleis en het standbeeld Minerva

Het buitenschrijnwerk van de voorgevel wordt gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Hiervoor werden al testrestauraties uitgevoerd.   Een aantal van de ruiten wordt voorzien van  nieuwe beglazing. Afhankelijk van de ruimtes zal het gaan om veiligheids- of anti-inbraakglas (hoogbeveiligde ruimtes) ofwel...

De samenwerkingsreis van de Koningin naar Guatemala europahoy.news

Hare Majesteit de Koningin maakt van 4 tot en met 6 juni een samenwerkingsreis naar Guatemala. ​Doña Letizia zal kunnen leren over het werk dat de Spaanse Samenwerking in Guatemala ontwikkelt via projecten ter ondersteuning van kinderen, jongeren en gender,...

‘Schokkende’ aanslagen in Kharkiv, oproep om hulp aan burgers van Myanmar, maritieme rechtbank dringt aan op klimaatactie en bescherming van burgers europahoy.news

Denise Brown zei dat alle partijen de levens van burgers moeten beschermen tijdens het conflict, maar in Kharkiv zijn ze de afgelopen dagen in plaats daarvan in hun huizen aangevallen, waarbij bedrijven en transportverbindingen beschadigd en aangevallen zijn. “Mijn gedachten...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.