AccueilNederlanddialoog en het...

dialoog en het creëren van vertrouwen, de sleutel tot het verlichten van de spanningen europahoy.news

Instructies ambassadeurs Caroline Ziadeh, speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal, noemde een “ernstig” incident op 24 september, waarbij vijf mensen – waaronder een politieagent uit Kosovo – werden gedood en anderen gewond raakten.

“[These events] “Het verergerde een toch al verslechterend veiligheidsklimaat, gekenmerkt door een sfeer van wederzijds wantrouwen en tegenstrijdige percepties die grote delen van de bevolking treffen”, zei hij, vooral in het noorden van Kosovo en onder de Servische gemeenschappen in Kosovo in andere delen van Kosovo.

Boycot van de verkiezingen van april

Mevrouw Ziadeh, tevens hoofd van de VN-missie voor tijdelijk bestuur in Kosovo (UNMIK), voegde eraan toe dat de verslechterende veiligheidssituatie werd verergerd door de boycot van lokale verkiezingen door de Kosovo-Servische gemeenschap in april, wat vooral van belang was in gebieden waar zij de meerderheid vormen.

“De huidige politieke impasse, met zijn impact op de veiligheid en het welzijn van de bevolking, kan alleen worden overwonnen door middel van compromissen”, benadrukte hij.

Politieke verantwoordelijkheden

Nu de situatie blijft verslechteren, hebben politieke leiders aan beide kanten een belangrijke verantwoordelijkheid om tegemoet te komen aan de veiligheidsbehoeften en bredere sociaal-economische zorgen van alle segmenten van de samenleving, zei mevrouw Ziadeh.

De sfeer van wederzijds wantrouwen, opruiende publieke beschuldigingen en verdeeldheid zaaiende politieke retoriek heeft de communicatiekanalen onder druk gezet en de spanningen onder de bevolking aangewakkerd.

“In plaats van de spanningen aan te wakkeren via politieke boodschappen gericht op één groep, hebben gekozen leiders de verantwoordelijkheid om de bredere veiligheidsbehoeften en sociaal-economische zorgen van alle segmenten van de samenleving aan te pakken, ongeacht hun etnische, taalkundige of etnische afkomst.” VN-functionaris.

Vrouwen en jongeren

Er zijn pogingen gedaan om de deelname van vrouwen en jongeren aan vredes- en veiligheidsagenda’s te bevorderen, zei mevrouw Ziadeh.

UNMIK heeft door vrouwen geleide maatschappelijke organisaties gesteund en de actieve deelname van jongeren en vrouwen aan besluitvormingsprocessen aangemoedigd.

Ondanks de uitdagingen hebben initiatieven gericht op het aanpakken van kritieke kwesties zoals het bestrijden van desinformatie, de participatie van jongeren in de besluitvorming en huiselijk geweld positieve resultaten opgeleverd.

Vertrouwen opbouwen

Mevrouw Ziadeh merkte verder op dat dit jaar de vijfde verjaardag markeert van de vertrouwenwekkende agenda van UNMIK, die een grote rol heeft gespeeld bij het versterken van de dialoog, de sociale cohesie en de veerkracht op het basisniveau.

Een voorbeeld van dergelijke inspanningen is het Barabar Center, dat in mei werd geopend. De term Barabar betekent gelijkheid en rechtvaardigheid in het Albanees en Servisch, de twee officiële talen van Kosovo.

In de loop van zes maanden heeft het Centrum meer dan veertig multi-etnische evenementen georganiseerd, wat bewijst dat het zelfs in moeilijke tijden mogelijk is om mensen samen te brengen, zei Ziadeh.

“Het Centrum is een veilige ruimte in het hart van Pristina, waar mensen uit alle lagen van de bevolking en alle gemeenschappen samen kunnen komen om vrijelijk te beraadslagen en verdeeldheid zaaiende politieke retoriek te overstijgen”, voegde hij eraan toe.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Europese Commissie onderzoekt Delivery Hero en Glovo op mogelijke concurrentiebeperkende praktijken -europeantimes.news- europahoy.news

In een gedurfde stap om de concurrentie op de bloeiende online markt voor voedselbezorging veilig te stellen, is de Europese Commissie een formeel antitrustonderzoek gestart naar twee van Europa's grootste voedselbezorgbedrijven, Delivery Hero en Glovo. Dit onderzoek zou...

La Commission européenne enquête sur Delivery Hero et Glovo pour d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles -europeantis.news-

Dans une démarche audacieuse visant à sauvegarder la concurrence sur le marché en plein essor de la livraison de nourriture en ligne, la Commission européenne a lancé une enquête antitrust formelle sur deux des plus grandes sociétés de livraison...

Bossen lopen een steeds groter risico op bosbranden en ongedierte als gevolg van de klimaatverandering europahoy.new

“Bossen en bomen zijn essentiële componenten van agrofoodsystemen. “Het verwijderen van bosbedekking, vooral in de tropen, verhoogt de lokale temperaturen en verandert de regenpatronen op manieren die de lokale effecten van de mondiale klimaatverandering verergeren, met mogelijk ernstige...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.