AccueilNederlandCirculaire bedrijfsmodellen en...

Circulaire bedrijfsmodellen en slimmer ontwerp kunnen de milieu- en klimaateffecten van textiel verminderen — Europees Milieuagentschap

Impact van textiel en de rol van design en circulaire bedrijfsmodellen

De EER-briefing Textiel en het milieu: de rol van design in de circulaire economie van Europa geeft bijgewerkte schattingen van impact op de levenscyclus van textiel op milieu en klimaat.

Uit de briefing blijkt dat textiel, vergeleken met andere consumptiecategorieën, in 2020 de derde plaats inneemt hoogste druk op het gebied van water- en landgebruik, en het vijfde hoogste gebruik van grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen. Per gemiddelde persoon in de EU vereiste de textielconsumptie 9 kubieke meter water, 400 vierkante meter land en 391 kilogram (kg) grondstoffen, en veroorzaakte een ecologische voetafdruk van ongeveer 270 kg. Het overgrote deel van het hulpbronnengebruik en de uitstoot vond plaats buiten Europa.

In de briefing wordt ook gekeken naar hoe circulaire bedrijfsmodellen en ontwerp kan de negatieve gevolgen van de productie en consumptie van textiel verminderen door de waarde van textiel te behouden, de levenscyclus ervan te verlengen en het gebruik van gerecyclede materialen te vergroten. Dit vereist technische, sociale en zakelijke innovatie, ondersteund door beleid, onderwijs en veranderingen in consumentengedrag.

Een belangrijk aspect om de circulariteit van textielproducten te vergroten is het ontwerp ervan. Circulair ontwerp zoals zorgvuldige materiaalkeuze, tijdloze uitstraling of multifunctionaliteit van kledingstukken kan toestaan langer gebruik en hergebruik van producten, waardoor de levenscyclus van textiel wordt verlengd. Volgens de EMA-briefing zouden het optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen en het verminderen van de emissies in de productiefase ook de negatieve gevolgen verzachten, evenals een betere inzameling, hergebruik en recycling van afgedankt textiel.

Het verminderen van microplasticvervuiling

Textiel is een belangrijke bron van microplastic vervuiling, voornamelijk door afvalwater van wascycli, maar ook door de productie, het dragen en het weggooien van kledingstukken. De EER-briefing Microplastics uit textiel: op weg naar een circulaire economie voor textiel in Europa kijkt naar dit specifieke type vervuiling, waarbij de nadruk wordt gelegd op drie belangrijke preventiemaatregelen: duurzaam ontwerp en productie, beheersing van emissies tijdens gebruik en verbeterde verwerking aan het einde van de levensduur.

Volgens de EER-briefing de vervuiling zou kunnen worden verminderd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van alternatieve productieprocessen en het voorwassen van kleding op productielocaties met een goede filtering van afvalwater. Andere veelbelovende maatregelen die kunnen worden geïntroduceerd of opgeschaald zijn onder meer het integreren van filters in huishoudelijke wasmachines, het ontwikkelen van mildere wasmiddelen en het algemeen beter verzorgen van kleding. Ten slotte zouden de inzameling van textielafval, de behandeling en het beheer van afvalwater de lekken naar het milieu verder verminderen.

Meer te weten komen

Beide EEA-briefings vatten meer gedetailleerde technische rapporten samen van het European Topic Centre on Waste and Materials in a Green Economy (ETC/WMGE) van het EEA:

Textiel en het milieu: de rol van design in de circulaire economie van Europa

Microplasticvervuiling door textielconsumptie in Europa

Oorspronkelijk gepubliceerd in

The European Times.

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Joodse leider veroordeelt religieuze haatmisdrijven en roept op tot respect voor minderheidsreligies in Europa europahoy.new

Rabbi Avi Tawil sprak vorige week met hartstocht in het Europees Parlement en vestigde dringend de aandacht op de lange geschiedenis van antisemitische haatmisdrijven tegen zichtbaar Joodse kinderen over het hele continent. Hij traceerde de diepe wortels van...

De Joodse leider veroordeelt religieuze haatmisdrijven en roept op tot respect voor minderheidsreligies in Europa

Rabbi Avi Tawil sprak vorige week met hartstocht in het Europees Parlement en vestigde dringend de aandacht op de lange geschiedenis van antisemitische haatmisdrijven tegen zichtbaar Joodse kinderen over het hele continent. Hij traceerde de diepe wortels van...

Het aanpakken van de gezondheidseffecten van klimaatverandering en het opschalen van digitale klimaatactie in de schijnwerpers op COP28 europahoy.news

Voorafgaand aan de eerste ‘Gezondheidsdag’ op een VN-klimaatconferentie ondertekenden afgevaardigden een nieuwe verklaring over klimaat en gezondheid en bespraken ze afzonderlijk de rol die digitale technologie kan spelen in klimaatactie. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties verwelkomde de...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.