AccueilNederlandBescherm kinderen altijd...

Bescherm kinderen altijd en overal, zeggen VN-gezanten voor de landen europahoy.news

In 2022 heeft de VN 27.180 gevallen van ernstige schendingen van kinderen geverifieerd: gebruik in conflicten, moord en verminking, verkrachting en seksueel geweld, ontvoeringen, aanvallen op scholen en het weigeren van humanitaire hulp, zei Virgina Gamba, speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN. Kinderen en gewapende conflicten.

Onder deze schendingen waren ruim 2.300 kinderen het slachtoffer van meerdere mishandelingen, en het totale aantal omvatte 2.880 schendingen die vóór 2021 hadden plaatsgevonden, maar pas vorig jaar werden geverifieerd.

Ontheemden lopen een groter risico

Instructies In de Derde Commissie van de Algemene Vergadering benadrukte mevrouw Gamba de groeiende kwetsbaarheid van ontheemde kinderen.

Ontheemding leidt vaak tot schendingen en misbruik van kinderen, zoals rekrutering, ontvoering, seksueel geweld en mensenhandel.

Bovendien verstoort de ontheemding van kinderen hun toegang tot gezondheidszorg en onderwijs en wordt hun humanitaire hulp ontzegd.

Klimaatgerelateerde factoren, zoals milieurampen en de aanwezigheid van landmijnen en niet-geëxplodeerde munitie, verergeren deze gevaren nog verder.

Alle onder de 18 ‘kinderen’

Speciale vertegenwoordiger Gamba riep landen op om alle personen onder de 18 jaar als kinderen te erkennen en hen speciale bescherming te bieden, zoals beschreven in de Verdrag voor de rechten van het kind.

Het benadrukte de specifieke kwetsbaarheden waarmee mensen tussen de 13 en 18 jaar worden geconfronteerd.

“Ze worden vaak behandeld als volwassenen of onderworpen aan antiterroristische maatregelen, met het risico dat hun eigen rechten als kinderen worden beperkt”, zei hij.

Mevrouw Gamba drong ook aan op grotere inspanningen om nauwkeurige gegevens te verzamelen en lacunes in de informatie te dichten om de bescherming en hulp van alle kinderen, inclusief kinderen met een handicap, te garanderen.

De klok tikt

Ook Najat Maalla M’Jid, speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal voor geweld tegen kinderen beheerd Het Comité benadrukt dat kinderen niet alleen een hogere prijs betalen tijdens conflicten en humanitaire crises, maar ook te midden van politieke instabiliteit en economische moeilijkheden.

Hij uitte zijn bezorgdheid over het feit dat de vooruitgang in de richting van het beëindigen van geweld tegen kinderen tegen 2030 afneemt en riep op tot dringende en effectieve maatregelen om deze trend te keren.

Van haar kant heeft het land actief gewerkt aan het bevorderen van de bescherming van kinderen tegen geweld door middel van belangenbehartiging, advies en het bouwen van bruggen met landen en gemeenschappen.

“Mijn betrokkenheid bij de lidstaten heeft de transformerende impact en het hoge rendement op investeringen in sectoroverschrijdende diensten voor kinderbescherming en geweldpreventie benadrukt die toegankelijk zijn voor alle kinderen, ongeacht hun status”, benadrukte mevrouw M’Jid.

Denk opnieuw na over reizen en toerisme

Het rapport aan de Algemene Vergadering concentreerde zich op de bescherming van kinderen in de context van reizen en toerisme.

Hoewel deze sector cruciaal is voor mondiale gemeenschappen en ontwikkeling, biedt deze sector ook uitdagingen op het gebied van de kinderbescherming.

Hij benadrukte de noodzaak om de sector daarna opnieuw te activerenCOVID 19 prioriteit geven aan duurzaamheid op het gebied van milieu, economie en sociale aspecten, evenals de afwezigheid van kindergeweld.

Mevrouw M’Jid riep samenlevingen op om een ​​nultolerantiebeleid aan te nemen tegen de uitbuiting van kinderen in verschillende rollen binnen de reis- en toerismesector.

“Kinderen kunnen buiten zijn, souvenirs verkopen op straat of op het strand, bagage dragen of aan tafels wachten. Ze kunnen achter de schermen werken, de afwas doen of gastenkamers schoonmaken. Of misschien zijn ze volledig aan het zicht onttrokken in massagesalons, bordelen of zelfs in hun eigen huis, waar ze het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting.”

De sector heeft een “ongekende kans” om kinderbescherming op te nemen in zijn waardeketens en bestemmingen tijdens de wederopbouw na de pandemie, merkte hij op, waarbij hij benadrukte dat deze kans niet mag worden verspild.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Regie der Gebouwen onthult eerste gerestaureerde deel van de voorgevel van het Brusselse Justitiepaleis en het standbeeld Minerva

Het buitenschrijnwerk van de voorgevel wordt gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Hiervoor werden al testrestauraties uitgevoerd.   Een aantal van de ruiten wordt voorzien van  nieuwe beglazing. Afhankelijk van de ruimtes zal het gaan om veiligheids- of anti-inbraakglas (hoogbeveiligde ruimtes) ofwel...

De samenwerkingsreis van de Koningin naar Guatemala europahoy.news

Hare Majesteit de Koningin maakt van 4 tot en met 6 juni een samenwerkingsreis naar Guatemala. ​Doña Letizia zal kunnen leren over het werk dat de Spaanse Samenwerking in Guatemala ontwikkelt via projecten ter ondersteuning van kinderen, jongeren en gender,...

‘Schokkende’ aanslagen in Kharkiv, oproep om hulp aan burgers van Myanmar, maritieme rechtbank dringt aan op klimaatactie en bescherming van burgers europahoy.news

Denise Brown zei dat alle partijen de levens van burgers moeten beschermen tijdens het conflict, maar in Kharkiv zijn ze de afgelopen dagen in plaats daarvan in hun huizen aangevallen, waarbij bedrijven en transportverbindingen beschadigd en aangevallen zijn. “Mijn gedachten...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.