AccueilNederlandMoge dankbaarheid het...

Moge dankbaarheid het licht zijn dat altijd uit ons hart voortkomt europahoy.news

Angelus

De Engel des Heren kondigde dit aan Maria aan.
En zij werd zwanger van de Heilige Geest.
Ave Maria…

Hier is de dienstmaagd van de Heer.
Laat mij uw woord volgen.
Ave Maria…

En het Woord werd vlees.
En hij woonde onder ons.
Ave Maria…

Bid voor ons, heilige moeder van God.
Zodat wij de beloften van Christus waardig mogen zijn.

We bidden.
Wij vragen uw genade, Heer
stroomt in onze geest;
zodat degenen die door de engelboodschapper de incarnatie van Christus, uw Zoon, door zijn lijden en het kruis hebben gekend, naar de glorie van de opstanding mogen worden geleid. Door Christus, onze Heer zelf.

Amen.

Glorie aan de Vader… (drie keer)
Eeuwige rust…

Apostolische of pauselijke zegen

Heer zij met u en met uw geest.
Moge de naam Almachtige God u zegenen,
De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

Angelus

V/. De engel van de Heer kondigde aan Maria aan:

R/. en bedacht door het werk en de genade van de Heilige Geest

Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met je, gezegend ben jij onder alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je baarmoeder, Jezus. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

V/. Hier is de dienstmaagd van de Heer.

R/ Moge mij geschieden volgens uw woord

God behoede je, Maria…

V/. En het Woord van God werd vlees.

R/Y woonde onder ons

God behoede je, Maria…

V/. Bid voor ons, heilige Moeder van God.

R/.Zodat we het waard zijn om de beloften en genaden van Onze Heer Jezus Christus te verwezenlijken.

Laten we bidden: Wij smeken U, Heer, om uw genade in onze zielen uit te storten, zodat wij die, door de aankondiging van de engel, de incarnatie van uw Zoon Jezus Christus, Onze Heer, hebben gekend, door de verdiensten mogen worden gebracht van zijn lijden en kruis tot glorie van zijn opstanding. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

V/. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

R/. Zoals het was in het begin, nu en voor altijd, voor altijd en altijd. Amen (drie keer).

V/. Geef hen, Heer, eeuwige rust.

R/. En laat het eeuwige licht op hen schijnen.

Rust in vrede. Amen.

Apostolische of pauselijke zegen

V/. De Heer zij met u.
R/. En met je geest.

V/.Gezegend zij de Naam van de Heer!
R/. Nu en voor altijd.

V/. Onze hulp is de Naam van de Heer.
R/. Die hemel en aarde heeft gemaakt.

V/. Moge de zegen van de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest op u neerdalen.
R/. Amen

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Joodse leider veroordeelt religieuze haatmisdrijven en roept op tot respect voor minderheidsreligies in Europa europahoy.new

Rabbi Avi Tawil sprak vorige week met hartstocht in het Europees Parlement en vestigde dringend de aandacht op de lange geschiedenis van antisemitische haatmisdrijven tegen zichtbaar Joodse kinderen over het hele continent. Hij traceerde de diepe wortels van...

De Joodse leider veroordeelt religieuze haatmisdrijven en roept op tot respect voor minderheidsreligies in Europa

Rabbi Avi Tawil sprak vorige week met hartstocht in het Europees Parlement en vestigde dringend de aandacht op de lange geschiedenis van antisemitische haatmisdrijven tegen zichtbaar Joodse kinderen over het hele continent. Hij traceerde de diepe wortels van...

Het aanpakken van de gezondheidseffecten van klimaatverandering en het opschalen van digitale klimaatactie in de schijnwerpers op COP28 europahoy.news

Voorafgaand aan de eerste ‘Gezondheidsdag’ op een VN-klimaatconferentie ondertekenden afgevaardigden een nieuwe verklaring over klimaat en gezondheid en bespraken ze afzonderlijk de rol die digitale technologie kan spelen in klimaatactie. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties verwelkomde de...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.