AccueilNederlandHet wegverkeer en...

Het wegverkeer en de verwarming van woningen veroorzaken een slechte luchtkwaliteit in heel Europa

Emissies van het wegverkeer en de verwarming van woningen die de oorzaak zijn van schendingen van de EU-luchtkwaliteitsnormen in heel Europa – Europees Milieuagentschap

In de periode 2014 tot en met 2020 zijn volgens de briefing 944 luchtkwaliteitsplannen gerapporteerd aan het EEA.Beheer van de luchtkwaliteit in Europa‘. De autoriteiten in de lidstaten moeten dit opzetten luchtkwaliteitsplannen om de luchtverontreiniging terug te dringen in gebieden waar de EU-luchtkwaliteitsnormen worden overschreden en om de volksgezondheid en ecosystemen te beschermen. Het merendeel van de luchtkwaliteitsplannen is gericht op het terugdringen van de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) en fijnstof met een diameter van 10 µm of minder (PM10).

Van 2014 tot 2020 heeft iets minder dan twee derde van alle gevallen gerapporteerd overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen hielden verband met het drukke verkeer in stedelijke centra en de nabijheid van belangrijke wegen, voornamelijk als gevolg van de uitstoot van stikstofoxiden (NOX). Wegverkeer was een belangrijke bron van luchtvervuiling in het westen en noorden Europamet zes landen, namelijk Oostenrijk, Denemarken, Finland, Nederland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk*waarbij het wegverkeer als enige bron van overschrijdingen wordt vermeld.

In Zuid- en Oost-Europa daarentegen wel huishoudelijke verwarming was een belangrijke bron van overschrijdingen van de normen voor PM10. Landen die woningverwarming melden als een belangrijke oorzaak van overschrijdingen zijn onder meer Kroatië, Cyprus, Bulgarije, Italië, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië.

Wat betreft de maatregelen die zijn genomen om de emissies in het kader van de luchtkwaliteitsplannen te verminderen, was tweederde gericht op het terugdringen van de uitstoot van NOX uit de transportsector, terwijl slechts 12% zich richtte op de verwarming van woningen en 4% op de landbouwsector, waarbij de laatste twee belangrijke bronnen van fijn stof zijn.

Volgens het EMA-rapport ‘Luchtkwaliteit in Europa 2021‘, veroorzaakte blootstelling aan luchtverontreiniging een aanzienlijke last van voortijdige sterfte en ziekte in de 27 EU-lidstaten in 2019, met 307.000 voortijdige sterfgevallen toegeschreven aan fijn stof en 40.400 aan NO2.

Onder de Europese Green Deal Actieplan voor nulvervuilingheeft de Europese Commissie de Doelstelling voor 2030: het terugdringen van het aantal voortijdige sterfgevallen veroorzaakt door PM2.5 met minstens 55% vergeleken met het niveau van 2005. Daartoe heeft de Europese Commissie zich ertoe verbonden relevant beleid te herzien dat de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen aan de bron terugdringt, bijvoorbeeld door het wegvervoer en gebouwen. De Commissie herziet ook de Richtlijnen voor de luchtkwaliteit uitlijnen EU-luchtkwaliteitsnormen nauwer mee nieuwe WHO-richtlijnen voor luchtkwaliteit gepubliceerd in september 2021.

Achtergrondinformatie over luchtkwaliteitsplannen

Die van de EU richtlijnen voor de luchtkwaliteit set normen voor de luchtkwaliteit voor bepaalde verontreinigende stoffen in de lucht om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Als deze waarden worden overschreden, zijn de lidstaten verplicht de nodige maatregelen te nemen om de concentraties van luchtverontreinigende stoffen terug te dringen en een luchtkwaliteitsplan op te stellen waarin passende maatregelen zijn vastgelegd. Het doel is om de overschrijdingsperiode zo kort mogelijk te houden.

*EER-producten, websites en diensten kunnen verwijzen naar onderzoek dat is uitgevoerd vóór de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de EU. Onderzoek en gegevens met betrekking tot het VK zullen over het algemeen worden uitgelegd aan de hand van terminologie zoals: “EU-27 en het VK” of “EER-32 en het VK”. Uitzonderingen op deze aanpak zullen worden verduidelijkt in de context van het gebruik ervan.

Oorspronkelijk gepubliceerd in

The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De VN stellen de Internationale Dag van bezinning over de genocide in Srebrenica in europahoy.news

Door een resolutie met dezelfde titel aan te nemen, vroeg de Vergadering de secretaris-generaal ook om een ​​outreachprogramma over de genocide in Srebrenica op te zetten ter voorbereiding op de dertigste verjaardag volgend jaar. Het is meer veroordeelde elke ontkenning...

Après 76 ans : le cercueil du tsar Ferdinand part lundi pour la Bulgarie

Le cercueil contenant la dépouille mortelle du tsar Ferdinand part lundi soir pour la Bulgarie. Cela a été rapporté par l'Église catholique « St. Augustin» dans la ville allemande de Coburg, dans la crypte de laquelle le...

De Regie der Gebouwen onthult eerste gerestaureerde deel van de voorgevel van het Brusselse Justitiepaleis en het standbeeld Minerva

Het buitenschrijnwerk van de voorgevel wordt gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Hiervoor werden al testrestauraties uitgevoerd.   Een aantal van de ruiten wordt voorzien van  nieuwe beglazing. Afhankelijk van de ruimtes zal het gaan om veiligheids- of anti-inbraakglas (hoogbeveiligde ruimtes) ofwel...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.