AccueilNederlandBelemmert Duitsland het...

Belemmert Duitsland het verkrijgen van een identiteitsdocument voor mensen met een ernstige handicap in de EU? europahoy.nieuws

Sedan [ENA] De EU wil een uniforme Europese parkeer- en gehandicaptenvergunning invoeren en wil de huidige Europese parkeervergunning voor mensen met een beperking versterken. De Federale Raad blokkeert momenteel dit project met een resolutie die nu moet worden besproken.

Een EU-identiteitskaart voor mensen met een ernstige handicap is al lang vereist, d.w.z. een uniform EU-identiteitsdocument dat een ernstige handicap certificeert. De EU is vele jaren geleden met een proefproject begonnen, dat nu is afgerond. De volgende geplande stap is de introductie van de EU-kaart voor mensen met een ernstige handicap. Het voorstel van de Commissie wordt momenteel besproken door het Europees Parlement en de Raad. Als het voorstel wordt aangenomen, hebben de lidstaten achttien maanden de tijd om de bepalingen van de richtlijn in hun nationale wetgeving om te zetten.

Duitsland blokkeert momenteel de procedure omdat de Duitse Bondsraad een procedure heeft geopend om “de procedure over de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid te openen.” In zijn resolutie van 20 oktober 2023 stelde de Federale Raad dat de EU-identiteitskaart voor mensen met een ernstige handicap en een uniforme EU-brede parkeervergunning welkom waren, maar een van de eisen aan de federale overheid is de naam van de EU-identiteitskaart voor mensen met een ernstige beperking. kaart.

“De introductie van een nieuw identificatiedocument biedt de mogelijkheid om een ​​naam te kiezen met een positieve connotatie die verder gaat dan historisch ontwikkelde termen en die zich richt op participatie en inclusie. De “Europese participatiekaart” of de “Europese inclusiekaart” zouden geschikte alternatieven kunnen zijn”, luidt het besluit van de Federale Raad. Er zijn echter ook kritische aspecten die in de beslissing moeten worden meegenomen.

Uiteraard beschouwt de Federale Raad ook de geplande mobiliteitsregelgeving als problematisch, d.w.z. het toestaan ​​van mensen met een EU-kaart voor ernstig gehandicapten om gebruik te maken van het lokale openbaar vervoer en vraagt ​​“de reikwijdte van bijzondere voorwaarden op basis van de wettelijke regelgeving op het gebied van personenvervoerdiensten uit het toepassingsgebied worden geëlimineerd. verwijderen.

In zijn besluit legde de Federale Raad de gevaren van ‘nationale discriminatie’ uit. Dit betekent dat de criteria van verschillende EU-landen voor het herkennen van de kaart van een ernstig gehandicapte persoon verschillend worden geïnterpreteerd. Dit betekent dat de term en definitie van wanneer een persoon als ‘gehandicapt’ wordt beschouwd, door elke EU-staat wordt gedefinieerd. Met de EU Severely Disabled Person Card kan het betekenen dat iemand in het vakantieland een uitkering kan ontvangen via de EU Severely Disabled Person Card in het woonland, hoewel de criteria voor het erkennen van de ernstige handicap in het woonland niet bestaan. .

In de resolutie van de Bondsraad wordt ook verwezen naar extra lasten binnen de deelstaten en gemeenten, evenals naar de extra uitvoeringsinspanningen. Hoewel niet duidelijk gepresenteerd, lijkt het besluit een compromis te zijn met een EU-parkeervergunning en een parkeervergunning voor ernstig gehandicapten, maar volgt er een lange opsomming van punten die er zogenaamd tegen spreken.

Nu hangt het af van hoe de federale ministeries reageren, maar één ding werd duidelijk met het besluit van de Federale Raad: een van de grote factoren is geld en de behoefte aan extra personeel. Punten die uiteraard vaak gezien worden als obstakel voor sociale projecten of de implementatie en versterking van de rechten van mensen met een beperking. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap is niets nieuws en met name regeringen onder leiding van de Unie hadden een geweldige kans om meer rechtsgrondslagen te creëren om het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap consistent te kunnen implementeren. met een handicap.

Het feit dat de term ‘ernstige handicap’ anders wordt geïnterpreteerd, laat ook duidelijk zien dat we in heel Europa verschillende sociale ontwikkelingen kennen en dat een duidelijke overeenstemming over wanneer er sprake is van een beperking minder te maken heeft met de gevoelens van het individu, maar gebaseerd is op verschillende parameters. . over het algemeen gedefinieerd door degenen die geen beperkingen hebben, maar geloven dat ze deze kunnen evalueren.

Er zijn nog meer verschillen in de geldigheid van de EU-kaart voor mensen met een ernstige handicap, aangezien deze alleen bedoeld is voor een kort verblijf in een ander EU-land, dat op zijn beurt wordt gedefinieerd als 3 maanden. Deze termijn is echter in tegenspraak met andere regelgeving. In SpanjeZo zijn korte vakanties tot 179 dagen mogelijk. B90 / Katrin Langensiepen verklaring: https://bit.ly/EU-Schwerbehindertenkarten

Eerder gepubliceerd in The European Times.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Ik wacht op je in Rome, laten we bidden voor degenen die lijden onder oorlogen europahoy.new

In het Regina Caeli lanceert de paus opnieuw de uitnodiging om deel te nemen aan de eerste Wereldkinderdag die op 25 en 26 mei wordt gevierd: "We hebben uw vreugde en het verlangen naar een betere wereld nodig." ...

Première personne : « Je ne représente plus rien » – Voix des déplacés en Haïti

Lui et d'autres ont parlé à Eline Joseph, qui travaille pour l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Port-au-Prince avec une équipe qui apporte un soutien psychosocial aux personnes qui ont fui leur domicile à cause de la violence...

‘Ik ben niets meer waard’ – Stemmen van ontheemden in Haïti europahoy.news

Hij en anderen spraken met Eline Joseph, die voor de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Port-au-Prince werkt met een team dat psychosociale steun biedt aan mensen die hun huizen zijn ontvlucht vanwege geweld en onveiligheid. ze sprak met VN-nieuws...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.